Praví Slováci so slovenčinou

Dnes má upútali pravé Slovenské pádové otázky a čakry, ako sa v človeku vedome dvíha energia – hadia sila. V Slovenčine je zakódovaný dokonalý systém pre dvíhanie hadej sily, stačí na to použiť gazdovský rozum a trošku sa tomu povenovať, všetko sa deje pre niečo, skrýva v sebe hlboký význam dokonalosti Boha Univerzum. Poďme sa na Slovenské pádové otázky a čakry pozrieť, aká je pevná holá konštrukcia, ako si treba dvíhať hadiu silu, a tak si spevniť osobné, ľudské sebavedomie:

 1. prvá čakra: Kto? Čo? – Ja, stvorený dokonalým Bohom Univerzum
 2. druhá čakra: Od koho? Od čoho? – závisí môj život? Môj život závisí od tvorivosti
 3. tretia čakra: Ku komu? Ku čomu? – môj život smeruje? Môj život smeruje k možnostiam
 4. štvrtá čakra: Vidím koho? Čo? – vidím Otca: „slovo“ a Matku: „skutok“
 5. piata čakra: Oslovenie! Kto? Čo? – v tichosti pozorujem a počujem: Počujem svoje a blížnych napätie – vojnu – ľudí, ktorí zneužívajú svojich blížnych – živých ľudských kanibalov, ktorí zakazujú, lebo sa sami vzdali a neprajú blížnym spoznávať sladkú chuť života – rozbili celok dokonalosti – vytrhli piatu pádovú otázku, ktorá má kontrolovať žalúdok, pankreas, slezinu, pre príjem vzácnych vitamínov pre pokrok. Počujem pokoj – mier – ľudí, ktorí zvládajú a zvládli svoje a blížnych napätie, sú oporou v každej situácii pre seba, pre svojich blížnych
 6. šiesta čakra: O kom? O čom? – je život na planéte Zem? – život na planéte Zem je o možnosti mať otvorené tretie oko, poučiť sa z minulosti, zvládať každé napätie v prítomnej chvíli, ktorú nám prináša situácia, tak sa smieme – môžeme realizovať, zažiť charizmatickú chvíľu pokroku a otvárať svetlo jasnej budúcnosti.
 7. siedma čakra: S kým? S čím? – smiem – môžem v živote počítať? V živote človek počíta so zdravým rozumom, vie rozumom spracovať každé napätie – emóciu, v každom svale premení napätie na pružné telo a prichádzajú na um nové pokrokové nápady, pre nové, jasné, životné, charizmatické ciele.

Hľadajme a nájdeme s gazdovským rozumom jednoduchú odpoveď, keď si človek správne položí pádovú otázku. Ale o siedmych pádových otázkach, vedia len staršie ročníky, súčasná demokracia slovenčinu ostrihala podľa vlastných predstáv, s jasným cieľom ukradnúť, predať Slovenskú vlasť – Zem – demokracia v slovenčine vymazala piatu pádovú otázku, narušila celok, vzdala sa koruny života = v šesť – cípej hviezde – je to prvok zem, pre človeka to tvorí: žalúdok, pankreas, slezinu, vedome ničený tráviaci systém človeka. Piata čakra je krkom, pre otáčanie hlavy, svojim sluchom spracovávame materiál neistoty – napätie v sebe – vojnu. Nájsť v sebe mier, to je už o otvorení tretieho oka – v šiestej čakre, poznávať históriu minulosti, prítomnosti, vždy pôjde o osobnú moju budúcnosť, mojej rodiny, mojich priateľov, v mojej obci, v mojom štáte na našej planéte Zem. Chyťme sa za srdce, štvrtú čakru: máš otca vo svojej mysli – nápady pre svoj pokrok, pre svoju rodinu, pre svoju obec, pre svoj štát na planéte Zem? Tak ľudské telo – matka zem, v hojnosti rozkvitá: tvoja rodina, tvoja obec, tvoj štát, naša planéta Zem, lebo sme múdro dvihli hadiu silu v sebe, spravovali sme energiu siedmou rozumovou čakrou, hľadali sme a našiel sa vrchol života, ktorým je radostný ruženec, určený pre človeka, učí nás spracovať v sebe napätie, pre výkon rozumu a následnú odmenu pružného tela – oslobodené náradie s mysľou človeka od napätia – od spracovaných emócií pre reálny plodný výkon, vstrebaná živá energia pre pokrok svetla života. Vždy človek má možnosť, o tom sa hovorí v tretej čakre, ku komu? ku čomu? – táto situácia speje? Druhá čakra sa pýta: od koho? od čoho? – to záleží! Si zodpovedný? – „hľadáš tvorivosť?“ Odpoveď nájdeme v prvej čakre: Kto? Čo? – Ja som Božím dokonalým materiálom, preto sedím na zadku keď mám napätie, aby som pochopil nové pokyny od Boha Univerzum, tak následne hýbem so zadkom, aby som zažil charizmatickú chvíľu života.

Človek kráča cestou radostného ruženca:

 1. Je vytrvalý – zdravý žalúdok, pankreas, slezina: ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
 2. Má zvládnuté nové pokrokové učivo – zdravá pečeň, žlčník: ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila.
 3. Kraľuje mysľou, slovom, skutkom a odbornosťou – má zdravé srdce, tenké črevo: ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
 4. Pozná múdrosť života – strach odsunieš od seba na dva metre, pre vytvorenie nového priestoru pre nové semeno, aby sme ho neušliapali, nevyhrabali ako kura – tak si vytvoríme vzácne mólo – výstavku. Stíšme sa, ako kvočka na vajciach – pre zdravé obličky, močový mechúr: ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
 5. Je majiteľom vyššieho Ja – užíva zdravý rozum: ktorého si, Panna, v chráme našla.
 6. Prijíma zákazky života – pre zdravé pľúca, hrubé črevo. Daruj si spracovanie emócií, pomalým tichým dychom, tak zažiješ charizmatickú chvíľu života.
 7. Pre zdravú, psychiku a fyziku.

Poďme sa pozrieť na človeka rovnomerne, podľa dokonalých váh, ako dole, tak aj hore, začíname v štvrtej čakre:

 1. Vidím! Koho? Čo? – vidím štvrtú čakru, mám otca – víziu – nápady, mám matku, viem nápady vízie realizovať, lebo mám s kým. Uzatvorený prvý kruh života. Ku všetkému sa postav s chladnou hlavou, je to zima života.
 2. Ku komu? Ku čomu? – speje môj život, možnosti ti ponúka tretia čakra! Oslovenie! Kto? Čo? – Máš vojnu si nepochopený(á). Máš mier si pochopený(á), hovorí piata čakra. Uzatvorený druhý kruh života. Ku všetkému sa postav so zodpovednou hlavou – seješ, je to jar života.
 3. Od koho? Od čoho? – záleží mier v mojom živote! Od tvorivosti, hovorí druhá čakra. O kom? O čom? – je môj život! Minulosť hovorí, koľko vojen – napätia sme zvládli so svojimi blížnymi, koľko mierových charizmatických chvíľ sme zažili so svojimi blížnymi. V prítomnej chvíli sa nám pripomínajú bolesti aj radosti, to hovorí šiesta čakra – tretie oko, tretí kruh spojenia samých so sebou, ako naložíme s emóciou v prítomnej chvíli, tak uzatvoríme – zhasneme svetlo, alebo otvoríme dvere svetlu v zdarnú zdravú budúcnosť. Ku všetkému sa postav s pestovateľskou hlavou, je to tvoja rozkvitajúca firma – leto života.
 4. Kto? Čo? – si zaseje, všetko má svoj čas, čo si vysedel ako kvočka? Pýta sa prvá čakra. S kým? S čím? – so svojim rozumom budeš žať, hovorí siedma čakra – aký rozum, také skutky, uzatvára sa štvrtý kruh života. Ku všetkému sa postav s charitatívnou hlavou, a časom prídu charizmatické chvíle, a to je jeseň života.

Opraty – volant, človek drží vo svojej mysli sám, ako sa postaví ku daru svojmu rozumu – k sebadôvere, tak jasne vidieť svetlo, alebo nič – tmu v človeku, má možnosť sa posilňovať dokonalým internetom – spojenia s Bohom Univerzum, spracovaných emócií.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 28.04.2021

Vytlačiť Vytlačiť