Ráno nesľubuj večera a večer nesľubuj rána

Názov v článku vysvetľuje jeden deň, čo je to 24. hodín. Pozorne si pozrime tabuľky, do ktorých som dopisovala význam www.immanuel.eu menu Hviezda Rytier v človeku 13.08.2022, kde v kocke máme aktivovať šesť jadrových elektrární človeka, poďme pekne od začiatku.

Človek spracováva svoju nespokojnosť – toxický plyn na spokojnosť – čistý kyslík. Nespokojnosť človeka otrávi – pros o svetlo, spokojnosť človeka spáli – ďakuj za svetlo, preto vo všetkom prebieha kolobeh života. Upaľovanie čarodejníc v človeku zablokovalo hornú pyramídu, pre výživu spodnej pyramídy, ktorú vyživujeme cez vetu: ,,Miluj svojho blížneho ako seba samého“, lebo veta: A slovo – je otcom spermiou, sa skutkom stalo – je matkou maternicou a prebývalo medzi nami – žijeme zo spracovaných vzťahov, každý má svoju pravdu a tak nech každý hľadá spokojnosť – charizmatickú chvíľu života. Preto sa stíšme, spracovávame plyn v nás a okolo nás, aby sme vybudovali priaznivé podmienky pre život na planéte Zem.

Nehľadajme vinníkov, všetci sme na jednej lodi, kritikou sa stávame psychickí kanibali – požierame sami seba. Tajomstvo šťastia kocky v človeku skrýva šesť pyramíd, stavbu si stavia duch tela spodnej pyramídy plazivého hada každodenných opakujúcich sa 24. hodín:

  1. Zaznamenaná nespokojnosť mysle v spodnej pyramíde je plynom pre použitie mysle severnej pyramídy kocky, aktivovať hornú pyramídu rozumu pre slovo prvýkrát zo šiestich častí: 1. až 4. hodina po polnoci v človeku: 1. som Božím dieťaťom, 2. stíš sa, 3. daj všetkému čas, 4. pre plodnosť života
  2. Zaznamenaná nespokojnosť slova v spodnej pyramíde je plynom pre použitie slova vo východnej pyramíde kocky, aktivovať hornú pyramídu rozumu pre vydanie slova – nápad druhýkrát zo šiestich častí: 5. až 8. hodina v človeku: 5. pre prijatie blížneho, 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni, 8. pre zákazku života
  3. Dôveruj, ale preveruj. Zaznamenaná nespokojnosť skutku v spodnej pyramíde kocky je plynom pre použitie južnej pyramídy kocky, aktivovať hornú pyramídu rozumu pre vydanie koordinovaného pohybu – trénovať remeslo tretíkrát zo šiestich častí: 9. až 12. hodina v človeku: 9. pre múdrosť života, 10. pre vytrvalosť života, 11. pre zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života, 12. pre vyššie Ja v rutine života
  4. Zaznamenaná spokojnosť v odbornosti v spodnej pyramíde kocky je vytvorený kyslík pre oheň, ktorý aktívne horí. Ku činnosti sa hlási západná pyramída, ktorá si obhajuje certifikát inteligencie štvrtýkrát zo šiestich častí: 13. až 16. hodinu: 13. autosugescia – pre kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, v odbornosti, 14. autosugescia – pre zdravú psychiku a fyziku človeka podávajú ruku fungujúcim darom slnečnej sústavy v človeku: v 1. čakre máme Slnko – dokonalosť je 15. hodinou a v 2. čakre máme planétu Merkúr – tvorivosť je 16. hodinou dňa človeka
  5. Zaznamenaná spokojnosť hlási večer piatykrát zo šiestich častí: 17. až 20. hodinu v štyroch čakrách: 3. možnosti – planéta Venuša, 4. otec slovo, matka skutok – planéta Zem, 5. slovo Univerzum počuješ – planéta Mars, 6. slovo Univerzum vidíš – planéta Jupiter
  6. Zaznamenaná spokojnosť pred pol nocou sa ozýva šiestykrát zo šiestich častí: v 21. až 24. hodine v štyroch bodoch: v 7. čakre – rozum ti dokonale funguje – planéta Saturn – 21. hodina, v 1. časti aury – blane kvete života – planéta Urán – 22. hodina, v 2. časti aury – škrupine plodu života – planéta Neptún – 23. hodina, v 3. časti aury – čerstvosť, zrelosť plodu života dar planéty Pluto – 24. hodina

Učíme sa mantinely života, kde sú nám nápomocné tabuľky, aby bolo, čo s čím porovnať. Prichádza nový čas doby, kde máme možnosť znovu lietať, používať silu Božieho dieťaťa Boha Univerzum. Pripomeniem vetu mojej mamy, o mesiac bude 33. rokov, keď sme ju uložili do zeme a šesť rokov je dnes, keď o 9: 00 hodine duch môjho otca prestal ťahať mechy života“: ,,Poď chlieb zjem ťa, ústa sú hotové“. Učíme sa zvládať – štartovať – spracovávať plyny života a brzdiť – krotiť oheň života vo svojej šťastnej kocke života – dar Univerzum pre každého človeka. Hýbať rozumom, hoci bosorky a Ján Hus boli nezrelou dobou upálení, od tých čias bola spolupráca vrchnej pyramídy so spodnou pyramídou nefunkčná – zablokovaná. Čo myslíte, dnešný človek vyzrel k zodpovednosti? Ako sa človek postaví k systému dnes, aby spolupracovalo všetkých šesť pyramíd navzájom?

  1. Čo je úlohou človeka pri nespokojnosti, aby spracoval v sebe plyny? Požehnávať blížnym, jeden krížik nám vytvorí štyri chlievy: pre myseľ, pre slovo, pre skutok, pre odbornosť vyživovať spodný chliev s vrchným chlievom, aby nastal poriadok.
  2. Čo je úlohou človeka pri spokojnosti, máš vypracovaný kyslík! Požehnávať blížnym, jeden krížik nám vytvorí štyri siene (polia) pravdy: pre myseľ, pre slovo, pre skutok, pre odbornosť s mierou vyživovaná spodná sieň (pole) s vrchnou sieňou (poľom), pre udržiavaný poriadok systému Boha Univerzum.

Verím, že na planéte Zem je prebudených dostatok ľudí, ktorí majú otvorenú hornú sieň (pole), a tým pomaly budú otvárať bloky hornej siene ostatným ľuďom, ktorí boli geneticky a karmicky veľmi poškodení, aby prešli cez svetlo do celého Univerzum, nech počujú ich uši, našimi ústami orieme blížnym spodnú pyramídu, keď naše ústa majú hlas Boží z hornej pyramídy. Každá emócia je hra hereckej role v rôznych žánroch, nesúďme, lebo budeme súdení – skamenie nám systém kolobehu života, ale požehnávajme, zbavujme sa plynov – rozpúšťame v sebe kamene a udržujeme čistotu poriadku Boha Univerzum, tým šesť jadrových elektrární pôjde hladko na plný výkon a človek si pripomenie let plodného chrámu – svojho tela v rýchlosti myšlienky.

Požehnávajme všetkým svojim blížnym, každý je zaradený do rôznych systémov, pri rešpektovaní svojich blížnych sa otvoria všetky programy pre šťastný život na planéte Zem. Každý sa hrá na svojom poli života, od nás potrebuje len požehnanie, otvorenie prvej severnej pyramídy, len tak môže kráčať za svetlom svojho života. Každý od každého potrebuje požehnanie – ktosi ti to musí vymodliť – otvoriť dvere cesty života.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 15.08.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť