Rytmus Univerzum /-1/

Dnes, v mínus prvej lekcii nám planéty Univerzum ponúkajú pozrieť sa pod pokrievku každej hry, kde ľudské ego nálad: ,,ponižovanie /začiatok hry/ – povyšovanie /koniec hry/“, rozdelilo národy na rôzne rasy a tým spustilo na seba bič vlády a určilo deň zániku – škodcu Božieho klinového remeňa – pochod oviec na popravu /buniek bez ducha duše/ – deň zúčtovania prítomného času, kde psychika – duša Adam dáva priestor komunikácie fyzike v každej jednej zdravej bunke, ktorá je osou života, má spracované plodné slovo modelované do hmoty: ,,zem Eva“.

Stály plaziaci sa had ponúka čísla pre stálu viditeľnú i neviditeľnú pevnú os života: 7 – slovo Božie žije sedem dní v týždni, 21 – rozumieš slovu Boha Univerzum

Mínus prvá lekcia je o lanovke – klinovom remeni – stálom kolobehu života na planéte Zem, tak aj vo Vesmíre. Človek pracuje s duchom ukotvenia sa v slnečnej sústave, čo tvorí človeku psychiku: ,,duša Adam“, pre fyziku: ,, Eva zem – telo“, hľadáme hlavu a pätu /chvost/ plaziaceho sa hada.

 1. dnes: 14.11.2022 – plodnosť života – 4 /pondelok/ mínus prvá lekcia: Manuál života
 2. zajtra: 15.11.2022 – prijať svojho blížneho – 5 /utorok/ nultá lekcia: Manuál života
 3. pozajtra: 16.11.2022 – prijatie nového pokrokového slova – nápad – 6 /streda/ prvá lekcia: Manuál života
 4. 17.11.2022 – slovo Božie žije sedem dní v týždni – 7 /štvrtok/ druhá lekcia: Manuál života
 5. 18.11.2022 – zákazka života – 8 /piatok/ tretia lekcia: Manuál života
 6. 19.11.2022 – múdrosť života – 9 /sobota/ štvrtá lekcia: Manuál života
 7. 20.11.2022 – 2 x vytrvalosť života – 10 /nedeľa/ piata lekcia: Manuál života
 8. 21.11.2022 – 1 x vytrvalosť + 1 x zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života -11 /10 +11 = pondelok/ šiesta lekcia: Manuál života
 9. 22.11.2022 – 1 x vytrvalosť + 1 x vyššie Ja v rutine života -12 /10 + 12 = utorok/ siedma lekcia: Manuál života
 10. 23.11.2022 – 1 x vytrvalosť + 1 x kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou života -13 /10+13=streda/ ôsma lekcia: Manuál života
 11. 24.11.2022 – 1 x vytrvalosť +1 x zdravá psychika a fyzika -14 /10 +14 = štvrtok/ deviata lekcia: Manuál života
 12. 25.11.2022 – 2 x vytrvalosť + 5 – prijať svojho blížneho – 5 /20 + 5 = piatok/ desiata lekcia: Manuál života – zdravý duch riadi zdravé bunky, zvláda ego – boj s nocou – nepoznaným a boj s dňom – poznaným. Plaziaci sa had má chvost /pätu/ a je 24 – tým bodom /hodín času/ a hlava je prvým bodom času: si Božím dieťaťom /BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj/ 24+1=25

Pozajtra energia pokračuje poznávaním slnečnej sústavy v čakrách, podľa hore uvedeného obrázka, začíname všetci pracovať od nuly- statikou a pokračujeme s prvou čakrou od stredu jadra:

 1. červená – Slnko – dokonalosť
 2. oranžová – Merkúr – tvorivosť
 3. žltá – Venuša – možnosti
 4. zelená – Zem – otec – slovo, matka – skutok
 5. svetlomodrá – Mars – počuť Boha Univerzum
 6. tmavomodrá – Jupiter – vidieť dielo Boha Univerzum
 7. fialová – Saturn – rozumieť dielu Boha Univerzum
 8. ružová – Urán – blana kvetu života
 9. smaragdová – Neptún – škrupina plodu života
 10. zlatá – Pluto – žiara čerstvej zrelej bunky
 11. a späť zrkadlovo k Slnku tvoriac zdravú bunku

Mária sa pýta: Dobre tomu rozumiem?

To znamená, že svojou zvládnutou prítomnosťou svojej psychiky si spevňujeme os svojej statiky, na základe ktorej modelujeme do hmoty náš fyzický stav života?
Moja odpoveď: Spracujeme svoje vrtkavé ego.

To ego mi príde ako naša rozcvička. – píše Mária.

Čo je vo veľkom, je i v malom a čo je v malom je i vo veľkom, aby v nás bol pevný klinový remeň podľa potreby záťaže psychiky, pre modelovanie fyziky.

Dnešný dátum 14.11.2022 nás posilňuje a modeluje v plodnosti:

 1. 1 x 0. = pevná os statiky je základom života
 2. 3 x 1. = som Božím dieťaťom /BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj/
 3. 3 x 2. = stíš sa, aktivuješ v sebe prvky kovov na minerály, ďakuj, že smieš, lebo premnožené minerály sa menia na kovy – priťahuješ k sebe pre druhých samozrejmosť, nič nie je samozrejme, pouč svoje ego etickou výchovou
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života, rozcvičkou ega si modelujeme hmotu – telo

Aký odkaz má plaziaci had pre človeka?

 1. 14 – psychika – duša vyživuje fyziku
 2. 11 – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života
 3. 20 – vidíš dielo Boha Univerzum
 4. 22 – blana kvetu Boha Univerzum rozkvitá

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 14.11.2022

Konzultanti: Iveta Pavelová, Emília Bražinová, Mária Bednárová, Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť