Prezentované ,,pí“

V každej situácií hľadám/š/ ,,pí“ – 3,14 ,,kruh“ – sväté prijímanie – prezentovanie Ježiša – slovo a vína – zodpovedného skutku – Krista.

Dnešný dátum 10.07.2024 nám pripomína celistvosť situácie: ,,pí“ – obvod a ,,pí“ na druhú – obsah, prezentovanie Ježiša ,,slovo“ a Krista ,,skutok“, takzvané sväté prijímanie pod obojakým spôsobom:

  1. 3 x 0. = pevný základ pre ,,pí – 3,14″, hovoríme o svetelnom odrážaní v kruhu – kolobehu života so živlami, precítiť silu: 1. – vnútorným počutím zadaného tónu hudby pre pohyb, 2. – hmatom v rukách, v nohách, v takzvaných ranách Ježiša Krista, 3. – čuchom zacítiť vôňu, 4. – vnútorným zrakom pozorovať pohyb energií v sebe, 5. – prichádza slina chutí na jazyk
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom v kruhu kolobehu života, kde svojou zodpovednosťou tvorím/š/ ,,pí“ sväté prijímanie pod obojakým spôsobom – prezentovanie /kresťanského – kresať ,,n“ s kého/ Ježiša Krista
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, krešem/š/ a udržiavam/š/ zápalný oheň prebúdzania celistvosti svojho tela
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života: A – ,,pí“ v kruhu má objem kresania zápalného ohňa v päť – cípej hviezde, som/si/ geológ vo svojom tele, vymeriavam/š/ zdravé územie cirkulácií v sebe, B – ,,pí“ na druhú je obsahom zakresaného ohňa v šesť – cípej hviezde – hovoríme o trávení múdrosti pochopenia a riadenia rozumom pre svoje zdravé telo
  5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, kolobeh života ,,pí“ v každej situácií má zodpovedný obvod, takzvaného geológa, pre žité Božie spravodlivé slovo ,,Ježiša“ a ,,pí“ na druhú – koordinovaný pohyb pre skutok ,,Krista“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 10.07.2024

Vytlačiť Vytlačiť