Prvopočiatok

Čo je prvopočiatok vzniku človeka? Čoho sa máme držať po celý čas? Všetko má svoj čas, aby vzniklo a napokon sa udržalo. Prvopočiatok som si uvedomila pri udalosti psov. Fena prišla k uviazanému psovi, ovoňal jej zadok, otočili sa, pes skočil a bolo po akte. Priblížme si svoj akt stvorenia úplne jednoducho:

  1. pach – vôňa – ,,Árom“
  2. HA – aktívny pri a po výkone sexu ,,výdych“
  3. AH – uvedomenie si – ,,nádych

Dnešný dátum 16.11.2023 nám pripomína prvopočiatok stvorenia dychu ,,sex“ vo všetkom a všade:

  1. 1 x 0. = pevný túžobný vytrvalý základ pre neodolateľný ,,sex“ dychu – každá činnosť je sexom – známkou života, poznávať vyvrcholenie – mať, alebo získavať svojou vytrvalosťou olej semena
  2. 3 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, mám/š/, alebo budujem/š/ návyk túžby vytrvalosti pre: A – všetko má pach – ÁROM, B – uvedomenie si je nádychom ,,AH“, C – získané semeno je výdychom ,,HA“
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre vedomú spoluprácu dychu korunovácie v siedmej čakre ,,Saturn“, získať olympijsky oheň možností v tretej čakre ,,Venuša“
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas pre aktívny kvalitou uznávaný inteligentný vedomý život: mať oheň – rozum slova – nádych ,,AH“ a olej praxe – výdych ,,HA“, poznať a poznávať vôňu ,,ÁROM“ – jedna vôňa – jeden kus puzzle z X – jeden BOH – jeden nádych a výdych ukotvený v mojom/tvojom/ vnútri
  5. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, detskou zvedavosťou – kresadlom ohňa prebúdzame si vedomie, uvedomiť si problém – môcť sa nadýchnuť, situáciu vyriešiť a zrealizovať – môcť si vydýchnuť a to sme prešli tajuplný bod prvopočiatku: -4, alebo štvrtý bod ,,rovnodennosť“ z 20 bodov poznania ,,Manuál života“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 16.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť