Previerka citov

Previerka citov je dokonalá komunikácia so všetkým a každým kdekoľvek, kamkoľvek, s čímkoľvek …

Dnešný dátum 22.10.2023 nás posilňuje previerka citov:

  1. 2 x 0. = pevný základ previerky citov bielej – pros – vstávaj a čiernej – ďakuj – líhaj kráľovnej na šachovnici života
  2. 1 x 1. = som /si/ Božím dieťaťom s dokonalým sluchom pre cit počutia
  3. 4 x 2. = stíšim/š/ sa, nalaďujem/š/ svoj, tvoj hudobný nástroj – telo – chrám Boží pre počutie nebeskej hudby a následne tanca tela
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas pre naladenie hudby a následný tanec života, s kýmkoľvek, kdekoľvek, na čokoľvek …

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Vo Vlkovej 22.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť