Šikana

Kto hľadá spravodlivosť, tomu sa otvárajú nové pokrokové dvere. Kto vytvára šikanu, doma, či v úrade, na ktoromkoľvek mieste, zbystríte svoju pozornosť.

Ako sa brániť psychickej a fyzickej šikane? Pripomeňme si článok ,,Som/si/ svetlom oblohy“ zo dňa 10.02.2024, kde si pripomíname bohatstvo psychické a fyzické:

 1. mať 100% úrodu, to znamená byť pripravený na životnú zmenu. Najväčší zhmotnený bod sily je očakávaný Ježiš Kristus. Pri každej účtovacej nezhode i zhode, pre danú situáciu podľa potreby ,,pros a ďakuj“, trikrát si v mysli poviem/š/ – používam/š/ štep ducha pre všetky zmysly: ucho, oko, hmatateľne hľadám/š/ vôňu dychu zdravej výživnej chuti
 2. mať 60% úrodu, učíme sa používať znaky Ježiša Krista v kolobehu života: A – horiaci ker – tŕňovú korunu: zima – rozum mysle – štep ducha – užité čisté panenské účely pre každú situáciu, B – žíznim – ocot – žlč, v dnešnej dobe sväté prijímanie, v niektorých dobách zlatý jazyk, jar – mať na jazyku slovo pre koordinovaný pohyb tela , C – rany Ježiša Krista na rukách, nohách – slovo sa skutkom stáva – leto – mať tanečný cit v rukách, v nohách, kde vkročím/š/ a čoho sa dotknem/š/, vidieť prácu odborníka, D – prebodnutý bok Ježiša Krista, alebo maľby srdca s kvetmi panny Márie pre panensky čisté slovo a maľby srdca s tŕňovou korunou – vychytávať skutok – odbornosť – jeseň, po každej činnosti – situácii, cítiť radostný hormón v nadobličkách, získané nové vízie – poznatky – skúsenosti života
 3. mať 30% úrodu, byť som /si/ vedomý, A – vždy niečo vo mne /v tebe/ drieme, preto vidím/š/ šikanu – temnotu, B –počujem/š/ a vidím/š/ svetlo – situáciu – čin, ktorý sa chváli sám
 4. siať na cestu – semeno udusené burinou – myseľ zasypaná, duch štep neplodný /chcenosť riešenia, zakrpatená šikanou/ – nespracovaná situácia ,,čo povedali – rozkázali druhí“, pošliapaný človek, rodina, obec, štát, národ, kontinent, planéta Zem
 5. siať do kameňa – venovať sa strachom, krivdám, zlosti … pýche, šikanovaný prietok synchronizácie – symbióza skamenená
 6. siať do tŕňa – byť radcom – šašom pre druhých, ktorí stratili úctu – štartovaciu dráhu k symbióze. Ako nájsť štartovací a cieľový bod po dráhe symbiózy? Je to pomyslený bod Ježiša Krista – emócia ,,Nie“, pomyslený bod Mesiáša – emócia ,,Áno“

Pripomeňme si kruhy čísel – kolobehu života: A – pre blanu kvetu života ,,planéta Urán“, B – škrupinu plodu života: planéta: ,, Neptún“, C – zdravú bunku: ,,Pluto“

A – blana kvetu života: čísla zoradené zaradom od 1 – 14, planéta Urán, chcem/š/ sa priúčať novému

B – škrupina plodu života: čísla rozdelené na párne a nepárne od 1 – 14, planéta Neptún /som/si/ naslovovzatým odborníkom

C – zdravo vyživovaná bunka:

 1. jadro – obetný stôl – číslo 14. – sloboda psychiky a fyziky – spln – pre charizmatické chvíle – ježenie chlpov – vlasov
 2. stoličky okolo obetného stola označené číslom 13. – čistá kráľovská panenská diamantová myseľ, slovo, skutok, odbornosť pripravená čestne konať 24. hodín dennodenne
 3. modré čísla od 1 – 12: som/si/ Božím kvetom – planétou Urán, používam/š/ detskú inteligenciu pre myseľ – úprimný panenský štep ducha, pri obnove očisty bunky pre záťaž: vedomú, podvedomú, karmickú, dedičnú
 4. červené čísla od 1 – 12: som/si/ Božím plodom planétou Neptún, používam/š/ dospelú inteligenciu pre myseľ – panenský štep v prítomnej chvíli
 5. pripravenosť pokroku je súčet čísel červených a modrých s výsledkom čísla 13.

Dnešný dátum 06.03.2024 /06. marec 2024/ nám pripomína, stále nástrahy Sodomy a Gomory – ohnivého sírového ohňa – šikany:

 1. 3 x 0. = pevný základ účtovného panenského poriadku čísel pre každého, so stálym zákonom Božím
 2. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pri každej šikane, každá situácia je plavbou po mori, oceáne, používa váhy – most – loď pre štepenie sa s duchom svätým – svätým prijímaním – čistým panenským úmyslom: počutý, videný, hmatom cítený, darujem/š/ si dych – čuch a chuť života
 3. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, kým sa situácia svetlom prežiari vedome, podvedome, karmicky, dedične, biblických tri dni v hrobe – v čiernej krabičke otváram/š/ žltý prášok svetla pre vzájomnú synchronizáciu symbiózy
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života: zdravá bunka v nás zachováva číslo 13. – kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 5. 1 x 6. = pre prijatie nového pokrokového slova – nápad: myseľ kontroluje každú prítomnú situáciu pre olympijské hry života: A – sluch pre výkon: ,,obličky, močový mechúr, B – zrak pre výkon: ,,pečeň, žlčník“, C – hmat pre výkon: srdce, tenké črevo“, D – čuch pre výkon: ,,pľúca, hrubé črevo“, E – chuť pre výkon: ,,žalúdok, pankreas, slezina“, F – myseľ ,,štep ducha“ 1. postupuje v olympijských hrách, 2. nepostupuje v olympijských hrách

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 06.03.2024 /06. marec 2024/

Dnes som sa inšpirovala témou na základe videa, pre štep ducha svätého – sväté prijímanie:

https://knihya.cz/prorok-alois-irlmaier-o-budoucnosti-8-6-1894-26-7-1959/

Vytlačiť Vytlačiť