Rovnice človeka

Dnes si pripomenieme pána Teslu, hru s násobkami: troma, šiestimi a deviatimi, podľa kresby obrázka, ktorý máme v čerstvej pamäti:

Tvorivá sústava krok po kroku v človeku 3 x 6 = 18 /trojica múdrosti v človeku/:

 1. plaziaci sa had plus rovnodennosť rovná sa rovnocennosť
 2. kompas života plus kolobeh života rovná sa základ života
 3. dokonalosť života plus tvorivosť života rovná sa možnosti života
 4. vízia pohybu slova života je počutie pohybu slova života pre otec slovo a matka skutok
 5. škrupina plodu života je dielom blany kvetu života pre rozum pohybu slova
 6. Univerzum je otvorený slobode jednoty psychiky a fyziky pre pohyb slova pre skutok v bunke

Čítame z obrázka rovnaké čísla: aby všetko jedno bolo:

 1. plaziaci sa had: vie hypnotizovať svoju korisť, dokonalosť: je svetlom oslepenia života, rozumom: uchopené praktiky vedú k stálym ušľachtilým výsledkom
 2. rovnodennosť: ráno – nápad a večer – výkon, tvorivosť: nápad je vzduchom, realizácia je hmotou, blana kvetu života: je poctivými dvermi detskej zvedavosti
 3. rovnocennosť: jedno čo robíš, možnosti: rozvíjaš sa ako ruža – otváraš sa veciam ako had, aby si spracoval nový materiál pre svoje telo – náradie ducha, škrupina plodu života: skúsenosti človeka zhmotnili krásu načítanú z neobmedzeného časopriestoru
 4. kompas: človek sa vie orientovať, otec: duša človeka informuje matku: telo pre skutok, bunka je dokonalým internetom – pripravená odhaľovať tajomstvá
 5. kolobeh života: všetko prúdi v človeku ako rieka, počuť informačné slovo života, sloboda psychiky a fyziky spolupracujú sú jednotou
 6. základ života je štvorec, viditeľný zo všetkých strán, spolupráce s Univerzum

Celistvosť dielov sústavy v človeku 6 x 3 = 18:

 1. plaziaci sa had /24 hodín/ v dennodennej rovnodennosti /ráno a večer/ je rovnocenným kompasom v kolobehu základu života
 2. dokonalosť v tvorivosti s možnosťami pre slovo otca – slovo počuť je otcom v človeku a vidieť skutok je matkou v človeku
 3. pohyb rozumu prerazí blanu kvetu života a tak tvorí plod života bunky v slobode jednoty psychiky a fyziky v spojení s Univerzum

Rovnica: od pása dole a od pása hore 9 + 9 = 18

 1. od pása dole: plaziaci sa had dňa má ráno nápad a večer skutok – rovnodennosť v rovnocennosti kompasu kolobehu života na pevných základoch dokonalosti, tvorivosti s možnosťami riadi energiu citu tela od pása hore /korunu života/
 2. od pása hore: otec slovo a matka skutok slovo počuje hýbať sa, skutok vidí hýbať sa, rozum uchopí pohyb prebije blanu kvetu života, tak následne rastie plod života bunky slobodne v jednote psychiky a fyziky pod vplyvom Univerzum, tým riadi energiu citu tela od pása dole /korene života/

Dnešný dátum 21.01.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ života cez blížneho dostať sa do neobmedzeného časopriestoru
 2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom cez blížneho detskou zvedavosťou otvárame pečať pre nové životné ciele z neobmedzeného časopriestoru
 3. 3 x 2. = stíš svoje emócie, naberáš na sile podtlaku rozpínania a tlaku – sťahovania, riadiš rovnomerne impulzy srdca a pľúc – nastavuješ si budúcnosť
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, každá nová neznáma úloha je otváranie nových dverí – poctivosť záujmu riešiť – prísť o poctivú boľavú blanu života pre nový plod života skúsenosti

Plaziaci sa had nás posilňuje:

 1. 21 – siedma čakra, detská zvedavosť je uchopením sily pre silu prechodu blanou kvetu života
 2. 01 – som si Božím dieťaťom pre komunikáciu s Univerzum
 3. 20 – šiesta čakra – vízie života sú známkou používania rozumu – chcieť to riešiť – porozumieť tomu
 4. 23 – tretia časť aury – plod života zdravej bunky otvoril pred 250 rokmi pán Tesla, ktorý prešiel blanou kvetu života ku plodu využívať elektrinu. Tieto základné vzorce sa zhodujú s horeuvedenými centrami pre realizáciu každého jedinca: Prví budú poslednými a poslední prvými“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 21.01.2023

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť