Pred čím kľačia aj Bohovia?

Dňa 06.10.2023 som v parku v Brne automaticky pristúpila k mužskej soche, ktorá mala kotvu pri pravej nohe a v pravej ruke držala vavrínový veniec. Aký význam pre človeka a Bohov má vavrínový veniec? Vavrínový veniec/e/ sú v človeku zvierač/e/. Koľko, akých, ako sa zvierače otvárajú a zatvárajú, aby svaly koordinovane fungovali, som nazvala ,,Manuál života“. Človek a Bohovia fungujú na jednej podstate, o ktorej sa rozpisujem na internete od júla 2008, kde všetky stránky immanuel boli už obsadené, začali fungovať verejne po mojom zrealizovanom webe immanuel.eu

Podstata človeka a Bohov sa skladá z páru na ,,psychickej a fyzickej úrovni“ a z páru: ,,svalov a zvieračov“, kde následne sa prelievajú tekutiny: ,,toxické a minerálne“. Emócia Nie nás upozorňuje na toxickú kvapalinu, ktorú máme navzájom spracovať, biblicky ju naši predkovia nazvali ,,Kain“. Emócia Áno nás upozorňuje na minerálnu kvapalinu, ktorú máme navzájom spracovať, biblicky ju naši predkovia nazvali ,,Ábel“. Pros – spracovávaj materiál nespokojnosti vo svojej továrni a ďakuj – udržiavaj sa v plnej pohotovosti, ináč sa ti preleje kalich horkosti – vyhorím/š/, tak v slove chuť nájdem/š/ hľadaný odkaz HUŤ – továreň pre svoj a blížneho cit.

Dnešný dátum 18.10.2023 nás posilňuje, aj všetci Bohovia, ktorí pokľakli pred vavrínovým vencom:

  1. 2 x 0. = pevný základ vavrínových vencov pre ovládanie koordinovaných svalov
  2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom s vavrínovými vencami na psychickej a fyzickej úrovni
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, otvára sa jadro vavrínového venca pre spracované tekutiny a následné funkčné svaly tela – gumidžúš sa tvorí vetou: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, Ja a Ty, všetci navzájom pracujeme s vavrínovými vencami – otvárame jadro pre výrobu gumidžusu života
  5. 1 x 8. = pre zákazku života, sám sebe venujem/š/ dych života, ktorý prechádza čuchom, do slova: A – čuch, naši predkovia v slove ukryli význam ,,HUČ“ citlivo, B – sluch, naši predkovia v slove ukryli význam LÚČ svalov, C – zrak – rak Z, všetko sa pod mikroskopom rad – radom kontroluje, tak sa dostanem/š/ na konečnú ,,Z“, D – hmat, naši predkovia v slove ukryli význam TAM – hovno novo-výrobený gumidžús/, E – chuť, naši predkovia v slove ukryli význam HUŤ citu (továreň)

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 18.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť