Si dobrý boží diplomat?

Prezentuješ slovo – nebeského otca!

Prezentuješ skutok – nebeskú matku!

Robíš všetko pre spásu svojej duše?

Prosíš a ďakuješ, žiješ pokrokovo na krídlach božej lásky.

Krídlami božej lásky je výzva boha: pros a ďakuj za hľadanú a nájdenú lásku v danej situácii.

V Bardejove 01.10.2020

S pozdravom Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť