Sedem Božích štepov s bonusom

Hľadám/š/ riešenie, hľadám/š/ a načúvam/š/ siedmym Božím štepov. Prekonávam/š/ strach, krivdu, zlosť… pýchu, udržujem/š/ váhy života, siedmych štepov, pre bonus troch štepov:

 1. svetlo – Archu zmluvy – čas, ktorý kontroluje mesiac, 24. hodín dennodenne, kráčam/š/ s ohnivými jazykmi hmatu ,,rúk a nôh, kde pôsobí Duch svätý
 2. rovnocennosť pre kompas života rovnodennosti
 3. Boží základ života pre dokonalosť kolobehu života – práca a výživa živlami
 4. možnosti slova otca a skutku matky pre tvorivosť
 5. vidieť, rozumieť, počuť slovo života
 6. plodnosť života je v zdravej bunke, blane kvetu života
 7. rozhovory s Univerzum sú zrelosťou a zodpovednosťou v slobode psychiky a fyziky
 8. prvý bonus: možnosti vidieť základ života
 9. druhý bonus: možnosti plodu rovnocennosti
 10. tretí bonus: možnosti rozhovorov Univerzum so svetlom – Archou zmluvy, ktorá trvá tri a pol času, čo je to sto dní

Dnešný dátum 23.05.2024 nám pripomína sedem Božích štepov s bonusom:

 1. 2 x 0. = pevný základ pre význam siedmych slov: 1. – svetlo, 2. – rovnocennosť, 3. – základ života, 4. – možnosti, 5. – vidieť, 6. – plodnosť, 7. – rozhovory s Univerzum
 2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa pre načúvanie a pochopenie siedmych frekvencií srdca – hmatu života
 3. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas – sluch/obličky, močový mechúr/, kým sa kameň viditeľne rozpustí /pečeň, žlčník/, s Duchom svätým – ohnivých jazykov hmatu /srdce, tenké črevo/ pre poznanie nových vôní /pľúca, hrubé črevo/ a chutí /žalúdok, pankreas, slezina/
 4. 1 x 4. pre plodnosť života, hľadaním Božích štepov, spevňujem/š/ statiku pre svetlo rovnocennosti základu života s možnosťami vidieť plod s rozhovorom Univerzum
 5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, blížni sú štepmi – Božou knihou Univerzum, telepaticky sa postav na bod blížneho – staň sa blížnym, čistím/š/ si vedomie, podvedomie, karmu, dedičnosť, obliekam/š/ si čistý šat – nového štepu novej doby

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 23.05.2024

Vytlačiť Vytlačiť