Radosť celku

Každá situácia v prítomnom okamihu je materiálom pri stavbe pokroku psychiky – zvládať guľáš v hlave, aby fyzika celku bezchybne fungovala.

Múdry človek počuje, vidí, hmatá, chutná, čuchom dýcha novú šancu v prítomnej chvíli a tým posilňuje svoje fyzické telo.

Dnešný dátum 13.04.2024 nám pripomína materiál psychiky pre výkon fyziky:

  1. 2 x 0. = pevný základ spracovania myšlienok psychikou pre koordinovaný výkon fyziky
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom pri spracovávaní materiálu psychiky, pre funkčnosť fyziky
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pri zvládaní tlaku nespokojnosti, otváram/š/ dvere s lúčom lásky svetla poznania – hľadať a nachádzať spokojnosť
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, pre príchod nového – otváram/š/ lúčom lásky spokojnosť a zatváram/š/ lúčom lásky starú hostinu svojej spokojnosti, pri tvorivej rozvojovej inteligencii pokroku – práca s takzvanými zvieračmi
  5. 2 x 4. = pre plodnosť života, všetko čo počujem/š/, vidím/š/, má hmatateľnú chuť čuchu odborníka: A – počuť – obličky, močový mechúr, prvok voda, B – vidieť – pečeň, žlčník, prvok drevo, strom, C – hmat – srdce, tenké črevo, prvok oheň, D – chuť – žalúdok, pankreas, slezina, prvok zem, E – čuch – pľúca, hrubé črevo, prvok kov

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 13.04.2024

Vytlačiť Vytlačiť