Sfinga pre človeka

Pohrávam sa s myšlienkou, že sfinga znázorňuje router človeka, spájanie srdca s tvárou a labami sfingy, použiť psychiku – dušu vo svojom srdci cez emóciu Nie – neokysličenú krv, a cez emóciu Áno – okysličenú krv:

 1. očami nás sfinga napomína – vidíš emóciu: nie – neokysličená krv v dutej žile, tu sa nám prihovára autosugescia z päť – cípej hviezdy: Vytrvalosť, emócia áno – okysličená krv v aorte, tu sa nám prihovára autosugescia: zo šesť – cípej hviezdy: Zvládnuté pokrokové učivo v praxi života
 2. nosom nás sfinga napomína – ovoniavaš emóciu: nie – neokysličená krv v predsieni, tu sa nám prihovára autosugescia z päť – cípej hviezdy: Poslanie zákazky života, emócia: áno – okysličená krv, tu sa nám prihovára autosugescia: zo šesť – cípej hviezdy: Zákazka života
 3. ušami nás sfinga napomína – zvukom otváraš emóciu: nie – neokysličená krv v chlopni – vchod do komory, tu sa nám prihovára autosugescia z päť – cípej hviezdy: získať Múdrosť, emócia: áno – okysličená krv vychádza chlopňou – otvorom von z komory, tu sa nám prihovára autosugescia: zo šesť – cípej hviezdy: skúsenosť Múdrosti
 4. vejárom uší nás sfinga napomína – myslenie zaznamenalo emóciu: nie – neokysličená krv v komore, tu sa nám objaví krč rozumu nevedomosti. Uvedomujem si: Chcem poznať Boží zázrak – stíšim sa!, emócia: áno – okysličená krv, tu sa nám prihovára autosugescia: zo šesť – cípej hviezdy: Vyššie Ja v rutine života
 5. ústami sfinga znázorňuje pohyb hmatu, emóciou: nie – neokysličená krv je v pľúcnych kapilárach, tu sa nám prihovára autosugescia z päť – cípej hviezdy: učíš sa Zvládnuť pokrokové učivo v praxi života, emócia: áno – okysličená krv, tu sa nám prihovára autosugescia: zo šesť – cípej hviezdy: Kraľuješ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 6. chuť života nám sfinga znázorňuje labami, (seba a blížneho napomínaš k pohybu tela, stíš sa, daj všetkému čas, aby paralyzované ruky, nohy … telo, boli koordinované pohybom svetla rozumu) emóciou: nie – neokysličená krv prúdi štyrmi pľúcnymi žilami, tu sa nám prihovára autosugescia z päť – cípej hviezdy: Vyššie Ja v rutine života, emócia: áno – okysličená krv, tu sa nám prihovára autosugescia: zo šesť – cípej hviezdy: Vytrvalosť je sprievodcom zdravého rozumu
 7. odkaz jadra sfingy nás napomína – zdravá plodná koordinovaná psychika a fyzika sa rieši v srdci podľa pravidiel Boha Univerzum

Dokonalé váhy pohybu na jednoduchom príklade, tvár je srdcom zdravého inteligentného človeka: ,,Pravá ruka, nevie o ľavej ruke /pravá časť srdca a ľavá časť srdca/, aby si zvládol každý vrchol – pyramídu sveta.

Prejsť celým učivom, tak obrázky dávajú zmysel.

Dnešný dátum 11.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami plaziaceho sa hada, čo je 24. hodín – ,,deň“ v dvojici čísel:

 1. 1 x 10. = vytrvalosť života
 2. 1 x 11. = zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi života
 3. 1 x 20. = vidieť dielo Boha Univerzum
 4. 1 x 22. = blana kvetu života

Zvládnutím nového pokrokového učiva v praxi života, svojou vytrvalosťou vidíme dielo Boha Univerzum – blanu kvetu nášho života.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 11.10.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková, Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť