Prapodstata Božstva

Prapodstata Božstvá je grilom poznania, kde si človek otvára – rozžaruje energiu smrtiacimi hviezdami. Čo je to smrtiaca hviezda? Smrtiaca hviezda – hviezdy sú kroky života pre poznanie. Každý človek má sedem smrtiacich hviezd a jednu čarovnú palicu. Čarovná palica je pre začiatok a koniec poznávania, kde človek prejde tancom cez sedem smrtiacich /poznávacích/ hviezd. Prečo sú smrtiace? Človek žije detail tri a pol času, aby poznával lásku pohybu s olympijským výkonom /človeku ide od ruky práca pohybu/, za skúsenosť potrebuje poďakovať odovzdať použitý materiál do neobmedzeného časopriestoru do jadra prapodstaty. Takže takzvaný gril /jedno na čo pozrieš a akú nespokojnosť krivdu, strach, zlosť … riešiš: ,,pros“ prejdeš stvorením sveta za sedem žiarivých poznaní, keď budeš to robiť poriadne nájdeš cieľ: ,,spokojnosť“, že si bol súčasťou nejakého žiarivého celku, ktorú som nazvala prechod smrtiacimi hviezdami – koniec skúsenosti – užívaš si siedmi deň voľna.

Dnešný dátum 07.02.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ grilu stoji na prapodstate dokonalosti a Božskej spravodlivosti pre skúsenosť Božích detí
  2. 3 x 2. = stíš sa, buď vytrvali v skúsenosti, láska je Báseň /receptúra/ pre pohyb plodnosti
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas, tvoje telo aktivuje osemnásť prísnych pravidiel pre sedem smrtiacich hviezd poznania
  4. 1 x 7. = poznanie odchádza do neobmedzeného časopriestoru, žije večne ako platňa, je to duchovné jedlo ktorým sa sýtiš a hostíš svojich blížnych pre skúsenosť poznania cesty pre lásku – tvorbu, i nelásku – zánik všetkého: ,,smrť“ – ľudské duchovné smetisko, ktoré sa triedy, podľa toho kde si uviazol, tam máš napísane meno, preto používaj svoju myseľ, slovo, skutok, odbornosť, pre čas v ktorom žiješ, pre oddych s možnosťami, to sú tvoje čarovné smrtiace víri hviezd – všetko len do času, kým nepochopíš prapodstatu Božstva. Božstvo nemá mága, ani médium len večný poriadok. Každý dostal šancu stať sa mikrovesmírom, potrebuje zvládnuť základ pohybu pre smrtiace hviezdy – žiaru skúsenosti

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 07.02.2023

Vytlačiť Vytlačiť