Prípravka -5 až 0

Boh nám pomáha aj v prítomnej chvíli. Nič nové som nevymyslela, len všetko som za tridsaťtri rokov zoradila, je to učivo pre novovek života. Keď chceš v živote zdravo uspieť, používaj zdravý rozum, život je hrou s emóciami, môžeš sa stať vynálezcom pri emócii: ,,NIE“, štartuješ nové a vychytávaš možnosti pri emócii: ,,ÁNO“. Žijeme v stálom dokonalom systéme.

Poďme sa zoznámiť s učivom, ktoré tu bolo, je a bude. Najprv potrebujeme zvládnuť prípravu, tak pochopiť základ, na ktorom sa všetko koordinovane pohybuje. Pomocníkom nám budú karty, rummikub, štvorcový papier, kružidlo, pravítko, farbičky, ceruza a chcenosť pochopiť stály dokonalý systém. V prípravke si predstavíme šesť lekcií od mínus päť do nultej lekcie, tak poďme na to, body k učivu nájdeme: menu – listy – novovek.

Prvá hodina prípravy:

Výstup psychiky pre nové semeno života, lekcia mínus päť: vnímať a rešpektovať nový pre nás neznámy kód DNA,  čestným úklonom zraku otvárame pre nás neznáme záležitosti, ktoré majú svoju vychytanú receptúru = ducha svätého – dvere novej fotobunky – kúpa duchovne nového pre bohatstvo života na planéte Zem.

Každá hra, systém má svoju krabicu s návodom na použite. Inteligentný človek prečíta návod a riadi sa ním. Každý je jedinečný džentlmen, kde sa určitý čas rozplýva pri hre s láskou, všetkého veľa škodí, keď je to už stará obohraná hra – platňa, chceme poznávať niečo nové, preto dbajme na zdravú psychiku – emočný radar človeka. Človek je vzácny dar Univerzum, ponúka lásku džentlmena – zodpovedného človeka, pamätajme a poučme sa z chýb minulosti, veľmi ťažko sa odpúšťa zrada, podvod, klamstvo…, stáva sa otrokom pre dievčenské záležitosti, podvodník lacno kupuje, naivný človek naletí, ale draho sa vykupuje, aby sa získala dôvera. Každá nová hra sa volá emócia NIE, je to modernizácia človeka s jasnými pravidlami, kde sa dodržiava veta: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, aby pre nás nový neznámy kód DNA koordinovane fungoval podľa vety: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“.

https://immanuel.eu/wp-content/uploads/2021/02/IMG_20201003_080413-vsetko-sa-zacina-scaled.jpg

Druhá hodina prípravy:

Výstup psychiky, ukloníme sa nevedomosti pre koordinovaný pohyb tela, lekcia mínus štyri: vojenská sila človeka pre dvadsaťštyri hodín rozpoznávania nepokojných nocí pre úspešné dni, použijeme tabuľky pre bojovný pár rovnocennosti: ,,psychika – nebo a fyzika – zem“

Dvadsaťštyri hodín denne človek v sebe požíva zodpovednú vojenskú silu, aby obhájil v sebe džentlmena, jedno, čo v nohaviciach nosí. Pripomeňme si hodnosti, kde sme džentlmeni lásky a kde nám láska chýba, aby sme si udržali dobré meno v každej oblasti.

Vojenské hodnosti pre prežitie mieru v sebe a na planéte Zem v každý moment dňa života: 1. vojak, 2. desiatnik, 3. slobodník, 4. čatár, 5. rotný, 6. rotmajster, 7. nadrotmajster, 8. štábny nadrotmajster, 9. podpráporčík, 10. práporčík, 11. nadpráporčík 12. štábny práporčík, 13. poručík, 14. nadporučík, 15. kapitán, 16. major, 17. podplukovník, 18. plukovník, 19. brigádny generál, 20. generálmajor, 21. generálporučík, 22. armádny generál, 23. generál, 24. prezident – prežiť deň, 25. premiér pre mier ´.

Tabuľky pre pár: noc – deň, pros – ďakuj, zlé – dobré, dutá žila – aorta, štart – cieľ, psychika – fyzika, nebo – zem, dievčenská záležitosť – džentlmen, neplodnosť – plodnosť, nevedomosť – vedomosť, slovo – skutok, modrý joker – červený joker, ….

Správne ulož tabuľku do dvoch stĺpcov a doplňuj tabuľku. Vidíme a počujeme, že všetko má svoju úsečku odtiaľ – potiaľ, strieda sa jedno s druhým. Uvedomme si, že všetko živé i neživé má hodnotu zápisu kódu DNA, slovo robí džentlmena, vidieť za ním dokonalý skutok, vnútornú bojovnosť pre obhájenie zdravej psychiky a fyziky – dva rovnocenné vojská, ktoré musia so sebou spolupracovať, v opačnom prípade sa naruší psychika, alebo fyzika, človek žije chudobný život pre diagnózy a smrť.

Tretia hodina prípravy:

Výstup psychiky kolobehu života si podáva ruky pre kolobeh života, lekcia mínus tri: myseľ – zima, slovo – jar, skutok – leto, odbornosť – jeseň života, použijeme tabuľky pre štvôr – cípu hviezdu

https://immanuel.eu/wp-content/uploads/2021/11/image-6.png

Správne ulož tabuľky do štyroch stĺpcov a doplňuj tabuľky. Uvedomíme si, že všetko má kolobeh života ako príroda.

Štvrtá hodina prípravy:

Výstup psychiky, všetko má svoju štvorprúdovú cestu, lekcia mínus dva: použijeme tabuľky štrnástich bodov pre inteligenciu človeka, prírodu, remeslo, šachy, karty podľa krížovej cesty.

Učíme sa autosugescie postupov 1: pre inteligenciu človeka

 1. som Božím dieťaťom
 2. stíšim sa
 3. dávam všetkému čas
 4. pre plodnosť života
 5. pre prijatie blížneho
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni
 8. pre zákazku života
 9. pre múdrosť života
 10. pre vytrvalosť života
 11. pre zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi
 12. pre vyššie Ja v rutine života
 13. pre kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 14. pre zdravú psychiku a fyziku, rovnocenný boj dvoch súperov

Učíme sa autosugescie postupov 2: pre začiatočníkov

 1. som supermanom
 2. zvoní
 3. chcem sa vzdelávať
 4. chcem zotrvať pri učení
 5. prišla pán/i/ učiteľka
 6. pekne rozpráva, má vedomosti
 7. rozpráva to isté, aby som si to zapamätal/a/
 8. chcem si to zapamätať
 9. chcem byť vytrvalý/á/, som inteligentný/á/
 10. chcem výdrž lásky, nájsť lásku k remeslu, k profesii, aby som sa zdravo formoval/a/
 11. chcem overovať slovo v praxi
 12. poznám, viem remeslo, profesiu
 13. som pripravený/á/ do života
 14. chcem zdravo žiť svoj život

Učíme sa autosugescie postupov 3: pre prírodu

 1. sejem
 2. polievam
 3. dávam čas
 4. pukne klíček
 5. druh plodu
 6. potrebuje priestor
 7. živý rast
 8. úroda schádza
 9. úroda rastie
 10. úroda zakvitá
 11. úroda sa opeľuje
 12. úroda zarodila
 13. úroda sa zbiera
 14. úroda sa uskladňuje

Učíme sa autosugescie postupov 4: pre remeslo

 1. nové remeslo
 2. prihlásim sa
 3. čakám na majstra
 4. majster sa ma ujal
 5. rešpekt majstra a učňa
 6. spoznávam teóriu
 7. zoznamujem sa so živým pohybom praxe
 8. so záujmom praxujem
 9. vytrvám v praxi
 10. úspechy v praxi
 11. odbornosť učenia obhájená
 12. umelecké dielo
 13. odovzdávanie skúsenosti
 14. záslužný odborník s praxou

Učíme sa autosugescie postupov 5: pre šachy

 1. pešiak
 2. pešiak
 3. pešiak
 4. pešiak
 5. pešiak
 6. pešiak
 7. pešiak
 8. pešiak
 9. veža
 10. jazdec
 11. strelec
 12. dáma
 13. kráľ
 14. šachovnica

Učíme sa autosugescie postupov 6: pre zverokruh

 1. kozorožec
 2. vodnár
 3. ryby
 4. baran
 5. jednorožec – prijatie blížneho
 6. býk
 7. blíženci
 8. rak
 9. lev
 10. panna
 11. váhy
 12. škorpión
 13. hadonos – žatva života
 14. strelec

Učíme sa autosugescie postupov 7: pre karty

 1. AAAA
 2. 2222
 3. 3333
 4. 4444
 5. 5555
 6. 6666
 7. 7777
 8. 8888
 9. 9999
 10. 10101010
 11. JJJJ
 12. QQQQ
 13. KKKK
 14. Joker, Joker

https://immanuel.eu/wp-content/uploads/2022/01/image-6.png

Učíme sa autosugescie postupov 8: pre slnečnú sústavu

 1. – stálosť mysle Univerzum
 2. – stálosť slova Univerzum
 3. – stálosť skutku Univerzum
 4. – stálosť odbornosti Univerzum
 5. Slnko
 6. Merkúr
 7. Venuša
 8. Zem
 9. Mars
 10. Jupiter
 11. Saturn
 12. Urán
 13. Neptún
 14. Pluto

Učíme sa autosugescie postupov 9: pre krížovú cestu

 1. pán Ježiš je na smrť odsúdený
 2. pán Ježiš berie kríž na svoje plece
 3. pán Ježiš prvýkrát padá pod svojím krížom
 4. pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou
 5. Šimon s Cirenei pomáha pánu Ježišovi kríž niesť
 6. Veronika podáva pánu Ježišovi ručník, na ktorý jej otlačil svoju svätú tvár
 7. pán Ježiš druhýkrát padá pod svojím krížom
 8. pán Ježiš napomína plačúce ženy
 9. pán Ježiš tretíkrát padá pod svojím krížom
 10. pánu Ježišovi šaty zvliekajú
 11. pána Ježiša na kríž pribíjajú
 12. pán Ježiš na kríži zomiera
 13. pána Ježiša z kríža skladajú
 14. pána Ježiša pochovávajú

Máme deväť rôznych postupov dostať sa k vrcholu, k výsledku práce: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“, aby sme pochopili stály dokonalý systém, ktorý platí v každom okamihu

Piata hodina prípravy:

Výstup psychiky cirkulácie systémov prúdiac smerom hore, lekcia mínus jedna: vytvorenie bezpečnej lanovky pre rieky toku mŕtvej – neokysličenej krvi a živej – okysličenej krvi v srdci človeka

https://immanuel.eu/wp-content/uploads/2022/01/image-2.png

https://immanuel.eu/wp-content/uploads/2022/01/image-7.png

Pozri si súčet číslic, v každom riadku je súčet 14 pre zdravý tok krvi v žilách.

Šiesta hodina prípravy:

Výstup psychiky, kráľovský kríž pre orgány tela, nultá lekcia: základ hry života – odvalenie kameňa života, použijeme tabuľku pre päť – cípu hviezdu

Najprv si zoraďme tabuľky pre päť cíp:

 1. kov, pľúca, hrubé črevo, čuch, pikatná, afrodiziakum, Lót, Perún
 2. voda, obličky, močový mechúr, sluch, slaná, hudba, Abram, Rod
 3. strom, pečeň, žlčník, zrak, kyslá, tanec, Mojžiš, Mokoš
 4. oheň, srdce, tenké črevo, hmat, horká, Saraj, Lada
 5. zem, žalúdok, pankreas, slezina, chuť, sladká, Noe, Svárog

https://immanuel.eu/wp-content/uploads/2020/11/image-9.png

https://immanuel.eu/wp-content/uploads/2020/11/image-8.png

https://immanuel.eu/wp-content/uploads/2021/01/image-6.png

Oboznamujeme sa s učivom v päť – cípej hviezde, kde každý začína na zdravom základe života, všetko má svoje miesto, príprava pre koordinovaný pohyb buniek a ducha človeka.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 10.03.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková

Pokračovanie v učení pre novú diamantovú dobu:

Lekcie 1,2,3 – učni života pre koordinovaný pohyb tela: štartovanie konca zúfalej fixácie kompromisu šťastia pohybu ručiteľa pôžičky nekonečného pohybu možností mlynského kolesa v kuchyni spartakiády s vesmírnymi pravidlami fungujúc na planéte Zem

Lekcie 4,5,6,7 – majstri života pre koordinovaný pohyb tela: automatická fixácia splateného dlhu pohybu pôžičky nestranného kompromisu šťastia nekonečného pohybu možností mlynského kolesa v kuchyni spartakiády s vesmírnymi pravidlami fungujúc na planéte Zem

Lekcie 8,9,10 – chránený život Univerzum pre koordinovaný pohyb tela: večný pohyb kompromisu fixácia šťastia nekonečného pohybu možností mlynského kolesa v kuchyni spartakiády s vesmírnymi pravidlami fungujúc na planéte Zem

Chráň sa človeče, aj Ja ťa chránim stálym systémom, si Božím dieťaťom planéty Zem – návrat späť: lekcia 10 až -5, odkladanie nepotrebných hračiek: ,,Keď príde nové, staré opustíme“. Stále gumovanie nezranenej kvality zradnej kohútej nespratnosti graduje v Božej mocnosti s vetou: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, pre následnú vetu: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“.

Hľadáš vnútorný – spodný hlas svojich zmyslov, pre ukotvenie svojho vnútra

Poučenie: Poznáš rozprávky o dlhom nose, vieš, aké tajomstvo skrývajú?
Všetko, čoho sa dotýkaš rukami, nohami je kvetom života pre zmysly.
Vieš, čo pre pracovitého človeka znamená mať cit v rukách, v nohách? Znamená to, mať poznanie dlhého nosa – mať vedomosti a skúsenosti k danej udalosti – situácii, preto všetko voniame rukami – nohami je to vzácnosť prítomnej chvíle, pre náš dlhý nos rozkvetu osobného života, tak prichádza problém zneistenia, nikto neurobí lepšie ako Ja, ide o moju energiu v prítomnej chvíli a tým zaťažíme, blokujeme svoje ego.

Inými slovami:
Poznáš rozprávky o dlhom nose? Naše zmysly sú dlhým nosom – kvetom života, nielen ruky a nohy, to je krátkozrakosť, dovolíme si voňať všetkými zmyslami tu a teraz? Používame neobmedzený časopriestor pre svoj osobný rozkvet a následné charizmatické chvíle žatvy plodu života, pre chod zdravých orgánov tela.

Cvičenie – meditácia:

Stačí 3x nádych a výdych cez svoje vedomé zmysly jednotlivo aj v dvojiciach, tri kríže na tvári – Golgotu v človeku: vidíš a voniaš, počuješ a chutnáš, hmatáš a mysľou vnímaš reč kvetu života pre zdravé orgány tela, aby následne mohli na plný výkon pracovať – zdravý plod života.

V Bardejove: 11.03.2022

Vytlačiť Vytlačiť