Prebudený

Práca chvatná, málo platná. Jeden celok: ,,psychika a fyzika“ má rytmus v kolobehu života. Skúsme premýšťať, používať hlavu:

 1. zima – myšlienky spia
 2. jar – myšlienky sa prebúdzajú: pozitívne slovo – nápad
 3. leto – myšlienky sa zhmotňujú: nápad overujeme v praxi – robíme vychytávky
 4. jeseň – myšlienky priniesli hmotnú úrodu

Človek prešiel do fázy automatiky: Zombie

 1. zima – aha, buď nás niekto napomenie, alebo na to prídeme sami
 2. jar – no, buď si to načítame, alebo myšlienky sú automatické povely
 3. leto – zas, každodenné opakovanie reality
 4. jeseň – konečne, ukončená šichta – padla, bez uvedomenia povinnosti: ,,tma“

Prebudený človek:

 1. myseľ – pokojná – čistá, bezmyšlienkovitý stav
 2. slová – rozvážne – pravý architekt – všetko má svoju zónu
 3. skutok – milenecký stav
 4. odbornosť – skúsenosť – uspávanie dobrého pocitu: ,,psychická a fyzická smrť“ – ukončenie aktivity – odloženie krásy do neobmedzeného priestoru pre život tu a teraz

Test z kolobehu života:

 1. myseľ: A – čistá, B – pod stálou paľbou kritiky
 2. slova: A – smerodajné, B – pod stálou paľbou neistoty, strach, krivdy, pýchy, – kritika
 3. skutky: A – milenecký stav, B – nemôžem, nevládzem, zúfalstvo, musím, … sebakritika, podceňovanie seba alebo blížneho, vyvyšovanie seba, alebo blížneho
 4. odbornosť: A – skúsenosti otvárajú nové možnosti, B – premárnený život obdivom – povyšovaním a ponižovaným vytváraním: strachu, krivdy, zlosti, … smrť psychická a fyzická

Dnešný dátum 03.02.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = pevný Univerzálny základ v kolobehu života
 2. 3 x 2. = som, si Božím dieťaťom, skúsenosti otvorenej čistej mysle aktivít sú ukazovateľmi nových praktických skúsenosti
 3. 2 x 3. = daj všetkému čas, trénuj myseľ – stane sa dokonalým počítačom, trénuj jazyk – stane sa dokonalým sprievodcom, trénuj skutky – staneš sa praktickým človekom, odbornosť – získaš skúsenosti – dokonalý pokoj života: ,,spokojnosť“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel. eu

Liberec: 03.02.2023

Vytlačiť Vytlačiť