Reguluj svoje Ja

Reguláciou svojho Ja psychiky a fyziky, liečime seba, rodinu, obec, štát, národ, kontinent, planétu Zem:

 1. mysľou: regulujeme vzduch
 2. slovom: regulujeme tlak trenia iskry života
 3. skutkom: regulujeme vodu
 4. odbornosťou: regulujeme činnosť a tak máme pevnú zem pod nohami – statiku
 5. čestnosťou: používame posvätný oheň
 6. rozumom: regulujeme svetlo
 7. poistka života: regulované jadro ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“

Dnešný dátum 26.10.2023 nás posilňuje: regulácia svojho Ja cez ,,dilino – no i lid“ – miluj svojho blížneho, ako seba samého

 1. 2 x 0. = pevný základ regulácie pre vytvorenie gumidžúsu – sily pre zmysly a následné zdravé orgány tela pre vyššie Božie ciele – obhájiť v sebe oheň, svetlo, jadro
 2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, regulujem/š/ v sebe: A – vzduch svojou mysľou pre čuch a následný chod pľúc, hrubého čreva, B – iskra je slovo, kde zaznie tón hudby pre sluch a následný chod obličiek, močového mechúra, C – voda je skutkom, kde človek človeku prejavuje úctu pre zrak a následný chod pečene, žlčníka, D – odbornosť je pevnou zemou pod nohami pre chuť a následný chod žalúdka, pankreasu, sleziny, E – čestnosť je ovládanie posvätného ohňa pre hmat a následný chod srdca, tenkého čreva, F – rozum je známkou svetla bieleho koňa, vedieť sa pohybovať v rýchlosti mysle vo svojom obore – odbore a v prijímaní nových výziev v regulovaní svetla v sebe a blížnom, G – poistkou života je zdravý chod jadra – dokonalý internet, jadro kontroluje ,,dilino – no i lid“ – miluj svojho blížneho, ako seba samého
 3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, pri regulácii seba varím/š/ gumidžús, pre uchopenie zmyslov a následný zdravý chod orgánov – svalov
 4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, tak vôňa – myseľ, hudba – slovo, tanec – skutok vždy nájde svoje pevné miesto pre ctiteľov umeleckých diel – poriadna robota sa chváli sama
 5. 1 x 6 = pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, A – každá tma je čiernym koňom – čiernymi figúrkami na šachovnici – všetko v človeku drieme – spí – regulujem/š/ si to v spánku, B – každé svetlo je bielym koňom – bielymi figúrkami na šachovnici – všetko v človeku je v pohybe – regulujem/š/ si to vo dne – vychytávam/š/ odbornosť koordinovaného pohybu tela

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 26.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť