Šalamún a Sibyla

Príbeh Šalamúna a Sibyly mi utkvel hlboko v pamäti. Na hodinách náboženstva sme mali vynikajúceho rozprávača príbehov. Rozprával nám ich novokňaz. Obdiv hrdinov sa mi vryl hlboko do pamäti. Až som prišla na to, že každý príbeh sa týka každého, nie len jedinca človeka.

V tomto prípade Šalamún je každý rozumný človek, ktorý použije zvedavosť, použije myseľ, keď niečo nerozumie a vďačnosť keď je v úplnom obraze. To sa nazýva vynaliezavosť. V dávnych dobách to volali Sibyla, múdrosť ženy: „Využitá múdrosť tela.“

Mňa zaujíma Sibyla s dvanástimi knihami, ktoré sú ponúknuté Šalamúnovi. Týka sa to v dnešnej dobe každého človeka na tejto planéte. Každý je obdarovaný múdrosťou. Šalamúnova múdrosť sa skrýva v človeku. Máš ju v pohľade, voláš ju po novom navigácia. Ako si cestu poznania plánuješ do cieľa? Máš detskú zvedavosť? V detskej zvedavosti sa pýtaš na detaily, aby ti tvorili celok. Každý človek je pre teba dopravná značka, stĺpik, zábradlie, zvodidlá do cieľa. Všetko potrebuješ rešpektovať,hľadáš, alebo udržuješ receptúru. V ľudskom prípade je nespokojnosť emócia „nie“,práca s neokysličenou krvou, ženieš neokysličenú krv do srdiečka po kyslík. Uvedomuješ si pohodu, je to práca s okysličenou krvou, dáva telu silu pohybu. Pohyb tela používa dokonalú receptúru. Zrelosť mysle ovláda telo. Dopracoval si sa k okysličenej krvi.

21.3.2017 som sa laicky pustila do maľovania obrazov, po ktorých som túžila už celý rok. Viem, že predlohu obrazov som mala úplne inú pred rokom. V tento deň som vedela presne, čo má byť namaľované na šiestich obrazoch. Každá čiara rozprávala a dodnes rozpráva nové príbehy. Za týždeň som namaľovala deväť obrazov a ku dvom obrazom som nakreslila predlohu, čo chcem tam mať. Tri obrazy som premaľovala, aby som zvýraznila detail. Dokopy som po desiatich dňoch niesla jedenásť obrazov rámovať. Pri vešaní obrazov som zistila, že mi chýba obraz – slovo ďakujem. Tak vzniklo dvanásť obrazov.

Dnes 24.1.2018 viem, že dvanásť obrazov vystihujú dvanásť kníh plných príbehov. Obrazy sú pomôcky ako funguje jediná bunka v tele. Dvanásťkrát overované slovo pravdy.

Tento príbeh má aj ponuku. Pripomeňme si historickú ponuku. Sibyla za obrazy pýtala vysokú cenu. Každý deň, keď neuspela so svojou ponukou, spálila tri knihy. Tri dni pálila knihy až za posledné tri knihy dostala požadovanú sumu. Dodnes používame tri knihy. Poznáme ich pod slovami: „Úvod, Jadro, Záver.“

Boh mi požehnal múdrosť dvanástimi obrazmi a tromi knihami, ktoré sú na www.immanuel.eu v kolónke hviezda. 24.01.2018 prišla myšlienka, že mám ponúkať Šalamúnovi dvanásť obrazov ako dvanásť kníh. Kto je v dnešnej dobe Šalamún? Všetci, ktorí žijeme na planéte zem. Každý z nás má právo používať múdrosť. Múdrosť sa delí na štyri časti. Vytvára štafetu, aby si prišiel s pozitívnym slovom do cieľa: „Meditovať – modliť sa – zamyslieť sa – je to všetko prvý bod, komunikovať, realizovať sa, odovzdávať učenie slova.“

Akú majú hodnotu tieto obrazy a knihy? To viem od svojich sedemnástich rokov. Písal sa rok 1976. Vtedy sme doma čítali časť Sibyly. Nebudem rozoberať svoje emócie, ale zostala mi z čítania Sibyly jedná myšlienka: „Nepotrebný papier sto dolárov poslúži na ušuľanie tabaku.“ Dnes viem, že každá mena peňazí, ničí charakter človeka, za tak krátky život tu na zemi. Každý z nás má poslanie pretransformovať energiu z duše do tela, platiť mýto – platiť daň života: „Mysľou, slovom, skutkom a odovzdávaním dobrého.“

Písal sa marec 1989 mala som čerstvých tridsať. Mala som čerstvo v pamäti môj štedrý deň mojej tridsiatky. Zapísala som ho hlboko do srdca v plnej sile. Dva mesiace po tridsiatke som mala sen, so svojou starou mamou. Prišla mi povedať, že ešte tohto roku zomriem … . Moja cesta viedla do kostola, prijať sviatosť pomazania, aby som sa mohla na druhej strane stretnúť s Ježišom. Dnes viem, že Ježiš je život v človeku voláme to duša. Možnosť ho oslavovať vo svojej mysli, zamýšľať sa po nápadoch, ktoré časom tvoria dokonalosť – správne použité slovo. Kristus je tu pre každého, naučiť svoje telo podľa slova, tanec remesla. Tanec pohyby svojho chrámu. Mesiáš je v každom človeku, oslavovaná slobodná vôľa človeka, pre odovzdávanie realizovaného slova rastie ti sila v tele – chrám boží. Človek odovzdáva poznatky, skúsenosti zo svojho vnútra, ktoré sme nazvali Duša, Ježiš, Adam motor tela. Rastie ti svetlo, aura.

Ako sa dá papier peňazí krytý zlatom, drahými kameňmi nahradiť? Novým životným cieľom. Transformáciou energií z duše do tela. Popis, ako učenie rástlo je zaznamenané na www.immanuel.eu

Teraz je na tebe na tvojej Šalamúnovej zvedavosti, brúsiť svoj život podľa návodu na použitie tela. Návod je rozpísaný v troch knihách: Šlabikár v človeku, Krásna Helena, Kameň mudrcov. Máš k tomu aj barličku maľovanku, v ktorej sú podrobne rozpísané obrazy.

Prajem každému úspešný život pri transformovaní energií z duše do tela. Verím, že vaša duša nájde chrám boží a ujme sa vo vašom tele. Ináč odchádza ako bezdomovec, bez chrámu pre pýchu, strach, zlosť, pre tvoju osobnú nenaučenú nezrelú pravdu – kritiku. ( Neodovzdal si svoje učenie.) Zostal si na štartovacej dráhe. Transformácia energií zostala stáť na ceste, neprišla do cieľa. Duša – Adam sa neujala v tele. Zaspala tuhým spánkom.

Nepoužívali ju dostatočne naši predkovia. Narazili do dopravných značiek, stĺpikov, zvodidiel, svoj strom poznávania opustili. Zabudli na nádej. Prestali veriť v božiu dokonalosť, aby získali lásku – pohyb tela. Poučíš sa z histórie? Dokážeš realizovať sám seba? Dokážeš realizovať život vo svojej domácnosti? Ako ťa prijíma okolie? Aké si si vytvoril meno v dedine, v meste, v kraji, v štáte, na kontinente? Ako zvládaš život na planéte Zem? Používaš reálne navigáciu pozitívnej mysle pre potreby tela? Transformuješ energiu z duše do tela?

S pozdravom a úctou Anna Matejová— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť