Príbehy celebrít

Príbehy celebrít búrajú múry, aby sa dostali k Bohu, alebo od Boha Univerzum nás odvrátili ako štipnutie jedovatého hada, osy, sršňa … , jedno akého nepríjemného hmyzu, zastaví sa rozum človeka. Hovorí sa: vrana k vrane sadá: A – rozum zostane sám, B – rozum sa pohne k duši – ktorá je ,,včela OK“ pre človeka, hľadať a nájsť jasné riešenie pre pokrok ľudstva, B – rozum sa pohne k dušiam blížnym – ktorá je ,,včela OK“ pre človeka, hľadať a nájsť jasné zneužitie /pýcha/ zotročenia človeka človekom pre stagnáciu ľudstva.

Žijeme v časoch rozvratu, kde stopy skazených celebrít pozorujeme po celej planéte Zem. Zanechali za sebou zotročené kroky ľudstva, oceánov, morí, riek, kohokoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek, kedykoľvek, čokoľvek, preto si spolu urobíme krst ducha svätého, ktorý prebýva v každom človeku pre plodné kroky v novej dobe, spoločne aj samostatne si opakujeme vetu Božieho sľubu: ,,Dnes je 30.03.2023, /povedz si aktuálny deň v ktorom žiješ/ odpájam/š/ sa od celebrít zo všetkých zotročených časopriestorov v prítomnej chvíli tu a teraz, som, si spojený/á/ s Univerzum, pre vody obnovy SVETLA v živých vodách s duchom svätým.

Každú bolesť – emócia ,,Nie“ – bodnutie osou, sršňa …., emócia Áno – bodnutie včelou …, ohraničené mantinely života.

Myšlienka dňa:

Stíš sa, aby posvätný duch bdel nad existenciou ľudstva.

Človeka poznáš podľa ovocia.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 30.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť