Prebúdzanie vedomia

Kde sa stretávame s prebúdzaním vedomia? S prebúdzaním vedomia sme sa stretli a naďalej sa stretávame:

 • s príbehom Lot a Lotová žena – udržujem/š/ si svojím dychom rovnováhu, spevňujem/š/ statiku pre krok vpred
 • so slovom mytológie Boh ,,SURAJ“ čítanom odzadu, kde sa nachádza očistná mantra sebavedomia ,,JA RUS“, tým sa vyrovnáva tlak a otvára sa energia éteru novej jari ,,JAR UŽ“- bunky
 • pripomínam rebrík do neba kvantovej fyziky, pod názvom: Chráň si svoju auru, svoje bunky zo dňa: 26.01.2022, Bod v živote: 08.02.2022

Čistíme sa od síry s kvantovou fyzikou svojím vlastným rozumom, svojím pokojným dychom zmrazíme síru, vynález zapísaný dňa:

 • horné napätie kvetu života váh pre odborníkov – 22, spodné napätie pre učňov – 8
 • statika napätia kvetu života pre prítomnosť, minulosť, budúcnosť je rovnako rovnocenná pre odborníkov a učňov – 15
 • horné napätie plodu života váh pre odborníkov – 16, spodné napätie váh pre učňov – 14
 • statika napätia plodu života pre prítomnosť, minulosť, budúcnosť je rovnako rovnocenná pre odborníkov a učňov – 15

Dnešný dátum 09.11.2023 nás posilňuje prebúdzanie vedomia svojou mysľou, /ne/zvládať v sebe pyrolýzu – padanie síry z neba – z mysle – vedomého konania /ne/spravodlivosti:

 1. 2 x 0. = pevný základ pre váhy kvetu života, z vrchného tlaku mysle sa dostať do nového spodného tlaku alfa – snenia, zostúpiť po statike váh plodu života – vyššia kvalita vína – charizmatickej chvíle – odbornosti človeka
 2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, svojou mysľou sa držím/š/ pevnej danej statiky kvetu, pre udržanie váh života: minulosť, prítomnosť, budúcnosť, tak následne prebudím/š/ myseľ – plod života
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, nastavujem/š/ si rebrík statiky života pre prítomnosť, čerpám/š/ dokonalosť stvorenia z minulosti, ktorá sa zrkadlí do budúcnosti, vek nehrá žiadnu úlohu
 4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, nastavujem/š/ si rebrík hemisfér pre koordinovaný výkon tela
 5. 1 x 9. = pre múdrosť života, materiál slova ,,ARCHA – ha cár“ si vedomie aktivujeme ,,JA RUS – jar už“, dĺžeň na cár je uvedomením si búrky pôsobiacej na stavbu svojho tela – chrámu Božieho, mäkčeň je otvorenou bunkou, ktorá tvorí cíp hviezd, prejsť varom situácie/í/ a napojiť sa gumidžúsom – charizmatickou chvíľou pre zdravú výživu tela.

Slovo ,,ha“ je starý výraz našich predkov pre vetu s názvom:

 • HA – zopakuj mi ešte raz, Ja som ťa nerozumel
 • Abram – Abrahám“ neplodný Abram sa stáva plodný Abrahám, vsunutý výraz ,,HA“pre vedomé počutie uvedomiť si

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel. eu

V Bardejove: 09.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť