Čas od narodenia po pubertu

Vždy sme oslavovali Vianoce – narodenie Ježiša, poďme sa posunúť rok za rokom až k puberte. Pätnásť rokov – bodov v skratke pre počuteľný a viditeľný vývin inteligencie človeka žiť v mieri ponúka: ,,Manuál života,“

 1. Prosím, pre ľahkú pravidelnú stolicu, úvod učiva ,,Manuál života“, celé vojsko dvadsaťštyri hodín denne má stráž, vždy je v pohotovosti, vytvára v človeku mier, aby sa pre seba samého stal premiérom ,,premiér“, potrebuje poupratovať smetisko – ,,hovno – výkaly“ okolo seba, pre objavovanie nových možností, zvládať emóciu NIE, rázna emócia pre používanie psychického a fyzického záchoda
 2. Ďakujem, všetko je vždy pripravené na svojom mieste, zoradené podľa farby a čísel, lekcia mínus tri podľa programu: ,,príroda, prirodzená inteligencia, remeslo, krížová cesta, šachy, karty, kocky …, vojenská prehliadka o rovnosti psychiky a fyziky pre bohatstvo a spokojnosť zvládať emóciu ÁNO, rázna emócia pre používanie psychického a fyzického obetného stola činnosti vyživovaného psychickým jedlom – detskou zvedavosťou, načúvaním svojho vnútra pre fyzickú zdatnosť človeka
 3. Cirkulácia systémov výživy, psychika je pevným pilierom človeka, ktorá je zoradená postupom výkonu od 1 – 14 zdola nahor, tak sa zhora nadol pohybuje fyzika od 1 – 14, človek je bábkou psychiky, lekcia mínus dva
 4. Poznávacie systémy: Strom poznania ,,koreň – Boh, korene – blížni, korienky – Ja života“ je prebudená energia človekom, Kohút a vajce ,,Ja a Boh – čakajúca energia na prebudenie človekom,“ lekcia mínus jeden
 5. Kríž, statika: päť – cípa hviezda a zdravé orgány tela podporujú mierové rozmiestnenie kontinentov planéty Zem pre zdravú myseľ a plodnosť života, kde sa človek dobíja duchom matky Zeme, to sa dozvedáme v nultej lekcii na psychickej a fyzickej úrovni
 6. Slnko: slnko svieti rovnako podľa ročných období na každý kontinent, hoci je slnko za mrakom ponúka spracovať zlú, neprípustnú, nespracovanú emóciu ,,Nie,“ a tak sa zoznámiť s inteligenciou človeka prirodzeného pohybu tela zdravej psychiky a fyziky, to všetko nám prezradí prvá lekcia s päť – cípom, ukáže nám päť kosákov pokroku pri prebúdzajúcom sa duchu matky Zeme
 7. Merkúr: šťastné slzy človeka nájdeme v päť – cípej hviezde, kde sa duch Zeme aktívne spája pre koordinovaný pohyb tela na psychickej a fyzickej úrovni v druhej lekcii
 8. Venuša: získať sedem mečov života, v ponuke má tretia lekcia na psychickej a fyzickej úrovni so živým duchom matky Zeme
 9. Zem: dva trojuholníky ponúka štvrtá lekcia s víťazným mečom, slovo je otec (vesmír), postavený dom na vtáčej nohe, riadi určité orgány tela, skutok je matka (realizácia), loď s plachtami s vánkom vejúcim do víťazného cieľa, riadi určité orgány tela pre výkon tvorby podľa slova na psychickej a fyzickej úrovni
 10. Mars: v piatej lekcii sedem mečov tvorí výkon jadrovej sily s orgánmi tela, počuť vnútorný hlas, nahlas riadi rozhlas Univerzum na psychickej a fyzickej úrovni
 11. Jupiter: v šiestej lekcii rázne vidíme sedem mečov prechádzať orgánmi tela v akom výkonnom stave zvládali situácie: ,,minulosť, prítomnosť, budúcnosť“ na psychickej a fyzickej úrovni
 12. Saturn: v siedmej lekcii počujeme a vidíme radosť rozumu pre tvorivosť človeka na planéte Zem na psychickej a fyzickej úrovni
 13. Urán: v ôsmej lekcii psychika chráni fyziku, kvet života, blanu života
 14. Neptún: v deviatej lekcii fyzika sa plne opiera o psychiku, plod života, škrupinu života
 15. Pluto: v desiatej lekcii nás čaká odmena: čerstvosť človeka podľa programu ,,kohút a vajce“, semeno človeka podľa vzoru ,,strom poznania“

Prešli sme základnými myšlienkami, pre slovo, skutok, odbornosť pre zvládnutie ľudskej puberty, aby planéta Zem tvorila zdatné plemeno, k tomu potrebuje zdravú psychiku a fyziku, s uvedenými bodmi hore a prepracovanými zápiskami od roku 2008, so skúsenosťami od roku 1989.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 28.12.2021

Vytlačiť Vytlačiť