Prebúdza sa

Prebúdza sa človek sedem krát. Alebo zobuď sa človek, žiješ v stáde ako ovca, kde ťa zaháňa štekot psa – bezmocnosť ľudí.
Každý človek má možnosť zobudiť svoju inteligenciu. Potrebuje spustiť svoje tri stierače.

Poďme si najprv aktivovať svoje tri ľudské kríže na svojom vlastnom tele:
Prvý kríž je myseľ, prehrávač duše a hmat, hmatateľný pulz tela a to je srdce, tenké črevo.

Druhý kríž človeka je čuch, duch človeka, kde aktivujeme pľúca, hrubé črevo a zrak, aby sme videli a aktivovali si pečeň, žlčník.
Tretí kríž na tvári človeka je chuť, aktivácia žalúdka, pankreasu a sleziny a sluch počúvanie kvality zrelosti – plodnosti človeka, nezrelosti – neplodnosti človeka. Možnosť aktivácie plodnosti života. Sluchom sa aktivujú obličky, močový mechúr.

Nastav svoje tri stierače na svojich troch krížoch:
Prvý stierač kríža, inteligencie človeka: Mozog, aktívny bod, rozprúdi hmat, aby si cítil svoje telo, poznal pravú i ľavú ruku, nohu. Myslí tak, aby si sa postavil na svoje nohy a mohol svojim vlastným rukám prikázať, ako sa umelecky koordinovane hrá. Mozog – prehrávač duše, aktivuje srdce, tenké črevo.

Druhý stierač kríža, inteligencie človeka: Vôňa, čuch je aktívny bod, kde zachycuješ priebeh svojej zrelosti, vidíš svojim zrakom. Tvoje oči vidia vpravo i vľavo svoju vytrvalosť svojho klíčenia pestovaného rastu, zrelosti. Ďakuj. Posilňuješ svoj rast, udržuj svoju zrelosť. Čuch aktivuje pľúca, hrubé črevo a zrak aktivuje pečeň, žlčník.
Tretí stierač kríža, inteligencie človeka: Chuť je aktívny bod, aby si počul receptúru svojho rastu. Svojim uchom počuješ vpravo i vľavo. Pridávaš a uberáš, aby si mal presnú mieru. Svojimi chuťami človek vyživuje žalúdok, pankreas, slezinu. Zvedavým sluchom, dobrými nápadmi človeka posilňuje obličky, močový mechúr.

Maj stále zapnuté svoje tri stierače, upravuješ si cestu, pre tvoj koordinovaný pohyb tela.

Používaj svojich siedmych duchov:
Prvý duch kraľuje vzduchu, kde sídli myseľ človeka. Pomalým dýchaním vyrúbeš na svojej ceste tŕne života. Posilníš v sebe prvok kov, svoje pľúca, zdravo vyprázdňuješ svoje hrubé črevo.
Druhý duch stoji na bráne do kráľovstva k posvätnému ohňu. Posvätný oheň je slovo človeka, kde slová tvoria receptúru. Stíš sa, stoj ako základný kameň pre novú stavbu, kým ti tvoje tri stierače vytvoria novú cestu života. Posilňuješ prvok vodu, svoje obličky, vyprázdňuješ svoj močový mechúr.
Tretí duch stojí na bráne do kráľovstva zasnúbenej zemi. Bol si stíšený, počul si hovoriť svoju dušu, tomu hovoríme, mám nápad. Pamätaj, každý človek má požehnanie od stvoriteľa možnosť myslieť, načúvať mu, aby nekráčal ako ovca. Každý si tvorí svoju originálnu cestu svojimi stieračmi kríža. Preto sa nedaj ľuďmi udupať na ceste svojho života, udržuj si zdravý rozum. Posilňuješ prvok svetlo, svoj rozum, aby si počul a udržal informáciu svojim rozumom od stvoriteľa cez jadro svojej bunky, ktorú naši predkovia nazvali – duša.

Štvrtý duch kraľuje v zasnúbenej zemi, kde sídlo majú pripravené všetci, všetci naši blížni. Blížni človeku tvoria koridor cesty života. Tí blížni, ktorí tlačia na tvoj dar zlý pocit, pros, udržuj si krajnicu cesty, aby si nezišiel zo svojej cesty. Tí blížni, ktorí tlačia na tvoj dar dobrý pocit, ďakuj, aby si neuletel, udržuj si stredovú čiaru, kráčaj v prúde svojho života. Tu sa jazdí tridsiatkou. Tvoja úroda poznávania je na tridsať percent. Posilňuješ prvok oheň, svoje srdce, tenké črevo.

Piaty duch kraľuje na území posvätného ohňa. Posvätný oheň, laik nazval receptúrou, realizuješ svoj nápad. A slovo sa skutkom stalo. Piaty duch ti umožňuje šesťdesiat percentnú úrodu. Posilnil si v sebe prvok zem, svoj žalúdok, pankreas, slezinu.

Šiesty duch kraľuje stromu poznania, kde sa človek vypracuje k svojej spokojnosti. Prichádza na trh človek vynálezca. Ponúka kvalitnú, umeleckú, pokrokovú pomôcku pre človeka, ktorá pomáha človeku napredovať svoj život v kvalite a pravde života. Tu človek využil kvalitu života na sto percent. Posilnil prvok strom, svoju pečeň a žlčník.
Siedmy duch kraľuje jadru bunky človeka, ktorú voláme duša. Ďakuj za svoj aktívny život. Aktivuješ svojho ducha pre rutinu života, kde je stály čas. Voláme ho teraz.

Pamätaj na svoju originalitu. Človek nie je stvorený ako stádo zvierat. Človeka stvorila inteligencia na svoj obraz, aby sa ukázal, rozkvitol a zarodil vo svojej plnej kráse.

S pozdravom a úctou Matejová

V Bardejove 17.5.2019

Vytlačiť Vytlačiť