Príchod nového

Všetko má začiatok, štartovaciu dráhu pre funkčnú stračiu nôžku, zvŕtať sa vo svojom živote, na zdravých zmysloch a následne zdravých orgánoch tela, pre príchod nového: ,,zlatého veku“.

Dnešný dátum 28.05.2024 nám pripomína, zanechajte staré – nenásytné a hľadajte dennodenne nové spojenie s Bohom Univerzum:

  1. 2 x 0. = pevný stály základ pre nové pokrokové vnímanie zmyslov na všetkých frekvenciách
  2. 3 x 2. = stíšením sa spevňujem/š/ stračiu nôžku na všetkých frekvenciách, tak vo mne/v tebe/ lahodne hrá Božská hudba fujary – naladené zmyslov na všetkých frekvenciách
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života, stračia nôžka je: podsvetím, korením, kohútom, kde sliepka /telo/ medituje a tak sa otvára nové pre hlboký nádych. Nové informácie sú semená nových vôní pre dar dychu fúkania do fujary – výdych po dobrej vykonanej práci.
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, nenasýtenosť blížnych je krpatením, strata stračej nôžky. S úctou k svojmu vnútru a s rešpektom k blížnym, spevňujem/š/ stračiu nôžku, tak znie vo mne/v tebe/ zvučná fujara, na rôznych frekvenciách, kde počuť a vidieť stále dokonalé Božie dielo podpísané Univerzum
  5. 1 x 8. = pre zákazku života, slovo ,,zákazka“ delíme na ,,zákaz ka“, rozpoznávanie kedy som sa naladil/a/ pre načúvanie: A – múdrosti, pre dar dychu pevnej stračej nôžky, kde hrá lahodne fujara na všetkých frekvenciách, B – hlúposti, pre krpatenie, zakázať si spracovať ,,ka“ jedovatú energiu meditáciou, ktorá je pôstom kritiky, čo rozožiera orgány a znehybní telo

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 28.05.2024

Vytlačiť Vytlačiť