Predstavme si reálne, všetky dimenzionálne reality

Najprv slovo dimenzionálne, si preložme do svojho jazyka, aby sme vedeli s čím máme dočinenia. To slovo počúvam na prednáškach, čítam a zrazu tomu rozumiem. Slovo dimenzionálne skrýva v sebe tabuľky. Tabuľky nájdeš na stránke www.immanuel.eu v kolónke hviezda pod názvom: „Aby ťa mohol svet prijať, potrebuješ svetové uznanie, dostať rating.“ Stránka potrebuje prejsť rekonštrukciou, všetkých ľudí.

Poďme sa prechádzať dimenziami
1. V tretej dimenzii, sme mali pochopiť trojicu. Stať sa synom: „Meditovať, zvedavosť, tréning.“ Tým zvládaš ducha nevedomosti, a tak k tebe prichádza vedomý duch pravdy, stávaš sa otcom.
2. V štvrtej dimenzii, nám pripomínajú štyri prvky a štyri ročné obdobia, a všetko čo má štyri časti.
3. V piatej dimenzii, je rýchlokurz učenia – opičenie sa, rýchly pokrok ľudstva. Spoznať päť cípu hviezdu, ohriať v sebe zem, rozpoznať päť chutí, aby sme udržali v zdraví svoje dvojice orgánov.
4. V šiestej dimenzii, postavíme kruh na štyroch prvkoch použijeme živly, kolobeh života. Rozpoznať zlé – od dobrého – použiť tretiu dimenziu a tým vytvoriť úplnok šiestej dimenzie, kde sa skrýva rodina. Trojuholník hore, je ženská energia, kde v zostave sú tri generácie mama, babička a dcérka. Trojuholník dole, je mužská energia, kde v zostave je otec, dedko a syn. Táto zostava tvorí prítomnosť – otec, mama. Minulosť dedko – babička. Budúcnosť syn a dcéra. Zvládnuť šesť cíp, hexagram.
5. V siedmej dimenzii, v prítomnej chvíli máme možnosť meniť minulosť, aby budúcnosť mala ráznosť rozkvetu. Siedma dimenzia je číslo sedem. Sedem dni v týždni. Nájsť jadro kvetu, uvedomiť si svoju podstatu, som dieťa nebeského otca.
6. Tak nasleduje desiata dimenzia, všetko čo má desať. Systém desiatky, najlepšie pochopíme keď si vieme porovnať. Preto každá dimenzia má svoju tabuľku. Do tabuľky desať sa dostal prorok, zasiať až uskladníš do sýpky. Desať božích prikázaní. Desať častí srdca. Slovenský jazyk- desať slovných druhov. Vlastne v slovenčine Štúr, odovzdal ľudu dokonalosť. Každý si potrebuje dať pozor na svoju hlavu na jednotné číslo, aby pochopil množné číslo, potrebuje to pochopiť väčšina obyvateľstva. Naznačuje to veta: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého. Aby si nečítal blud, potrebuješ spoznať, čo je čo.
7. Nasleduje dvanásta dimenzia. Sú to dvanásť hodín svetla – vedomý, inteligentný človek a dvanásť hodín tmy – temnoty – kritiky, nevedomý sebecký človek, alebo zneužívaný človek. Tu máme všetkých apoštolov, dvanásť mesiačikov, dvanásť mesiacov, hvezdári a všetky horoskopy, to je jedno, z ktorého kontinentu, od ktorého národa. Tu je rozložený základ štyroch prvkov, ktoré sa skladajú z úvodu, jadra a záveru.
8. Do trinástej dimenzie sa dostávame ako hodiny času s malou ručičkou, k sebe samému. Pokojne môžeme to nazvať milosrdenstvo Je – ži – š jednotné číslo, k sebe samému. Prosím precíť písmenka Je –ži -š pomaly, každý sám za seba, každý je dieťa nebeského otca, ktorý nám dal hore uvedené tabuľky, aby si bol milosrdný a použil milosrdenstvo k sebe samému.
9. Do štrnástej dimenzie sa dostávaš cez veľkú ručičku, hodín času. Veľká ručička skrýva v sebe veľa. V prvom rade blížneho v podobe čarovnej gule, všestranný dokonalý Internet. Každý náš blížny, jedno, či žil, žije, alebo bude žiť, ukazuje na prah nebeského otca, vracia ťa k stvoriteľovi. Keď kritizuješ, zatarasíš si prah ku bohu.
Si zvedavé dieťa? Vchádzaš na duchovnej úrovni do štrnástej dimenzii, sadáš k stolu nebeského otca, aby ti odovzdal informácie napredovania a tak sa stal vynálezcom – tvorcom, ako tvoj nebeský otec, kráčal v šľapajach vedy, techniky, pokroku, rozvoja a vývoja božieho dieťaťa. Tu sa dostaneš len cez vetu a svoj úprimný prežitý tunel života, nazvaný zvedavosť: Miluj svojho blížneho, ako seba samého. „Si božie dieťa, lebo máš obe ručičky hodín času.“

Naše Ja, je jedna ručička, náš blížny nám ponúka druhu ručičku, aby cez človeka sme premazali naše koliesko z hodín času. Poskladáš hodiny času pre svoj pokrok a napredovanie? Tabuľky nepustia! Ako nepustí zle odkysličenie krvi a dobré okysličenie krvi. Všetko je postavené na faktoch, ale fakty potrebuješ s niečím porovnávať, ináč ani Krista nepochopíš. Neviem, kto toto slovo vymyslel a zašifroval. Slovo Kristus dal do siedmeho pádu: „KRISTOM,“ rozobral na písmenka a vytvoril slovo stromki, alebo to bolo opačne? Stará slovenčina nemala ypsilon, nepotrebovala tvrdosť, tvrdé Y. Dôveruj, ale preveruj. Ako sa majú tvoje stromki života, tvoja veľká ručička? – tvoji blížni? Kritizuješ ich, zomierajú v tebe ako ranená breza, opovrhuješ nimi?- vytínaš ich ako vianočnú jedličku, lebo práve teraz sa ti nehodia?

Snažíš sa ich pochopiť? – medituješ, zberáš informácie, aby si pochopil celok, odskúšal v praxi a napokon odovzdal svojim blížnym? Tvoj rajský stredný strom sa zelená, takto sa k tebe prihovára, tvoja malá ručička.

Vitaj božie dieťa v novej dobe jeden pastier, jeden ovčinec. Si pastierom svojich oviec, nauč seba dokonalého poriadku, deľ sa s pokrokovým učením, aby už nikto nezablúdil a neuveril bludom.

Čo čaká do budúcna človeka? V zmienkach stojí jedno: „Ohnivý koč Eliáša.“ Anna— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť