Rosa na hudobnej osnove

Človek si plánuje, udržiava a formuje si svoju inteligenciu, ale potrebuje pochopiť, že sa hýbe hudbou na troch polohách notovej osnovy:

  1. nízke tóny – podsvetie – korene – kohút
  2. stredné tóny – svet – kmeň – žĺtok
  3. vysoké tóny – nebo – koruna – bielok

Informačné pole sa opiera o notovú osnovu, ako vieš naštartovať svoj zdroj sily. Prirodzený človek sa prirodzene správa podľa notovej osnovy, rešpektuje notu, ktorá sa prejavuje rosou chutí v spojitosti vo mne a k blížnemu slinou na jazyku. Čistá rosa sliny chutí na jazyku má liečivú silu. Telo rozpoznáva čistotu na jazyku pre celok a nejde rosu sliny ničím nahradiť.

Dnešný dátum 03.08.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = každý a všetko pre život skrýva a má rosu sliny, potrebuje ju hľadať na notových hudobných osnovách a následne ju udržiavať pre svoju zdravú pavúčiu sieť cesty so zásahom rodiny, obce, štátu, národnosti, kontinentu, matky planéty Zem s lúčom lásky slnečnej sústavy s kontrolou Boha Univerzum
  2. 2 x 2. = stíš sa, hľadáš informačné pole svojej osobnej inteligencie pomocou rosy – slín vo svojich ústach
  3. 2 x 3. = daj všetkému čas, načítavaš informácie pomocou slín na jazyku pre pohyb cez hudobnú osnovu v troch polohách: pre nízke, stredné a vysoké tóny zdravého pohybu svojej osobnosti
  4. 1 x 8. = pre zákazku života, všetko a každý je semenom, prejavuje sa v kolobehu života v troch polohách. Smútime – začiatok cesty, konáme – stred cesty a radujeme sa – koniec cesty. Skúsme sa správať duchovne zrelí, keď príde starosť: ,,stať – ros“ slinu na jazyku, keď príde radosť: ,,ár dosť“, uvedomíme si, že žiaru svetla si treba udržať ako zvučný tón notovej osnovy

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 03.08.2023

Vytlačiť Vytlačiť