Pracujeme s vírmi života

Aj dnes si predstavíme obrázky vírov života, podľa známych autosugescií, ktoré razia cestu vpred inteligencii pokroku ľudstva.

Každý obrázok má svoj pár s autosugesciami. Pozoruje ako autosugescie vystihujú svoju pozíciu víru života.

Prvý obrázok pre štart a cieľ: plaziaci sa had znázorňuje noc a deň /prítomnosť/

 • som Božím dieťaťom – noc: hľadám tajomstvá života
 • stíši sa – deň: pozorujem tajomstvá života

Druhý obrázok pre vír života: korunná čakra života znázorňuje odborníka s praxou /budúcnosť/

 • dám všetkému čas – všetko má svoje cykly
 • pre plodnosť života – cykly sa opakujú

Tretí obrázok pre vír života: ukotvená myseľ v nultej čakre /budúcnosť/

 • pre prijatie blížneho – blížneho duša je informátorom, pre vyššie ciele života
 • pre nové pokrokové učivo – nápad: cez detskú zvedavosť a uvoľneným tela prichádzajú nové nápady

Štvrtý obrázok pre vír života: plaziaci sa had je statikou – krížom /prítomnosť/

 • Božie slovo žije sedem dní v týždni – statika prítomnej chvíli
 • pre zákazku života – slovo overujeme, vychytávame s praxou

Piaty obrázok pre vír života: slova sú schodmi k informáciám Univerzum /minulosť/

 • pre múdrosť života – múdrosť slova sa spája s Univerzum
 • pre vytrvalosť života – platí po všetky dni života

Šiesty obrázok víru života: pre skutok – práca so štvrtou čakrou /minulosť/

 • pre zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi života – overené slova skutkom prinášajú človeku slobodu
 • pre vyššie Ja v rutine života kontrolovaný mini ster pod mikroskopom

Siedmy obrázok víru života: práca s piatou čakrou – je kravatou človeka – slovo počuješ – je /ne/prijateľné /prítomnosť zasahuje jadro/

 • pre kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 • pre zdravú psychiku a fyziku

Osmy obrázok víru života: práca s treťou čakrou

 • pre možnosti života
 • byť priamo spojený s Univerzum

Zvládnuté víry prezrádzajú o človeku, že pracuje v čistote ozdravujúcimi baktériami v plnej sile. Roztočiť a ubrzdiť sedem vírov pre poznávanie sily uložený v zdravý koordinovaný pohyb tela je zákazkou inteligencie človeka. Pripomeniem siedmy obrázok kde piata čakra je bod počutia, je to kravata pre udržanie zdravého rozumu. Vidíme, že jadro je ako orech rozdelené na dve časti a má obrázok číslo osem kde tretia čakra je bodom možností, byť stále spojený s pohybom Univerzum – planéty sú tie isté na oblohe, len sa pohybuje podľa istej predlohy.

Zanechajme svojim deťom dedičstvo zdravého rozumu – kráľovskú korunnú čakru, kraľovať myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, tak budú poznávať skryté tajomstvá uložené v každej bunke v sebe i okolo seba – mať funkčný dokonalý internet oslobodený od vedomých, podvedomých, dedičných a karmických situácií. Každá situácia je vírom života poznaním tmy a svetla pre prácu s očistnými baktériami.

Dnešný dátum 30.12.2022 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = spoj na pevných základov pre vír koreňa mysle a jazyka
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom pri aktivovaní a následný udržaní baktérií pre čistotu tela
 3. 4 x 2. = stíš sa, poznávaj svetlo, krásy dňa ktoré ťa vyzývajú štyrikrát: myslí, hovor, praxuj, ukazuj
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, aby sa vnútorné baktérie pustili do práce pre tvoj koordinovaný pohyb

Plaziaci sa had posilňuje:

 1. 12 – vyššie Ja v rutine života je pod mikroskopom mini sterov: vedomej, podvedomej, karmickej, dedičnej
 2. 20-14=6 – vízia života je cieľom poznávania cykly nadobudnutého citu skúsenosťou
 3. 22-14=8 – volá ťa zákazka života
 4. 30-24=6 – snívaj, po vízií, až siedma korunná čakra víru života vydá ti tajomstvo

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 30.12.2022

Vytlačiť Vytlačiť