Prijmi hodiny času, je to stály, večný kríž človeka

Prijmi hodiny času, je to stály, večný kríž človeka.— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť