Rituály nevedomého života

Keď som bola dieťaťom, stále som sa zamýšľala, prečo otcova sestra nechodí do kostola, keď je tam všetko …, veľmi som sa mýlila, mala som vsugerovaný blud, dnes už to viem aj vysvetliť, tak sa poďme pozrieť na rituály blokovania ľudstva:

 1. Advent: prvý pôst, ochrana naslovovzatých odborníkov, oslava žatvy úrody zvládnutého kolobehu života. V kostoloch sme si opakovali autosugesciu: myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.
 2. Vianoce: zrod nového, oplodnenie inteligencie, všetko čo zahrňuje emóciu ,,Nie“, tichým predychávaním spúšťame nový program – oplodňujeme inteligenciu, hľadáme nektár ako včela, je to skratka hypnotizér ,,ruja“. My sme o Vianociach mali rituály, pozrime sa na to inak: vytínali sme jedle – svoju večnú mladosť, zdobili orechmi – blokovali rozum, jablkami – blokácia pochopenia celku, guľami – sila duše sa vysávala upírmi, premenili človeka na krehké bezvládne stvorenie, sladkosťami – zbavovanie sa charizmy… .
 3. Hromnice: rozhlas v piatej čakre, počuť dušu rozprávať. Rituál blokovania dreveného jazyka, aby sme sa nevedeli vyjadriť.
 4. Popolcová streda: televízia v šiestej čakre, vidieť dušu ukazovať – mať víziu. Rituál blokovania tretieho oka pre krivé zrkadlá.
 5. Rituál 40 dňového pôstu blokoval vývoj jedinca od prvopočiatku, že sa narodil a prijal dušu – telo pre čistotu rozumu, pohybu rúk a nôh, tam kde je, pracuje koordinovane – hýbe sa svojou krvou a to je čistá pramenitá voda, keď zacítime nespokojnosť, stíšime sa, dáme tomu čas, slúži nám duša – dokonalá čistička pre telo.
 6. Kvetná nedeľa: činnosť rozkvetu zdravého rozumu. Rituál posvätenia púčikov blokoval pripúšťať si inú možnosť.
 7. Veľká noc: Dokonalosť realizácie – čisté myslenie pre tvorivé ruky a ukotvenie nôh pre jasný cieľ zákazky života. Blokovanie rozumu tŕňovou korunou, blokovaný úmysel čistoty cez ranu v boku, blokovanie rúk a nôh.
 8. Turíce: stále telepatické spojenie s celým Univerzom. Rituál vsugerovania osamelosti, opustenosti.
 9. Nanebovzatie Panny Márie: Rituál pre znehodnotenie výkonu, blokovanie spolupráce tela a duše.
 10. … – koľko rituálov som ešte neopísala, triky blokovanie nevedomých a dôverčivých ľudí v dobrotu svojich takzvaných blížnych: ,,pre dobrotu na žobrotu,“ už vieme prečo Slovania museli pod nátlakom ustúpiť dobrote farizejským Rimanom?

Pozreli sme sa za seba, čo nás gniavilo celé stáročia, pozrime sa dopredu, priblížme si jednoduchý systém človeka:

 1. emóciou ,,Nie“ oplodňujeme svoju inteligenciu stíšením, preto všetkému dávame čas, tak následne duša dokonalá čistička pre telo nám poskytne energiu
 2. emóciou ,,Áno“ žneme originálne plody svojho života, stíšením sa dávame čas, staviame nové sýpky tela – obnovujeme bunky, spolupráca duše s telom zostáva v automatickom spojení

Chyťme inteligentný originálny rozum do hrsti a začnime žiť plodný život diamantovej doby. Pamätajme, najprv oheň zakrešeš svojimi zmyslami, požehnaním blížneho, alebo systému, tak následne príde slovo receptúry, aby telo podalo koordinovaný výkon. Za výkon koordinovaného pohybu ohňa – slova vychytaných receptúr ďakuj, tak tanec olympijského výkonu kedykoľvek zopakuješ. Každý ide sám za seba, pri transformácii energií z duše do tela. Buďme verní svojím pocitom, prebúdzaním svojich blížnych energia silnie, riadenie poznania sa odohráva v srdci, maj rešpekt pred rozpoznávaním neokysličenej a okysličenej krvi – plynový a brzdný pedál.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01.02.2022

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Mária Mihaliková 01.02.2022

Vytlačiť Vytlačiť