Rozžiarené hviezdy

Človek prechádza vývojom, vedome rozžiaruje hviezdy/bunky/ pri detskej zvedavosti pre zručnosť pohybu. Všetko sa fest tvorí z korunovácie vánku mäkčeňa ,,v“, poznávať čohokoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek … sa dotknem/š/ svojimi zmyslami. Hovoríme o vyspelom dokonalom živočíšnom BIOinternete, zakódovanom v každej jednej bunke, so zákonom EKG. Dolným zrkadlovým odrazom mäkčeňa ,,v“ zapaľujem/š/ s detskou zvedavosťou cez blížneho BIOoheň, odraziť sa zo samého dna a poznávať hore vôkáň – obrátený mäkčeň – dokonalosť Božiu.

Užívame vedomý živočíšny dokonalý BIOinternet pre cit, rozlievaný do celého tela. Pocity zmyslov sú pre nastavovanie mäkčeňa ,,v“ pre vánkovú fest výživu orgánov, z pevného zdroja s rešpektom pred EKG:

  • dole – mäkčeň ,,v“ – prosím/š/ – otváram/š/ si živočíšny dokonalý BIOinternet
  • hore – vôkáň – ďakujem/š/ – udržiavam/š/ si pevnosť živočíšneho dokonalého BIOinternetu pre dokonalosť Božiu

Pozrime sa na slovo ,,František“

  • RAN
  • FIT
  • KEŠ

Každé emočné ,,Nie“ je novým ránom kohúta ,,kikirík“, otvára nový fit deň, platíš vždy hneď keš – svojím telom

Dnešný dátum 27.12.2023 nás posilňuje dôležitosť EKG:

  1. 1 x 0. = pevný základ pre živočíšny dokonalý BIOinternet s rešpektom EKG
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, s vedomou kolískou Ježiša Krista ,,pros a ďakuj“ za nové rána a večery
  3. 4 x 2. = stíšim/š/ sa, pre vedomé ovládanie živočíšneho dokonalého BIOinternetu, pre fit deň
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, pre rozprúdenie výkonu živočíšneho BIOinternetu v mojom/tvojom/ tele – chráme Božom – platím/š/ hneď svojím telom
  5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, každým slovom sa overuje pevnosť originálu chrámu Božieho – tela, spracovaný zapálený oheň svetla je detskou zvedavosťou, rozpáli a nastaví objatie zmyslov k blížnemu pre výkon tela, tak slovo je pevným odrazom mäkčeňa ,,v“ pre fest vánok: ,,rozumovým vedomým svetlom zapaľujem/š/ BIOoheň pre pohyb tela“, s novým ránom kohúta kikirík pre fit deň, s platbou keš ihneď

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 27.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť