Rozprávky sú bibliou Slovákov – Slovanov

Pravdivé puto ,,Slovanov – SLOVA – NOV – oslav nov.“ Slovania nás vyzývajú hľadať – objavovať nové, praxou spoznávame pravdivosť rozprávok: ,,Slovákov – SLOVA – KOV“, dobro vždy zvíťazí – vodivá sila človeka. Už pár dní sa pohráva myšlienka s mojím vnútrom rozprávky: Pán Boh daj šťastia lavička. Skúsme sa na to pozrieť z laickej perspektívy:

 1. Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú – vo všetkom hľadaj pravdu. Človek disponuje s dvomi učiteľmi pre pokrok svojej osobnosti: psychiky – vnútro človeka a fyziky – vonkajší čitateľný prejav človeka
 2. Uvedomením si svojej autority osobnosti, stíšim si psychiku, tým pozdravím lavičku: ,,Pán Boh daj šťastia lavička.“ Tlak psychiky nás prosí, otoč myslenie negatívne na pozitívne. Otvoríme priestor učiteľovi psychiky, aby myseľ komunikovala s dušou – dokonalým internetom, rozpoznáva ponuku troch žitých variantov, sprevádzaných životom: A: poníženosť – ľutovať sa, alebo niekoho ľutovať, používame energiu mrazu, až si podchladíme psychické alebo fyzické telo, B: povýšenosť, nespracované pyšné ego: chváli seba, alebo niekoho obdivuje, použije energiu vnútorného alebo vonkajšieho ohňa, až vyhorí psychické alebo fyzické telo, C: mysľou pozorujeme vnútro tela, stišujeme intenzitu bolesti psychického tlaku, ktorý graduje niekoľkonásobný tlak, alebo sme hluchí – chceme tomu rozumieť, zareagovali sme stíšením – detskou zvedavosťou, tým nastavujeme tlak psychiky a tak umožníme mysli komunikovať s dušou, aby otočila lavičku na druhý bok, vznikne upokojenie psychického alebo fyzického tela, otvára sa v nás kolobeh života
 3. Uvedomenie si negatívneho slova je stretnutím s červivým psíkom, pozitívna myseľ zbaví psíka červov
 4. Pozitívne slovo prevedené v praxi je zarodená hruška – zdravá maternica je plodnou hruštičkou, otriasť hrušku je poďakovaním za skúsenosti, ktoré má odborník vždy po ruke
 5. Odborník s praxou je horiacou pecou, ktorá sústavne horí, každé zamyslenie prijatia situácie ponúka nové možnosti
 6. Starena nás prijíma do služby, vymetať jedenásť komnát, do dvanástej komnaty nám zakázala vstúpiť. Zákaz je blok mysle dovoliť si porozumieť a tým slúžiť svätú omšu, kúpať sa v zlate energie svojej duše
 7. Útek dievčiny: Starena berie železný česák, ktorý naznačuje prítomnosť priechodu prúdovej energie, odbornosť laika páli ako pec, zasype ho svojimi skúsenosťami ako hruška, chráni ho pokojný psík – slovo odborníka, človek je v cieli – používa lavičku: dušu – uzatvára sa kolobeh života
 8. Dievčina sediaca na studni žiari zlatom – zdroj osobnej sily odborníka nadobudnutý skúsenosťami
 9. Kohút kikiríka – ohlas nových možností zo svojho vnútra, zaznamená vonkajší dopyt
 10. Závisť manipulatívnej macochy vyšle svoju dcéru bez praxe do služby – dosiahnuť niečo bez námahy života
 11. Ignorovaná lavička: duša – dokonalý internet je vypnutý – neotočí lavičku
 12. Ignorovaný psík červivý – negatívne, bezcitné, nepochopené slová
 13. Ignorovaná hruška zaťažená hluchotou citu – človek bez praxe
 14. Ignorovaná nevymetená piecka – nepoužité možnosti života
 15. Prítomnosť nám dáva službu vymetať jedenásť izieb a tým si obhájiť svoju česť, pre otváranie dvanástej komnaty – zaslúžiť si kúpanie v zlate, manipulácia e znesvätenie svätej omše
 16. Manipulácia blížnych je násilným kúpaním v zlatej kadi, ale všetkému príde čas zúčtovania
 17. Manipulácia odborníka je energia horiacej pece, vždy v človeku zaznamená stopu elektrického šoku – pec a starena z nás očešú zlato prvýkrát: zneužitá česť odborníka v kolobehu života
 18. Zanedbané skúsenosti citu nazývame hruškou, otrasie v nás našu neplodnosť – zasype nás nevyužitými možnosťami, tým železný hrebeň zaznamená stopu elektrického prúdu, oslabuje psychické a fyzické telo – hruška a starena z nás očešú zlato druhýkrát: zneužitá česť praxe v kolobehu života
 19. Negatívne slovo nás dobehne ako červivý psík so starenou – železný hrebeň zaznamená stopu elektrického prúdu, oslabuje psychické a fyzické telo – psík a starena z nás očešú zlato tretíkrát: zneužitá česť slova v kolobehu života
 20. Neznalosť neospravedlňuje – lavička: duša nás prevráti do vody – železný hrebeň zaznamená stopu elektrického prúdu, oslabuje psychické a fyzické telo – starena zderie mladistvú kožu štvrtýkrát: zatratená duša – dokonalý internet nepoužívaný pre kolobeh života
 21. Manipulačná dcéra sedí v nás na studni a plače – nepoužívaná studňa múdrosti – človek žije svoj život v treste: ,,Oko za oko, zub za zub“
 22. Skúsenosť rozpoznáva: pýchu – popálenie, chýbajúca sebadôvera – stuhnutosť
 23. Skúsenosť cibrí človeka
 24. Ženích je duša, použitá zdravá psychika človeka pre funkčnosť koordinovaného pohybu tela – fyzická nevesta človeka

Z toho vyplýva, že kolobeh života, človeku dáva dvoch učiteľov:

 1. psychického
 2. fyzického

Psychický učiteľ je nespokojnosť s vonkajším prejavom našich blížnych, alebo k situáciám – vnútrom k sebe, k blížnym, k situáciám. Ducha psychiky stíšime mysľou, tak sa následne myseľ dotýka duše, aby telo zaznamenalo uvoľnenie vo svojom vnútri.

Fyzický učiteľ je cieľ spokojnosti s vonkajším prejavom k blížnym, alebo k situáciám – vnútrom k sebe, k blížnemu alebo ku situáciám. Duch fyziky je pripravený dotýkať sa: seba, blížneho, situácií, používa železný hrebeň – elektrický prúd, zaznamená tvorivé citové možnosti – tvoriť so svojimi rukami, lebo má pripravenú pokojnú myseľ, vidí cieľ svojej existencie. Rozprávky vždy majú dobrý koniec a to je viera človeka: ,,dobro víťazí“ – praxou dosiahneš kvalitu života.

Dnešný dátum: 5x 2. – stíš sa, 2x 0. – základ života, 1x 9. – múdrosť života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 22.09.2022

Konzultant: Mária Bednárová, Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť