Sedem dni v týždni na sebe pracuješ:

  1. Je šťastím prebúdzať svoju myseľ, pomalým tichým dýchaním.
  2. Je zdravím, prebúdzanie seba slovom, ktoré nám dáva nové pokrokové ciele.
  3. Si v psychickej pohode, že smieš trénovať, realizovať tréningom pokrokové slovo.
  4. Si v živle života, keď vidíš a počuješ hlad po tvojom umení. Odovzdávaš umenie, ktoré si svojim životom dosiahol, každé umenie má rozkvet vrcholu, kde povieš sladké ďakujem za rozkvet pokroku človeka.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 01.01.2021

Vytlačiť Vytlačiť