Prebúdzaj sa Slovensko

Slovenské korene sa svorne držia za ruky koreňa života Slovanov, ktorí vždy tvrdo bojovali za ľudské práva, preto stíšme svoje emócie, aby sme v časopriestore prebudili malú hŕstku 30% zhypnotizovaných ľudí sveta, a tak posilnili váhavú hŕstku 40% ľudí priaznivým tokom emócií pre zdravé svedomie, otvorili pravdu životných hodnôt a tak zničili, zlikvidovali klamstvo, pridali sa za pravdu k 30% ľudí, ktorí bojujú pre spravodlivý dych života a tak následne sa spojili s Bohom Univerzum podľa vzoru strom poznania vonkajšieho prúdu energie. Treba si uvedomiť, čo je vonku je aj dnu, vo vnútornej energii 30% programov v človeku spí, je zhypnotizovaných, 40% sme nerozhodní a v 30 % máme prehľad a to je podľa vzoru kohút a vajce.

Slováci, Slovania žijete na všetkých kontinentoch planéty Zem, stíšte sa, aby magická guľa prosieb vyhovela Božej pravde, po ktorej je smädný a hladný každý zodpovedný človek, vydať zo seba maximum. Spievajme Slovenskú hymnu na podporu nášho dychu, ktorému vládne Slovanský Boh Perún. Takzvaného každého nepriateľa, preverte svojim vnútorným pocitom, či je v tranze hypnózy, oslovte ho telepaticky s básňou Sama Chalúpku: ,,Mor ho!“ Nech sa preukáže jeho duchovná čestnosť a čerstvosť v boji za spravodlivosť, tak následne povstanú naši predkovia, aby nám dodali odvahu, prebudili nás z hlbokého spánku, lebo planéta Zem bola zrodená pre raj. Stíšme sa, len tak vyženieme luhárov z našich kruhov, ktorí ponúkli svoju dušu do zatratenia pre novodobé otroctvo: ,,peniaze.“ Zopakujme si Boží dar magickej gule pre celý vesmír, ktorá chráni spravodlivosť v dokonalosti, ničí každú podlosť života:

 1. si Božím dieťaťom /som Božím dieťaťom/
 2. stíš sa /stíšim sa/
 3. daj všetkému čas /dávam všetkému čas/
 4. pre plodnosť života
 5. pre prijatie blížneho
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni

Stíš sa, aby sloboda krížnych ciest v kolobehu života, ktorá tvorí celok, bola ti na spásu duše, ducha pre zdravé, zdatné telo:

 1. pre čerstvú zákazku života
 2. pre čerstvú múdrosť života
 3. pre čerstvú vytrvalosť života
 4. pre čerstvé zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi života
 5. pre čerstvé vyššie Ja v rutine života
 6. pre čerstvé kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami a odbornosti života
 7. pre čerstvú psychiku a fyziku života

Mor ho! Pripíjame si na zdravie s magickou guľou so svojimi blížnymi pre spracovanie svojich myšlienok, slov, skutkov, vážme si svoju odbornosť, pred takzvanými tyranmi sveta, ktorí sú nemí, bezduchí, bez duší strážcovia pokladu, aby vydali telepatické tajomstvo pre pokrok ľudstva. Stíšme sa, aby sme prekonali hypnózu našich blížnych, prosme Slovanských Bohov, ktorí bojovali čestne, každý so zbraňou na svojom mieste na krížnych cestách pre jeden celok, pre blaho svojho potomstva: ,,mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou.

Hľadáme múdrosť života, otvárame energiu plodnosti. Zradu poznávame vo viacerých oblastiach dejín života. Chcem použiť novodobú štartovaciu barličku, aké tajomstvo sa skrýva v kostole pri vyžadovanej najväčšej úcte: Prvým krokom: ,,čerstvá zákazka života“ je symbolickým božím hrobom – zaznamenaná nespokojnosť, nesúhlas, nestotožniť sa s prítomnou situáciou, je to znak štartu nového toku energií, kde sa potrebujeme pripojiť, začíname od mŕtveho bodu, aby sme pohodlne nastúpili do nového systému. Druhým krokom: ,, čerstvá múdrosť života,“ je podvihnutie sviatosti oltárnej na obetnom stole, je to znak, že všetko má celok tvoriaci kolobeh života – krížne cesty: myšlienky, slová, skutok, odbornosť. Tretím krokom: ,,čerstvá vytrvalosť života“ je vystavená sviatosť oltárna, ktorá znázorňuje nápad pre koordinovaný pohyb tela, pochopením troch krokov, kde sme strácali silu, odovzdávali nevedome energie bludárom. Stíšením sa nachádzame múdrosť života, ktorá je koordinovaným pohybom: ,,pre čerstvé zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi života a to je štvrtým základným krokom poslania človeka na planéte Zem. Užívame múdrosť života, zatvárame energiu plodnosti: ,,pre čerstvé vyššie Ja v rutine života“ to je piatym krokom pre udržanie sily života. Ďakujeme, že smieme žiť: ,,pre čerstvé kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami a odbornosťou života“ a to je šiestym krokom vedomého človeka. Odmenou za detskú zvedavosť je: ,, čerstvá, zdravá psychika a fyzika života,“ zanechaná živá stopa v prítomnej chvíli pre výkon olympijských hier kolobehu života: mysle, slova, skutku, odbornosti.

Inteligentný človek funguje telepaticky, používa jeden dokonalý internet rovnakými krokmi života: ,,aby všetko jedno bolo.“ Prevzatím Božieho systému používame prúd miazgy, je to sila gejzíru, sopky života. Poďakujme za aktívnu účasť na olympijských hrách živej stopy inteligentného človeka.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 18.01.2022

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Mária Mihaliková, Mária Bednárová V Bardejove: 19.01.2022

Vytlačiť Vytlačiť