Prvý apríl

Na prvého apríla, sme cielene vyhľadávali deštruktívnosť na svojich blížnych, bol to deň nachytať klamstvom blížneho, aby si to preveril pravdou. Dnes na programe je ôsmy Boží príkaz: ,,Nepreriekneš krivého svedectva proti blížneho svojmu“, porekadlo hovorí, čo vidíš na druhých deštruktívne, alebo konštruktívne, čakaj na sebe. Každý sám svoju myseľ kojí – vychováva u svojej matky – umu rozumu, ktorá vyživuje orgány tela. Čo zalievaš, to ti vyrastie. Boli a sú časy, kde každá emočná vlastnosť má dôsledky, dalo sa to vyhľadať na internete, roku 2008 prišiel príkaz vymazať informovanosť o následkoch a dôsledkoch nespracovaných emócií. Teraz už tomu aj rozumieme, cieľom bolo ľud ľahko ovládať, aby krpatel – nevedomosť neospravedlňuje. Čo je zakázané, to kričí, trúbi do sveta. Čas ukáže zrelosť – vyspelosť človeka: dôveruj, ale preveruj.

Dnes máme pomyslený prvý príchod Ježiša Krista, ktorý tu znie už 2000 rokov, pripomína nám korene stromu poznania: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba, samého“, je kresadlom novej zákazky života do ďalších … rokov. Všetko deštruktívne má konštruktívne. Deštruktívnosť je štart a konštruktívnosť je cieľ, preto vo všetkom hľadajme dvojicu: štart a cieľ v kolobehu života. Všetko sa krúti, nie len zem okolo slnka. Zamyslíme sa, história učiva Koperník bola zmanipulovaná, tak ako vakcína je sloboda! Pýtam sa, pre koho je sloboda tvorená? Ako sa počíta so mnou, s mojimi deťmi, s vnukmi, s pravnukmi? S dopadom blížnych myslenia? To uchopuje vývoj štvrtinový – kríž, statika, pätinový – výživa orgánov, šestinový – používanie rozumu za sto rokov učenia a pochopenia všetkých kolobehov života.

  1. deň má celok: 24 hodín plaziaceho sa hada
  2. deň delíme na: deň a noc
  3. deň má štyri fázy: noc, ráno, deň, večer
  4. Mesiac má štyri fázy
  5. rok má štyri fázy
  6. slnečná sústava s Plutom zanecháva stopy fáz každých cca 250 rokov, hovorí o tom história
  7. aké fázy má slnečná sústava? Počuť takzvané celebrity informovať – hovoriť 12 000 rokov …, z môjho laického prepočtu je to cca 24 000 rokov obežnej dráhy v Univerzum veľkého plaziaceho hada.

Dnes nás vyzýva Ježiš Kristus: ,,Žehnajte svojim nepriateľom“, robíte štartovaciu dráhu, aby ste ako šíp vyrazili vpred: ,,z deštruktívneho materiálu urobili konštruktívnu udalosť: ,,Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameň do Ježiša Krista“ – koľko negatívneho materiálu drží rozum v zajatí? Je čas prekrviť mozog bránicou: ,,Kto spieva, dvakrát sa modlí“. Vyštartujme k cieľu používania duše, spievajme zo svojej bránice piesne, čistíme si mozog od bludov, aby orgány tela mali múdreho šéfa. Päť – cípa hviezda /9 – sluch/ ťahá múdrosť stále za sebou, šesť – cípa hviezda stojí na múdrosti s jasným rozumom, hovoria mapy a tabuľky výchovy.

Učíme sa plávať v potope sveta, deštruktívne odštartovalo, rešpektujme uvedených sedem fáz života, päť fáz na zemi si plne uvedomujeme ako kolobeh matky života a dve fázy Univerzum: syn kraľuje slnečnej sústave a otec kraľuje Univerzum.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť