Sedliaci a páni

Vždy boli sedliaci s čestnosťou gazdovského rozumu a to človeka viedlo k zdarným výsledkom. Vždy sa našli vynálezcovia, ktorí hľadaním nacíťovali nové. Keď hľadali niečo originálne pravdivé, našli ,,zdravý sedliacky rozum“, páni zahrali čudo a pomenovali zdravý gazdovský rozum ,,duch svätý“.

Duch svätý je zdravý sedliacky rozum citlivého, rozpáleného človeka pri svojom remesle. Vie presne čo, kde je a ako to má koordinovane fungovať. Pozrime sa okolo seba, kto sa drží v dnešných časoch zdravého gazdovského rozumu? Vie presne čo, kde je a ako to má koordinovane fungovať? Poďme v sebe nájsť ohlasovaného, očakávaného vodcu: máš, hľadáš spásonosné myšlienky? Ponúkaš slovo pohladenia a istoty ako Ježiš? Máš Kristove skutky? Odovzdávaš svoje skúsenosti? Vieš prekonať závisť, keď druhí sú lepší ako Ty? Máš v sebe Mesiáša, lebo uznávaš odborníka času v priestore.

Skúmanie života Vám podáva odpoveď, musíme si priznať, že páni mútili sedliacky rozum, dali sa dobehnúť módnymi názvami. Pozorovaním sme zistili, že je len jeden zdravý systém a to je pravda: ,,Slovo overené a používané v praxi.“

Sedliakov zdobí skutok, pánov prázdne slovo, kde narobili a robia čuda a tým sedliakom mútili rozum celé stáročia: cirkvou, politikou, doktormi, preventívnymi, revíznymi daňami

 1. Sedliak myslí, pán spolieha na duchovného pastiera, aby sedliakov zmiatol sľubmi
 2. Sedliak dá slovo, pán spolieha na politikov, aby sedliakov zmiatol sľubmi
 3. Sedliak trénuje remeslo, pán spolieha na lekárov – doktorov, aby sedliakov zmiatol sľubmi
 4. Sedliak sa stal odborníkom, kde čaká ocenenie za svoj majstrovský olympijský výkon, pán spolieha na vysoké dane, aby sedliakov zmiatol sľubmi, a tým dal sedliakom preventívnu a revíznu prehliadku, aby užíval cennosti odborníkov vo svoj prospech a zo sedliaka si urobil somára a tak pán od sedliaka vymáha sľub pre povinnosť daní, lebo vie, že sedliak sa rád podelí s blížnym.

Čo skrývajú pánske názvy, aby zmiatli sedliacky rozum?

 1. myseľ – duchovný pastier: kňaz – znak ˇ, zopni ruky, aby si prekonal vražedného Kaina (kajáš sa – rozmýšľaš), obnovuješ staré bunky, aby si našiel chvíľkovú potechu ,,Ábela“ – lásku a nádej k mysli.
 2. slovo – politický vodca: politika – poli tiká, ´máš dĺžeň slnko života? Gazdovský rozum? Alebo máš argument, ktorý je bombou pre starú bunku. Hľadaj nové riešenia, tým obnovuješ bunku, aby staré odišlo a nové sa zrodilo.
 3. skutok – doktor, lekár špecialista: doktor – dog rot, dog je po anglický pes, rot – rotuješ v kolobehu života?, alebo lekár – po česky le po rómsky znamená pozeraj, kar – pohrebná hostina, ´človek bez slnka sa nemôže realizovať.
 4. odbornosť – prevencia – revízia nebo – peklo: prevencia – never (cipa – kurča) (paci – závisť berie slnko života, dĺžeň), revízia – verí az zopneš ruky a získaš mäkčeň na z – sústredene pracuješ s citom, tak následne prídu nové nápady, nebo – bo ne (bo bo bo koktavý neustále vytváraný strach), ne – ostrosť slova blokuje nové pokrokové poznatky, peklo – klope (klope nové, stíš sa, aby staré odišlo a zrodilo sa nové, tak prezradí odborníka v akcii)

Počuť a vidieť všade vo svete výsledky pánskeho čuda, ľudu program poskytuje vedomé peklo a páni si pokojne užívajú nebo z potu ľudskej tváre. Slogan pánov prázdnych slov: ,,Nikto ti nedá viac, ako ja si dovolím tebe/vám/ sľúbiť!“ Zobudí sa pracovitý sedliacky ľud z dlhotrvajúceho spánku, kde celé stáročia v pokore načúvalo Bohu Univerzum? A takto si gazda užíval, užíva a bude si užívať, dopraje si sedliacku lásku – charizmatické chvíle života.

V Bardejove: 28.03.2022

Poučenie:

Pán ma odpojený satelit, spojenie s Univerzom:

Pán pracuje s prvou čakrou pre vychcanosť, druhou čakrou rozdáva slzy života a treťou čakrou používa meče života. V prvej čakre kosí seba cez svojich blížnych, lebo pánovi v prvej čakre nespolupracuje psychika s fyzikou, v druhej čakre pán rozdáva slzy života, pánovi nepracuje psychika a tým oslabuje spoluprácu s fyzikou, v tretej čakre pána meče života zotnú, lebo mu chýba úcta k blížnemu. Páni stínajú mečmi seba, rodiny, štáty, kontinenty – sú ničitelia planéty Zem.

Sedliak pracuje s čakrami nasledovne:

 1. v prvej čakre sedliak má spojenie so Slnkom, jasne vidí dokonalosť, sedliak nachádza šípy života pre koordinovaný pohyb psychiky a fyziky, zvládnutá trojica päťkrát
 2. v druhej čakre sedliak má spojenie s planétou Merkúr, jasne počuje tvorivosť, nachádza perly života pre koordináciu blížnych: ,,Kde sú dvaja, traja v mojom mene, tam som aj Ja“ – keď sú v obci dvaja, traja ľudia so sedliackym rozumom, tam sa požehnane darí, obec sa preslávi rozkvetom, jasne tu počuť a vidieť sedliaka pre koordinovaný pohyb psychiky a fyziky, zvládnutá trojica päťkrát
 3. v tretej čakre sedliak má spojenie s planétou Venuša, prijíma možnosti, používa sedem lúčov života pre spojenie so Stvoriteľom, jasne tu počuť a vidieť sedliaka pre koordinovaný pohyb psychiky a fyziky, zvládnutá, ukotvená dvojica sedemkrát
 4. v štvrtej čakre sedliak je pevne ukotvený s planétou Zem, pracuje s dvoma trojuholníkmi, čo je to znak diamantu. Horný trojuholník pre slovo – slovo robí človeka, dolný trojuholník pre skutok – dobro sa chváli samo, jasne tu počuť a vidieť sedliaka pre koordinovaný pohyb psychiky a fyziky
 5. v piatej čakre sedliak má spojenie s planétou Mars, duch sedliaka počuje Univerzum cez jadra svojich buniek, sedliak jasne počuje spolupracovať svoju psychiku a fyziku, dokazuje to jeho vitalita, stály prúd sedmičky
 6. v šiestej čakre sedliak má spojenie s planétou Jupiter, duch sedliaka vidí Univerzum cez jadra svojich buniek, sedliak jasne vidí a počuje spolupracovať svoju psychiku a fyziku, dokazuje to jeho vitalita, chvíľkový prúd vlny sedmičky
 7. v siedmej čakre sedliak má spojenie s planétou Saturn, duch sedliaka používa rozum pre spojenie s Univerzum a starostlivosť o bunky, ktoré sedliakovi tvoria telo, sedliak jasne používa svoje zmysly pre spoluprácu psychiky a fyziky, uzol sedmičky života
 8. v prvej vrstve aury, je to sedliakova blana kvetu života, sedliak má spojenie s planétou Urán, pohyb psychiky – koruny života, čo tvorí kruh so štrnástimi poctami pre aktiváciu fyziky. Psychika – Adam, fyzika – Eva. Numerológia čísla spočítava 1+4=5, si tu, lebo si zvládol päť – cíp.
 9. v druhej vrstve aury, čo je to sedliakova škrupina plodu života, sedliak má spojenie s planétou Neptún, tanec života psychiky – Adama a fyziky – Evy. Numerológia čísla spočítava 1+4=5, si tu, lebo si zvládol päť – cíp.
 10. v tretej vrstve aury, čo je to pre sedliaka žiara čerstvosti, sedliak má spojenie s planétou Pluto, psychika a fyzika tvoria zdravú bunku a tým posilňujú ducha človeka pre stálu žiaru čerstvosti. Psychika – Adam a fyzika – Eva sú obetným stolom sedliaka, sedliak má osem stoličiek. Veno si zaslúžil Adam – psychika, kraľuje na štyroch stolcoch: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, Veno si zaslúžila Eva – fyzika, kraľuje na štyroch stolcoch: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, chráni ich tlak času v súčte trinásť. Numerológia čísla spočítava: 1+3=4, vždy rešpektuj kolobeh života.

Sedliak – desí kal, vedie ho svetlo života, má dĺžeň na í.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 30.03.2022

Konzultanti: Mária Bednárová, Mária Mihaliková, Beáta Vojčíková 01.04.2022

Vytlačiť Vytlačiť