Sebadôvera a úcta

Sebadôvera je rovnocenným bojom s egom váh s mrazom a teplom pod tlakom, ktoré sa prejavujú pocitom: ,,bolesť a radosť“. Naši blížni sú pre človeka gangom 72. možností, určených pre zradu, alebo rozkvet v mierových podmienkach. Všetko má svoje hranice a plavbu sily so živlami spravodlivosti. Bijeme sa psychicky a fyzicky do zabitia s vedomým, podvedomým, dedičným, karmickým egom, pre rovnocennosť dôvery. Bohom sme chránení v 7. bodoch z 20. bodov pri brúsení ega psychicky a fyzicky. Je to 19-tý bod daru Boha Univerzum, pre dvoch rovnocenných partnerov psychiky a fyziky, v užívaní slnka v štyroch cykloch, ktoré voláme ročné obdobia.

Slovo ,,manželstvo“, skrýva iný uhol pohľadu, keď si v tabuľkách prezeráme sedem sviatostí, jasne vidíme, že je to energia jadra, pre vetu: ,,dôveruj a preveruj“, kto zastáva gang zrady a kto zastáva gang mieru. Pred časom som si pozrela film, ktorý sa odohráva v Amerike. Takzvané vládkyne – ženy z jedného ostrova boli vychovávané pre jasné účely, vyberali si pre oplodnenie mužov dobrákov spravodlivosti, najmä policajtov, očarili ich vášňou, ktorá im zlomila psychiku. Po oplodnení a zásnubnom prsteni bez rozlúčky, zdrhli. Objavili sa v čase obety …, kde všetko bolo pripravené na živú ohnivú obetu, kde ich vlastná krv – dcéra upálila pochodňou.

Dnešný dátum 13.03.2024 /13.marec. 2024/ nám pripomína hranice pri rozpoznávaní múdrosti: A – fontány cirkulácie psychiky – brúsenia vedomia, podvedomia, karmy, dedičnosti, B – fontány pre obnovu fyziky, každý orgán v tele ma takzvaný čas slnka v mrazivom, alebo teplom období

  1. 2 x 0. = pevný základ sebadôvery pre úctu gangu v mrazivých, alebo v teplých podmienkach
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom pre brúsenie psychiky v mrazivých, alebo v teplých podmienkach, pre obnovu buniek svetlom
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, moja dobrota sa opláca dobrotou, alebo zloba sa opláca zlobou, rozpoznávaj v prítomnej chvíli zradcu gangu svojich nálad pre svoj zdravý chod psychický a fyzický, v akých vodách budem/š/ plávať: mrazivých alebo horúcich
  4. 2 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, spravodlivosť je chránená v siedmych bodoch, ako sme svoju česť obhajovali v trinástich bodoch
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života, svoju česť chránim/š/ múdro s Božím požehnaním dvadsaťkrát na psychickej a fyzickej úrovni

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 13.03.2024 /13. marec 2024/

Vytlačiť Vytlačiť