Prvopočiatok

Každý z nás v sebe nosí prvopočiatok kvetu, plodu, žiary zrelosti v dokonalosť, je to aura nášho ducha žiary, duše – tela, ktorý je zároveň sliepkou pre naše zdravé, živé bunky. Poďme si pripomenúť prvopočiatok:

  1. Prvopočiatok kvetu: tu sídli spomienka génu dotyku spermie a vajíčka, kde otec matke odovzdáva spermiu a tak nastáva splodenie dieťaťa, táto pamäť nosí celý reťazec génov pre kvet života, až do prvopočiatku stvorenia s jasným programom pre vývin človeka v matkinej maternici až po plod, ktorý opúšťa matku odstrihnutím pupočnej šnúry.
  2. Prvopočiatok plodu: tu sídli uzavretá spomienka vývoja plodu z matkinej maternice, kde túto pamäť nosí celý reťazec génov pre plod života s prvopočiatkom narodenia sa na planétu Zem, s jasným programom pre človeka: rozmýšľaj – používaj myseľ, informuj – používaj slová, konaj – slová overuj v praxi, uč – odovzdávaj odbornú prax pre živý rozkvet ľudstva, tento program si aktivuješ prvým nádychom života.

Každé ráno sa prebúdzame do nového prvopočiatku, kde nám do života vnútorne zasahujú gény predkov, preto svojim predkom dajme jasne najavo, poďakujme im za ich dobrotu – baterka prežitých emócií označuje plus, odpusťme im, že zastali, zaspali na ceste s jasným programom pre človeka – baterka prežitých emócií označuje mínus, v prítomnej chvíli sme sami sebe vládcami vo svojom tele a preto nech nám naši genetickí predkovia urobia voľnú cestu k prvopočiatku informácií, s jasným vesmírnym programom pre človeka.

Meditácia k prvopočiatku:

Každý z nás sa formuje podľa porovnávacích programov: kohút a vajce a strom poznania, kde hadia sila vystupuje do siedmych čakier, spojitosti so slnečnou sústavou pre kvet, plod, žiaru života. Od pása dole máme tri čakry, ktoré sú totožné s programami slnečnej sústavy, pre prvopočiatok pravdy s jasným cieľom vesmírneho zákona pre človeka a to tvoria planéty: Slnko, Merkúr, Venuša, sú tu dva programy pre porovnanie: ,,žĺtok vajíčka života, kmeň stromu života.“ Od pása hore máme štyri čakry, ktoré sú totožné s programami slnečnej sústavy, pre prvopočiatok pravdy s jasným cieľom vesmírneho zákona pre človeka a to tvoria planéty: Zem, Mars, Jupiter, Saturn, sú tu dva programy podľa: ,,bielok vajíčka, koruna stromu poznania.“ Čakry sú spevnené aurou, ktorá sa skladá z troch častí: ,,blana, kvet“ – planéta Urán, ,,škrupina, plod“ – planéta Neptún, ,,žiara čerstvosti“ – planéta Pluto, kde vesmír od nás čaká výsledky podľa jasného programu prvopočiatku, preto utíšim svoju hlavu – myseľ, kde zmysly sa vedome spájajú s orgánmi tela, tým vyzvem všetkých svojich predkov až k prvopočiatku, že mali možnosť žiť život v súlade s kolobehom prírody, aby sa podľa nej učili. V najväčšej tichosti pokračujem v meditácii: v hrudi – pre poznávanie, zrodenie nového slova – nápad, v bruchu – overujem slovo v praxi – trávim, v podbrušku – nechám čas pre rozpoznávanie plodu od výkalov, v nohách a v rukách – vidím a počujem odborníka so zdravými, koordinovanými pohybmi tela, ktorý sa vie k činnosti postaviť a z rúk odovzdá umelecké dielo, s následnou kontrolou batérií (rešpekt pred emóciami mínus a plus) pre kraľovanie: mysle, slova, skutku, odbornosti, tak sa cez svoje gény dostávam k prvopočiatku dokonalého zrodenia s jasným cieľom, dodržať stanovený program pre inteligenciu človeka, pre vyššie ciele spolupráce s vesmírom. Koniec meditácie.

Vidím, že môj duch života je živou kvočkou lieviku slnečnej sústavy pre každú zdravú, zrelú bunku tela, preto sa stíšim, aby sa proces systémov rozbehol podľa prvopočiatku stvoriteľa, pre nový zámer poznávania celého vesmíru. Stíšením komunikuje piata čakra – Mars, telepaticky vidí šiesta čakra – Jupiter, aby siedma čakra rozum dokonale fungoval – Saturn, len tak blana, kvet života – Urán, spevní v sebe škrupinu, plod života – Neptún, pre posilnenie čerstvej, zdravej, žiarivej bunky – Pluto.

Každý duch s pevnou osou slnečnej sústavy v sebe nosí: pyramídu, Babylon… nepochopený vesmírny začiatok a koniec, podľa dvoch overovacích programov: ,,kohút a vajce, strom poznania.“ Delia sa do štyroch častí:

  1. kohút, korene stromu poznania – prvopočiatok semena
  2. žĺtok vajíčka, kmeň stromu
  3. bielok vajíčka, koruna stromu
  4. ,,blana, škrupina, čerstvosť“, ,,kvet, plod, zrelosť plodu nového semena“- živá aura

Vždy potrebujem mať na mysli tri frázy pre nové učenie smeru života, že v sebe: mám Slnko – dokonalosť života, hľadám Merkúr – tvorivosť života, posilňujem Venušu – možnosti života, len tak sa nastavím na prvopočiatok pre vyššie ciele vesmírneho programu, kde sa všetci zúčastňujeme overovania vesmírnej pravdy na svojom tele, ktoré sú nám podľa večnej osi slnečnej sústavy aktualizované pre nové informácie na planéte Zem prirodzeným spôsobom. Čas ukáže, čím si sa stal pre planétu Zem: Hnojom? Plodom? To budú rozprávať tvoje deti, vnúčatá, pravnúčatá, zvučné kódy DNA.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.12.2021 všimni si magický dátum opakujúcich sa čísel dátumu a roku.

Vytlačiť Vytlačiť