Rytier v človeku

Človek je rytierom svojho tela, potrebuje spracovať každú emóciu, pretože v sebe máme šesť pyramíd, poďme si ich pripomenúť, všetky sme už prebrali ako šesť – cípu hviezdu, teraz prišiel čas pomenovať letokruhy rytierskej sily.

Veľké lietajúce teleso … sa skladá z dvoch pyramíd: zo spodnej a vrchnej časti kocky, vyzerá takto: Rytier je duchom človeka, tam kde sedíš, reaguje na zvuk pre výkon načúvania rozumu hudby nebies. Viď článok z 05.04. 2020 www.immanuel.eu menu: Hviezda Zlaté vajce v človeku.

Načúvanie hudby nebies:

Myseľ človeka: severná pyramída, požehnaj všetkým, každému, kedykoľvek a kdekoľvek, vzduch života.

Slovo človeka: východná pyramída kocky, takzvané Betlehemské svetlo, oheň života.

Skutok človeka: južná pyramída, práca srdcovej čakry sa stotožňuje s planétou Zem, voda života.

Odbornosť človeka: západná pyramída z kocky, vždy je čo učiť sa, tým vychytávame nové možnosti, zem života.

Štartujeme cez hodiny dňa:

Učivo má šestnásť častí, pochopiť ducha rytiera v sebe pre stavbu chrámu- lietajce :

 1. časť učiva je lekciou mínus päť: pochopiť deň ako kocku, ktorá má šesť pyramíd, sme deti zeme – spodná časť kocky ihlanu, múdrosť pre hudbu života – vrchná časť kocky ihlanu pre živú hudbu života, severná časť kocky ihlanu – myseľ – vzduch pre dych života, východná časť kocky ihlanu – slovo – pálený oheň života, južná časť kocky ihlanu – skutok – plávajúca loď na vode, západná časť kocky ihlanu – odbornosť – zodpovednosť za zem pretrváva veky
 2. časť učiva je lekciou mínus štyri: pochopiť temno a svetlo
 3. časť učiva je lekciou mínus tri: pochopiť kolobeh života ,,myseľ – zima, slovo – jar, skutok – leto, odbornosť – jeseň“
 4. časť učiva je lekciou mínus dva: rovnocennosť psychiky a fyziky pre všetkých, každého, kedykoľvek a kdekoľvek
 5. časť učiva je lekciou mínus jeden: cirkulácia všetkých systémov
 6. časť učiva je nultou lekciou: základ statiky – kríža
 7. časť učiva je prvou lekciou: učíme sa pracovať múdro, vytrvalo, tak zvládneme pokrokové učivo pre vyššie Ja v rutine života
 8. časť učiva je druhou lekciou: učíme sa orientovať v systéme
 9. časť učiva je treťou lekciou: odhaľujeme možnosti vo všetkom, v každom, kdekoľvek a kedykoľvek podrobujeme sa systému: dokonalému, tvorivému s možnosťami
 10. časť učiva je štvrtou lekciou: ,,A slovo“ je otcom života. ,,Sa stalo“ je matkou života
 11. časť učiva je piatou lekciou: slovo počuť v jadrovej sile
 12. časť učiva je šiestou lekciou: slovo vidieť v plazení hada – každá práca má začiatok a koniec
 13. časť učiva je siedmou lekciou: slovu rozumieť ako Univerzum: využitý potenciál mozgu
 14. časť učiva je ôsmou lekciou: blana kvetu života
 15. časť učiva je deviatou lekciou: škrupina plodu života
 16. časť učiva je desiatou lekciou: čerstvosť zrelosti

Otvára sa nám nová doba so staro – novým poriadkom. Tu ma napadá modlitba: ,,Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky na veky vekov amen“, len rytiersky duch človeka (viera v dokonalosť) prekoná prekážky života a tak následne nájde reálnu cestu stvoriteľa: Som Božím dieťaťom“, s rovnako platnými pravidlami pre každého. Stačí požehnať každého človeka, situáciu, systém, preveruješ si svoj oheň života – Betlehemské svetlo. ,,Betlehem – Be – tle – hem“ nebeč ako ovca, tle – horí v tebe krv – hem.

Stíš svoje emócie sú hudbou života, kde staviaš svoj chrám Boží – loď …., prezradí ťa spodná pyramída, ako ti hrá vrchná pyramída nebeskej hudby života. Vidíš zvukové krátery, alebo rozkvitnuté zarodené polia? Máš svoju hudbu života – svoj rozum a svoju zem rozkvitnutú, zarodenú čím … .

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 13.08.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť