Prorok immanuel.eu

Proroctvo novej doby od nepamäti je ukotvené vo vete: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, tak následne môžeš obhájiť koreň života: „Miluj Boha“. Miluj Boha v učive immanuel.eu je hromozvodom – ukotvenie energie pokroku – had živého ohňa pre odhaľovanie dokonalosti, stávaš sa pštrosom pre kontrolu mínus prvej lekcie. Preto obhajujeme v sebe štrnásť bodov modernej – novodobej krížovej cesty, osemkrát v štrnástich lekciách, toto je skrátená verzia učenia:

  1. Miluj svoju myseľ (1), stíš sa (2), daj situácii čas (3), tak ti následne čas prinesie plodnosť života (4), lebo si dal úctu svojmu blížnemu (5), prišiel nápad pre novú realizáciu (6), lebo Božie slovo Univerzum, žije sedem dní v týždni (7), prijal si zákazku života (8), pre múdrosť života (9), pre vytrvalosť života (10), pre zvládnutú prax života (11), dosiahol si vyššie Ja v rutine života (12), môžeš kraľovať v mysli, máš zdravý koreň života (13), pre zdravú psychiku a fyziku (14), získavaš pre myseľ od Boha Univerzum dokonalú zlatú mincu života – všetko má svoj rub aj líce
  2. Miluj svoje slovo (1), stíš sa (2), daj situácii čas (3), tak ti následne čas prinesie plodnosť života (4), lebo si dal úctu svojmu blížnemu (5), prišiel nápad pre novú realizáciu (6), lebo Božie slovo Univerzum, žije sedem dní v týždni (7), prijal si zákazku života (8), pre múdrosť života (9), pre vytrvalosť života (10), pre zvládnutú prax života (11), dosiahol si vyššie Ja v rutine života (12), môžeš kraľovať slovu, máš zdravý koreň života (13), pre zdravú psychiku a fyziku (14), získavaš pre slovo od Boha Univerzum dokonalú zlatú mincu života – všetko má svoj rub aj líce
  3. Miluj svoj skutok (1), stíš sa (2), daj situácii čas (3), tak ti následne čas prinesie plodnosť života (4), lebo si dal úctu svojmu blížnemu (5), prišiel nápad pre novú realizáciu (6), lebo Božie slovo Univerzum, žije sedem dní v týždni (7), prijal si zákazku života (8), pre múdrosť života (9), pre vytrvalosť života (10), pre zvládnutú prax života (11), dosiahol si vyššie Ja v rutine života (12), môžeš kraľovať skutku, máš zdravý koreň života (13), pre zdravú psychiku a fyziku (14), získavaš pre skutok od Boha Univerzum dokonalú zlatú mincu života – všetko má svoj rub aj líce
  4. Miluj svoju odbornosť (1), stíš sa (2), daj situácii čas (3), tak ti následne čas prinesie plodnosť života (4), lebo si dal úctu svojmu blížnemu (5), prišiel nápad pre novú realizáciu (6), lebo Božie slovo Univerzum, žije sedem dní v týždni (7), prijal si zákazku života (8), pre múdrosť života (9), pre vytrvalosť života (10), pre zvládnutú prax života (11), dosiahol si vyššie Ja v rutine života (12), môžeš kraľovať v odbornosti, máš zdravý koreň života (13), pre zdravú psychiku a fyziku (14), získavaš pre odbornosť od Boha Univerzum dokonalú zlatú mincu života – všetko má svoj rub aj líce

Je jedno, v ktorom remesle – profesii chceš zdravo zdolávať vrchol života, pretože vždy ku každému úspešnému vrcholu, vedie rovnaká cesta, ktorá je Božím zákonom štafety trojice:

  1. rozvážnosť sebadôvery: používaš korienky života (1 – 8)
  2. rešpekt pred blížnym: používaš korene života (9 – 12)
  3. tak je následne prejavená úcta a pokora, k darom Boha Univerzum: koreň života (13 – 14)

Učivo je pripravené pre celú planétu Zem, je jedno, akej si národnosti, v ktorom kúte zeme bývaš, alebo, kde si sa narodil, učenie proroka immanuel.eu, je pre každého. Boh hovorí ku každému človeku jasnou rečou: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, len tak sa podieľaš na Božom dokonalom programe, obhájením vety dosiahneš Boží koreň života, lebo robíš pštrosa – ukotvíš energiu pokroku, vždy kontroluješ korienky, korene, koreň života, tak dávaš úctu vete: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, na pravom mieste máš oheň života, prijímač pokroku je v poriadku, lebo máš odborne ukotvenú energiu hromozvodu, podľa programu Boha Univerzum.

Keď máš správne ukotvenú energiu, si pripojený na dokonalý internet Boha Univerzum, tak následne telepaticky čítaš z kníh Boha Univerzum nové pokrokové nápady, pre novú modernú pokrokovú realizáciu novej doby.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 03.05.2021

Vytlačiť Vytlačiť