Sedem automatických krokov

Dnes si pripomenieme sedem automatických krokov do cieľa, takzvané stvorenie sveta ,,svätá omša“

 1. statika – kríž, označenie jadra pre novú hru života, nachádzať cieľ svetla v bludisku
 2. prvý krok, všetko má hlavu – riadenia a pätu – ukotvenia, zapíname motory: ,,pľúca, hrubé črevo pre výkon čuchu“
 3. druhý krok, všetko má múdrosť – Boží poriadok – ukotvenie základov života, zapíname motory: ,,obličky, močový mechúr – zapíname vnútorný sluch“
 4. tretí krok, všetko má hlavu riadenia, zapíname kontrolné motory múdrosti: ,,rozum – um“
 5. štvrtý krok, výkon potrebuje prípravu: materiál – situácia a náradie – skúsenosti, použitý materiál a náradie kontroluje: ,,srdce, tenké črevo – hmat“
 6. piaty krok, použitý materiál a náradie je chlebom života: žalúdok, ,,pankreas, slezina – chuť“
 7. šiesty krok, čistotu výkonu opojenia preberá: ,,pečeň, žlčník – zrak“
 8. siedmy krok, dodržaná statika má otca – slovo, má syna pre výkon – telo, má Ducha svätého – spojitosť v jadre s Bohom Univerzum

Dnešný dátum 14.06.2024 nám pripomína sedem krokov spojených nádob:

 1. 2 x 0. = pevný základ pre naštartovanie Ducha – otca, pre výkon syna – telo
 2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, cez blížneho dennodenne otváram/š/ nebeské brány pre hmatateľný výkon tela
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, každý každému je originálnym kľúčom pre otvorenie informačných brán Univerzum, preto vo všetkom hľadám/š/ múdrosť pokroku pre vyššie Ja, tak nachádzam/š/cieľ života
 4. 2 x 4. = pre plodnosť života, originálny kľúč je cieľom vymodlenia novej doby
 5. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, každé ,,Nie“ je kľúčom hry Boha Univerzum nájsť – vypátrať ,,Áno“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 14.06.2024

Vytlačiť Vytlačiť