Pravda má štyri fázy.

Telo živím, živíš, živí pravdou, ktorá sa nachádza v duši, v dokonalom internete.
V každej zdravej bunke máme satelit slnečnej sústavy. Voláme ho strom poznania, alebo kohút a vajcia popísaná na web stránke: www.immanuel.eu, pod názvom manuál života.
Poďme pekne od začiatku. Každá nová informácia, je pre obnovu nové bunky. Kedy je nová informácia? Keď niečomu nerozumieme. Vytvorí nám emóciu Nie. Emócie nie nazývame strach, úzkosť, zlosť, krivda …, každý si emóciu Nie, pomenuje po svojom. Ide o to, aby sme boli zvedavý ako deti. Vtedy rozum, myseľ moja, tvoja, ich sa zamyslí a pátra po pravde. Myseľ a vzduch je v tabuľke v rovnakej pozícií. Utíšiť myseľ, pomalým tichým dýchaním, úmyslom poznať pravú zdravú pravdu, duša- dokonalý internet nám poslúži vnútorným kyslíkom pre telo, ktoré ponúkajú zdravé bunky tela. Zameriame zrak v situácií Nie na problém nevedomosti našej mysli, aby rozum dostal kyslík. Počujeme uvoľnenie napätia v mysli. Zvládli sme prvú fázu situácie.
Druhá fáza situácia je slovo. Slovo a oheň je v tabuľke v rovnakej pozícií. Hľadáme pozitívne slovo na jazyku. Hľadáme pre náš jazyk kyslík, oheň života. Našli sme pozitívne slovo, našli sme nápad, ktorý tvorí receptúru. Každá receptúra ​​roztancuje zdravé telo, zdravých buniek. To už prichádza tretia fáza pre okysličenie tela. Skutok a voda je v tabuľke v rovnakej pozícií. Telo sa pri skutku ohýba, ako voda. Preto nepodceňujme praxe, okysličuje telo, aby sa hýbalo, ako by sa voda preliala do správnej pozícií držanie postoja tela.
Každý odborný skutok sa chváli sám. Vstúpili sme do štvrtej fázy života. Odbornosť a zem je v tabuľke v rovnakej pozícií. Tak si človek zachová a vychová zdravé bunky tela. Ľudské telo je chrám boží- rajská záhrada človeka. Preto za každú odbornú prácu ďakujme, udržujme kyslík v tele, aby sme udržali telo v zdraví. Ďakujeme za dokonalý kolobeh života v sebe.

Udržujme v sebe, pohľad zdravej mysle, slov plných nápadov, plodných skutkov, stať sa majstrom života.
V Bardejove 6.10.2020
S úctou a láskou Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť