Sila bozku

  • sila – sial
  • bozk – zob k

Dnešný dátum 06.12.2023 nás posilňuje: Mikuláš – šálu mik /zvládnutý informačný prelet slov pre pohyb tela/

  1. 2 x 0. = pevný základ ohraničenia ducha bozku – riešiť – siať – mať teplý informačný šál slov spojenia, pracujeme so živočíšnou vegetáciou bolesti ,,ia, ka“ pre vtačí zob radosti ,,ok, ha“, mať vedomé váhy života ,,op, ob“, kde aktivujeme svoje super schopnosti – rozkvet zmyslov
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, hľadám/š/ bozk v hystérii, tak mením/š/ svoje dejiny – oslobodzujem/š/ zamínované pole pre super schopnosti – rozkvet zmyslov – rozvoj tela – chrámu Božieho
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, hľadám/š/ riešenie – ohraničené informácie bozku – odmínujem/š/ pole vedomé, podvedomé, karmické, dedičné pre nové cesty poznávania, hľadaného a nájdeného vnútorného ducha Božieho syna, kráčať a stavať cesty pre super schopnosti rozkvetu zmyslov, zaznamenanej novej éry života
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, čistím/š/ bozkom informačné pole, sejem úctu, kde je žatvou láska – teplý informačný šál pre pohyb tela – prijaté – dovolené – zvládnuté živočíšne vegetácie
  5. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, spoznávam/š/ sám seba cez váhy: ,,op, ob“, duchovným vnútorným bozkom oslobodzujem/š/ svoje bunky od bolestného tlaku – kal t: ,,ia, ka“ a od radostného tlaku – kal t: ,,ok, ha“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 06.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť