Práva a povinnosti človeka

Si jediným dedičom a majiteľom svojej duše, pre transformáciu energie zo svojho jadra, do svojho tela. Každý človek obhajuje chrám boží. Na ceste životom získava práva i povinnosti.

Právo človeka, výstroj od boha:
Myseľ, slovo, skutok, aby si obhájil celok, svoje jadro – dušu, žatvu svojho života spolu so svojimi blížnymi.

Nádej pozitívnej mysle je dokonalá sýpka osobného Ja: „ZIMA.“ Pozitívnou mysľou získavaš informácie z duše. Duša je dokonalým internetom. Nachádza sa v každej bunke. Každá bunka má jadro. Každé zdravé jadro, duša, dokonalý internet je vždy jedno a to isté.

Pozitívnym slovom seješ. Je to tvoje presvedčenie, ktoré nazývame vierou. Prichádza k tebe nová JAR. Rozžaruješ energiu svojich buniek. Synchronizuješ svoju charizmu, ktorá vysiela slovo. Majiteľ slova, stavia do pozoru svoje bunky, telepatiou sa energia plazí po planéte zem, letí celým vesmírom. Pretože každú bunku svojho tela prepájaš s hviezdnou oblohou. Neponižuj sa, nepovyšuj sa. Hľadaj pozitívne slová v mysli! Tvoj jazyk je tu pán! Ponúkaš, sýtiš psychicky svojich blížnych! Posilňuješ svoju psychiku!

Láskavým skutkom pestuješ, obhajuješ obdobie vegetácie: „LETO.“ Svojim skutkom koordinuješ pohyb svojho tela, aby ti telo slúžilo, ako boží vesmír na oblohe. Stvoriteľ ľudí vytvoril človeka podľa nebeskej oblohy. Každý človek je vládca svojej vlastnej oblohy. Čo vidíš i nevidíš na nebeskej oblohe, to vidíš i nevidíš vo svojom vnútri tela. Nad nami je maxi – vesmír. Človek v sebe nosí mikro – vesmír. Každé slovo je hrou. Hra dostala názov remeslo, aby si sám svoj vesmír naostro obsluhoval. Každé remeslo má svoje presné koordinované pohyby. Voláme ho tancom života.
Svojou činnosťou mažeš svoje telo, aby nezhrdzavelo. Neponižuj sa, nepovyšuj sa. Hľadaj láskavé slová v mysli, sýtiš svoju psychiku a tak posilňuješ svojich blížnych a sebe fyziku. Robíš umenie sám pre seba, aby ti telo – nebeská obloha mohla koordinovane slúžiť.

Vidíš, si jediným majiteľom žatvy svojho tela: JESEŇ. Tak ako si hľadal a videl pozitívnu myseľ, aby v ušiach hralo pozitívne slovo. Hmatateľne v prítomnej chvíli svoj život voniaš odspodu a chutnáš z vrchu. Obhájil si svoju úrodu mysle, slov a skutkov. Stávaš sa kameňom mudrcov pre časy prítomné – hmat, minulé – zrak a sluch, a budúce – čuch a chuť. (Rozloženie päť- cípu, mapa pohybu.) Si svetlom pre druhých. Ponúkaš pokrok koordinovaných pohybov božieho poriadku pre blížnych.

Čo dodať na záver?
Aha!!! Povinnosti!!! Súčasťou práva: Spočítaj si na jednej ruke!
1. Prijať všetko ako poslanie! Obhájiť v sebe energiu kovu života. Prekrvíš si svojimi pľúcami a hrubým črevom svoj mozog.
2. Nájsť vo všetkom múdrosť života. Múdrosť života voláme receptúrou. Obhájiš v sebe energiu posvätnej vody života. Posilníš v sebe obličky, močový mechúr.
3. Každé slovo preveriť v praxi! Voláme ho vytrvalosťou. Overené slovo v praxi, voláme energiou stromu života. Strom stojí na vlastných nohách. Nohy stromu voláme korene. Máš korenie života? Úprimne myslíš, riešiš problémy. Máš kmeň života? Slovo z tvojich úst má vážnosť. Máš korunu života? Si naslovovzatý odborník. Tvoj strom poznania vyrástol. Svedčí o tom tvoja čistota myseľ, presvedčivé slovo a viditeľný skutok. Viditeľný skutok má priamy dopad na pečeň žlčník, preto nič neponižuj, nepovyšuj. Zachovávaj si svoje zdravie.
4. Úrodou koruny života sú žiaci, ktorí robili tak dobre ako majster, alebo svojho majstra prekonali. Prijal si posvätný oheň. Si žiakom v obore – neokysličená krv – nevieš, nepoznáš, alebo učiteľom v obore – okysličená krv – vieš, si majstrom vo svojom obore! Tvoje srdce a tenké črevo sú v správnych rukách!
5. Rutina života. Máš posvätnú zem pod nohami. Stojíš na mieste svojich blížnych, ktorí za slobodu pravdy bojovali. Vďaka blížnym sme tam, kde sme. Vďaka sebe si tam, kde si sa sám zaradil! Svoje a blížnych nálady potrebuješ spracovať. Nájsť sladkosť života. Odmenu dostane tvoj zdravý žalúdok, pankreas, slezina. Spracovávaj svoje chute! Máš času dosť? Čas ťa odhalí.

Si žalobcom aj obhajcom, sám pre seba. Máj na mysli fyziku a psychiku, kráčajú spoločne. Čím kŕmiš svojich blížnych svojou mysľou – telepatiou, slovom, skutkom, tak posilňuješ, alebo oslabuješ svoju psychiku a fyziku.

Človek sa má stať dokonalým vesmírom. Má právo pretransformovať energiu z maxi – vesmíru nebeskej oblohy, do svojho mikro – vesmíru ľudského tela.

Božie kolesá šťastia sa viditeľne točia, už od nepamäti. Pochopí to aj človek, že je na boží obraz stvorený? Má práva a povinnosti! Byť viditeľným, keď ťa blížni potrebujú, podieľaš sa na svojej úrode, aby si vyzrel. Byť neviditeľným, keď ťa ľudia odmietajú! Úprimne sa za nich modli: „Bože, ty ma cez mojich blížnych učíš!“ Sýtiš svoje bunky. Mikro -vesmír sa spája s maxi – vesmírom. Tak si pripomínaš obraz, na ktorom sedí Ježiš na somárovi a vezie sa v pred. Už nechodíš po svojich nohách, aby si bol oslobodený od negatívnych myšlienok tvojich blížnych. Milosťou božou si obdarený, vyprosuješ pre svojich blížnych, aby ľud žil v pravde. Pravda je božím slovom. Pravda božia je svetlom, ktorá žiari, ako slnko na oblohe. Prežije všetky časy.

Pravda je božím poriadkom a nikto ju nezahubí. Zahubíš len sám seba, keď pravdu božiu nehľadáš! Klamstvo, poznáme pod slovami: pýcha, závisť, hnev, lakomstvo, lenivosť, obžerstvo, smilstvo je poškodené jadro, ktoré vybuchne.

Odpusť sebe, aj blížnym! Hľadaj boží poriadok! Nastav v sebe boží poriadok, nastavuješ zdravý chod bunky. Rozhodni sa sám? Chceš žiť v pravde?

Informácie na www.immanuel.eu môžeš rozoberať poriadok bunky všetkými smermi. Nájdeš dokonalý poriadok pre vynálezcov aj podnikateľov! Alebo osobne na uvedenej adrese:

S pozdravom a úctou Matejová

Vytlačiť Vytlačiť