Pyramída a sfinga – tajomstvo človeka

Záhadné pyramídy, takzvané pohrebiská faraónov skrývajú tajomstvo ľudstva. Skúsme sa pozrieť na situáciu z iného uhla pohľadu. Vo všetkom sú zamaskované indície pravdy – Babylonská veža pomotaných jazykov – chýbajúce tabuľky všetkých systémov sveta, ktoré sa zrútili, lebo začalo súperenie o moc – vojna vekov. Otvorme svoju myseľ – všetko má dve strany mince, ako dvojhlavé bytosti, ktoré zanechali odkaz doby ,,pros a ďakuj“, človek sa informatívne valí ako voda, ktorá si razí koryto – vody múdrosti, kde zanechávame stopu – úprimný bozk lásky.

Spracované emócie tlačia naraz obidve strany, orú hlbokú brázdu pochopenia – detskej zvedavosti, kde sa stretávame so slovom sfinga – router pre WiFi – prijať svojho blížneho, pochopiť vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, pre funkčnosť duše, kde je rozum prehrávačom informácií.

  1. kto je človek pre človeka: WiFi – router
  2. kto je sám človek: pyramída – jadrová elektráreň neobmedzených možností

Tu treba zdôrazniť zodpovednosť za silu, ktorú nosíme v sebe, spevňovať ťažisko v každej situácii: ,,Nie má Áno a Áno má Nie“ – základ plynového a brzdného pedálu. Všetko má štartér: ,,záujem pochopiť“ – detská zvedavosť

Človek je dokonalý počítač, kde si inštaluje nové programy cez blížneho, detskou zvedavosťou úprimne pochopíme hľadané informácie vo svojej duši, kde blížni hrajú úlohu routera, aby nám dokonalé fungovala prirodzená WiFi. Stíšme sa, vyvážme si statiku v každej jednej situácii, každú chvíľu načítavame nové informácie – tvoríme si novú auru – obliekame si pracovný šat realizovať sa, preto opatrne stúpame na pedále: ,,brzda a plyn“.

Zanechajme v sebe spory: ,,poníženia a povýšenia“, uchopme obe strany bytia do svojich rúk /hmat/, aby sme videli, počuli, cez obidve nosné dierky voňali, len tak sa vytvorí voda – pravá slina na jazyku, aby myseľ zaznamenala nové programy: zmeny osobnosti.

Nikoho nevlastníme, ani nikto nevlastní nikoho, sme slobodní ľudia: ,,dokonalé Božie bytosti“, ktoré prišli na svet, aby si aktivovali rôzne programy bytia pre získanie nacítenia blížneho, aktivovať nové programy pre vyššie ciele.

Dnešný dátum 06.04.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ v každom okamihu: Nie je materiál pre Áno, Áno sú výsledky práce – energia pohonu automatického pilota. Rúca sa, stráca sa sila s nevôľou blížneho, ničia sa základy života, preto rešpektujme /ne/vôľu blížneho
  2. 2 x 2. = stíš sa, duša funguje len vtedy, keď dávaš úctu blížnemu, v slobodnej psychike a fyzike, vytváraš priestor na príjem nových nápadov
  3. 1 x 3. = všetkému dávaj čas, sústreď sa na prítomnú chvíľu: ,,Tu a teraz“ vzácny čas žitia
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života – aj dieťa sa rodí za istý čas, nie hneď
  5. 1 x 6. = pre zvládnutie nového pokrokového slova – nápad

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 06.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť