Sila svedomia

Sila svedomia tvorí gumidzúš, pozná mantinely života – hradby – stromy /zuby/ okolo cesty pre stredný strom – jazyk slova, ktorý hýbe telom.

Dnešný dátum 19.10.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ chrupu – stromov života, okolo stromu poznania – jazyka – slova, ktorému rozum rozumie a tak následne koordinovane hýbe telom
  2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom, neponižujem/š/ – chránim/š/ si spodný rad chrupu, nepovyšujem/š/ – chránim si vrchný rad chrupu, kde je prítomný duch slova, ktorý koordinovane hýbe celým telom
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, len tak uzatvorený chrup varí gumidžús pre silu pochopeného slova
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, tak informácie naberajú na sile rastu, alebo rozkladu. Otázka znie: podporovali sme A – klamstvo – besnotu, B – kráčali sme Božou pravdou: vedy, techniky, pokroku, rozkvetu /dôveruj, ale preveruj/, všetko je možné – skladám/š/ puzzle života
  5. 1 x 9. = pre múdrosť života, A – Božia pravda mne/tebe/ vonia, má hudbu, tancuje, je hmatateľná, chutná, B – klamstvo, besnota mne/tebe/ berie dych, hudbu, tanec, nedá sa uchopiť, otravuje nám život

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 19.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť