Príliv a odliv energií

Až si niekto myslí, že napíšem niečo nové, veľmi sa mýli, je to hra Božej stavebnice, ktorú si vždy rozložíme – príliv nových skúseností a zložíme – odliv, vedomosť života. Keď máme vytrvalosť, stavebnicu, puzzle vytvoria nám obraz, kde sme sa dostali svojou vytrvalosťou. Dnes som si vybrala sedem sviatostí a sedem hlavných hriechov, ako do seba všetko zapadá. Dopredu prezrádzam, že je to o Božskej dokonalosti použitia zdravého rozumu, tak poďme na to, rozoberme príbeh.

Začnime: hovorí sa, že vyhrá žltá rasa, potrebujem pripomenúť, že všetko sa musí týkať všetkých, to je prvoradé, jedno, či je to biblia, korán…, žltá rasa, ktorá vyhráva je kríž, označenie bodu všetkého, čo potrebujem zapnúť pre prísun nových energií, alebo vypnúť pre udržanie informačných energií. Všetko má statické miesto, ktoré označujeme krížom a tým sa nám následne vytvoria štyri políčka, ktoré nám určujú, že sme všetci rovnocenní pred Bohom. V čom sme si rovnocenní? Každý zdravý človek môže: myslieť, hovoriť, slovo overovať v praxi, a tak následne overené slovo v praxi odovzdávať so všetkými skúsenosťami blížnym, ktorým po informáciách steká chutná slina, a tak pri následnej konfrontácii učenia, naberá nové skúsenosti. Vždy vieme, že samotná kritika, príkaz je marenie pokroku, následne prichádza zablokovanie prirodzeného prílivu a odlivu informačných energií, lebo nás ťažia emócie, tým je spôsobená duchovná hluchota, preto stíšme svoje emócie, ponúkajú nám nové, pokrokové poznanie, zamýšľame sa nad novými skúsenosťami a porovnávame skúsenosti s našimi predkami. Poučí nás aj história so šestnásteho storočia: ,,hon na čarodejnice“ – osoby, ktoré pokrokovo zmýšľali, vedeli používať: myseľ, slovo, skutok, odbornosť, boli upálené a tak vznikol panický strach, vladári toho času zastavili vývoj človeka na poslušné ovečky. Pre poslušné Božie ovečky dnešných dní pokroku, som preto nakreslila predlohu, tak si následne rozoberieme časť Božieho systému.

Prvý obrázok hore vľavo: otváranie systému nám pripomína statiku pevnosti, ktorú môžeme zaťažovať, tento duchovný bod voláme materinským prsníkom, vedieť sa svetlom ukojiť cez detskú zvedavosť, z tmy vstúpiť do svetla, pustiť si slnko na slobodu. Druhý obrázok hore: rovnosť, rovnocennosť človeka s človekom, každý zdravý človek myslí, diskutuje, slovo overuje v praxi, a tak za človekom zostáva dedičstvo odbornosti. Tretí obrázok s názvom váhy života hovoria: čo je minulosť, prítomnosť a budúcnosť, na čokoľvek myslíš má to odbornosť, je to otváranie budúcnosti v prítomnej chvíli, o čomkoľvek diskutuješ, prezrádza ťa tvoja minulosť v prítomnej chvíli, každé múdre slovo, hýbe človeka ku praxi. Štvrtý obrázok, posledný vpravo hore ukazuje koleso v kolobehu života, pýta sa: ,,prechádzaš zodpovedne v kolobehu života? Rozmrazuješ svoju myseľ, získavaš múdre slovo pravdy a tak sa následne môže slovo pohybovať, až získaš koordinovaný pohyb! Piaty obrázok, prvý vľavo dole s názvom: poznávanie nového v praxi, prezrádza človeka, máš príliv poznania informácií ku praxi, tak získavaš statiku pevných nôh – od pása dole, práca s päť – cípou hviezdou. Tým v človeku nastáva odliv, uvoľnenie od pása hore, o tom hovorí šiesty obrázok so šesť – cípou hviezdou, dole v spodnom rade uprostred s názvom: inteligencia človeka, červený trojuholník žiari svetlom: ,,máš otca – múdre slovo“- receptúru, modrý trojuholník žiari svetlom pre koordinovaný pohyb tela skutku – ,,plodnú matku“, a tak následne tvoj skutok učí širokú verejnosť. A napokon siedmy obrázok s názvom: zdravý život s poznávaním doby v kolobehu života nám pripomína, zdravý životný štýl života, odovzdávanie informácií psychicky – telepaticky a fyzicky, pre zdravú bunku na planéte Zem.

Poďme k sľúbenému príbehu prílivu a odlivu cez sedem hlavných hriechov a sedem sviatostí, poslúži nám obrázok s názvom: inteligencia človeka so šesť – cípou hviezdou podľa piatej lekcii

  1. fialový cíp stojí na základoch mysle, pýta sa ťa: ,,spracoval si pýchu, aby bola krstom pre budúce dni života a pokolenie našich detí?
  2. modrý cíp stojí na základoch v medzi – priestore mysle a slova, pýta sa ťa: ,,spracoval si obžerstvo možnosti informácií na receptúry? A tak z toho vzniká pre dnešné dni novodobá spoveď – puzzle, informovanosť o krokoch k víťaznému cieľu remesla, praktík.
  3. žltý cíp stojí na základoch v medzi – priestore skutku a odbornosti, pýta sa ťa: ako prekonávaš v sebe lakomstvo – nedostatok informácií pre celok, overuješ, preciťuješ slovo v praxi pre pevný celok? Máš vystavenú sviatosť oltárnu.
  4. červený cíp stojí na základoch odbornosti, pýta sa ťa: máš spracovanú závisť, poctivo, pravdivo si odovzdával svoje skúsenosti svojim blížnym? To je tvoja sviatosť birmovania.
  5. oranžový cíp stojí na základoch slova, pýta sa ťa: nevedomosť je smilstvom, uzdravoval si, uzdravil si sa overeným slovom v praxi? Dostal si pomazanie chorých – uzdravenie – aktualizovanie bunky.
  6. zelený cíp stojí na základoch skutku, pýta sa ťa: nevieš sa pohnúť, tu zúri tvoj prirodzený hnev, viem, veľmi ťažko je nájsť spravodlivého, aby ti rozumel – mal rovnakú víziu ako Ty sám, aby ťa podporil v novodobom remesle, pre zdravý chod tela, detailne rozoberáš každý pohyb skutku? Si kňazom pri svojom stole, pri svojom remesle.
  7. zlatý stred vnútornej žiary človeka, pýta sa ťa: zaznamenal si lenivosť mysle, slova, skutku, odbornosti, prestal si sa svetlom kojiť, svetlo zhaslo? Stíš sa, používaš prirodzenú silu manželstva, Adam je duchom slova pre tvoju dokonalú dušu, Eva je telom, ktorá používa slovo pre koordinovaný výkon, overuje správnosť slova v praxi.

Zdravý duch pre telo je prirodzenou zvedavosťou porozumieť slovu, a tak následne použijeme dokonalú dušu, otvárame skryté programy v zdravej bunke, je to dokonalý internet pre telo s menom Eva, až sa telo nestíši, nenačúva svojmu duchu pre dych života, zanedbáva svoj vnútorný hlas plodnosti, už si neplní svoje sny, duch stráca svoju bojovnosť o svetlo, duch pre výkon duše odchádza, čo sa nepoužíva rovnoprávne vo svetle, odchádza na večný súd, pre zanedbanie nabíjania sa svetelných informačných energií pre: myseľ, slovo, skutok, odbornosť, tak sa človek dostáva do šľapají noci nevedomého zneužívania. Čokoľvek ponížiš, povýšiš, robíš si smetisko – diagnózu, nič z toho sa ti nepočíta, sám si sa prepadol zo zanedbania kolobehu života, stratil si spojenie svetla s Bohom Univerzum.

Začnime zdravo, zodpovedne žiť, aby svetlo určené pre radosti života každým dňom, každou hodinou podalo nový, kvalifikovaný vojenský výkon, tvojej osobnej hodnosti. Pozri na odkaz našich otcov, každý prežitý deň ti ponúka najvyššiu funkciu ,,prezident“, slovo ,,prezident“ spracuj správne: ,,prežiť deň“, trikrát spínaš ruky, aby si zvládol sedem hlavných hriechov: prvýkrát spínaš ruky, aby si ukojil svetlom svoju myseľ, druhýkrát spínaš ruky, aby si pochopil vo svetle slovo, a tak následne sa slovom ukojil, tretíkrát spínaš svoje ruky, aby si prekonal svoju pubertu – slovo overuješ v praxi, tak si ukojíš svoje telo a následne sa stávaš zrelým človekom, sám pre seba si premiérom, slovo premiér rozlož na tri časti: pre mier ´, pre mier nech ti múdro slnko svetla svieti. Múdrosť života poznáme podľa biblického príbehu ,,Ábel“, vždy s ním bude súperiť jeho brat ,,Kain“ – hlúposť života, keď sa z chýb poučíme použijeme novú, pokrokovú múdrosť života, to sú hry Boha Univerzum, ktorými nás skúša v rovnocennosti, či nájdeme svetlo života, pri tom používajme myseľ, slovo, skutok, odbornosť.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 15.11.2021

Vytlačiť Vytlačiť