Prehrávač rozumu

Rozum je prehrávačom dokonalosti Božej, prechádza EKG spracovaných i nespracovaných nálad, ktoré nazývame temperament:

 1. melancholik
 2. flegmatik
 3. cholerik
 4. sangvinik

Skúsme priradiť cez EKG temperament človeka cez kolobeh života, kde sa sám človek blokuje:

 1. ponižovaním – zanedbaných sedem sviatostí
 2. povyšovaním – sedem hlavných hriechov
 3. samozrejmosťou – svätá omša

Každý z nás má svoj temperament, aby nezaspal na vavrínoch života ako samozrejmý: melancholik, flegmatik, cholerik, sangvinik, slová skúsime dať do tabuliek:

 1. myseľ – melancholik – zima
 2. slovo – cholerik – jar
 3. skutok – sangvinik – leto
 4. odbornosť – flegmatik – jeseň

Dnešný dátum 28.05.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ života v EKG všetkých temperamentov pre kolobeh života
 2. 3 x 2. = stíš sa, tak pohľadom pri spracovaní mysle, slova, skutku, odbornosti prechádza temperament samozrejmosti svätej omše cesty života
 3. 1 x 3. = daj všetkému čas, tak zvládaš balans /mantinely/ života
 4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, cez blížneho si upevňuješ statiku, zvládaš balans /mantinely/ života
 5. 1 x 8. = pre zákazku života: zákazkou života je zvládať EKG, kráčať rovno, mať spracovaný svoj temperament pre samozrejmý život na planéte Zem, realizovaná psychická a fyzická rovnocennosť v rovnodennosti pre múdrosť kompasu kolobehu života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 28.05.2023

Vytlačiť Vytlačiť