Ramená kríža človeka

Ukotvenie ramien kríža človeka myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, si nastavuje cestu života, byť sám sebou 24 hodín dennodenne. Každý sám si zaznamenáva vo svojom svete štyri statické body pre výkon mysle, slova, skutku odbornosti pre: A – samoliečbu, B – sebazničenia. Máme šesť programov podsvetia, kde si aktivujeme svoju výbavu pre realizáciu uspieť vo svete v šiestich programoch a tak dosiahli nebo v šiestich programoch. Každú situáciu si zakreslí sám, ako to vyzerá v prítomnej chvíli a aké zmeny chceš a môžeš absolvovať. Vždy máš po ruke jednu mapu, kde vieš, ako sa energia správa. Všetky časti učenia sme v mojom denníku prechádzali tabuľkami, kresbou, kockami, alebo kartami.

Čistá mapa pre každého označiť štyri základné body cesty života k poznaniu. Mať v poriadku výbavu – podsvetie – štart cesty EKG, mať v poriadku svoj výkon – nebo – cieľ cesty EKG, dovoliť si správne ukladať puzzle – každú situáciu, ktorá je uhlíkovou stopou pre tvorenie Biodiamantu – samoopravované včelie mriežky budovania zdravej fyziky s rovnocenným partnerom psychiky. Mapu si nastavujeme 24 hodín dennodenne, kde si chránime svetlo života svojím kompasom života v zachytávaní strely pre úmysel: A – tvoriť, B – ničiť, to všetko záleží na kohútovi, ktorý zdieľa rovnocennosť v koreni života, mať pevné uchopenie.

Dnešný dátum 16.05.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = mať pevný základ úmyslu pevného uchopenia
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, ktoré si dennodenne kontroluje samoopravované včelie mriežky
  3. 2 x 2. = stíš sa, nastavuješ si statiku ukotvenia pre myseľ, slovo, skutok, odbornosť
  4. 1 x 3. = všetkému daj čas, kráčaš po uhlíkovej stope k Biodiamantu – k zdravej bunke, ktorá komunikuje s Univerzum
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho – každý človek je cestou do Ríma, nájsť v sebe tichosť duše pre výkon: Spasiteľa – myseľ, Ježiša – slovo, Krista – skutok, Mesiáša – odbornosť
  6. 1 x 6. = pre prijatie nového pokrokového slova, hymna lásky nás poúča: ,,keď príde nové, staré opustime“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 16.05.2023

Vytlačiť Vytlačiť