Pracujeme s guľovými bleskami

 • kritika – ponižovanie: mrazivý guľový blesk /plynový pedál/
 • chvála – povyšovanie: púštny guľový blesk /brzdný pedál/

Ľudský živočíšny život na planéte je hrdinským činom olympijských hier čistého srdca s duchom pravdy:

 1. myseľ: vzduch, ego brúsime so všetkým, čo žije vo vode – korene a kohút v živočíšnej ríši ,,tečúce zmesi „
 2. slovo: oheň, ego brúsime so všetkým, čo žije v zemi – kmeň a žĺtok v živočíšnej ríši ,,v orgánoch – v svaloch tela“
 3. skutok: voda, ego brúsime so všetkým, čo žije na zemi – koruna a bielok v živočíšnej ríši ,,orgány – svaly tela“
 4. odbornosť: zem, ego brúsime so všetkým, čo lieta v povetrí a hniezdi v korunách, v skalách … živočíšnej ríše ,,pre koordinovaný pohyb tela“

Dnešný dátum 14.12.2023 nás posilňuje:

 1. 1 x 0. = energia pracuje s guľovými bleskami, kde človek pracuje s mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou pre zvládnutie jemnosti machu guľového blesku štartu a pristávania
 2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, A – ponárame svoju myseľ na dno oceánov, tak sa poučíme z príbehov stroskotaných lodí, o tom rozprávajú vodné živočíchy a tak načúvame vzdušnému hospodárstvu človeka, B – počúvame svoje a blížneho slová v útrobách zeme, tak sa poučíme z príbehov sľubov, o tom rozprávajú živočíchy žijúce v zemi a tak načúvame ohnivému hospodárstvu človeka pre svaly, C – vidíme svoje a blížneho skutky, chodiace po zemi, o tom sú zvieracie príbehy, s ktorými sa napájajú /ľudia sa opájajú/ zvieratá žijúce na zemi a tak načúvame vodnému hospodárstvu človeka – zdravých svalov a orgánov tela, D – chutnáme svoju a blížneho odbornosť z vtáčej perspektívy, každý má svoje hniezdo pre svoje vajce, s ktorým chodí dennodenne na olympiádu, vyslobodiť svoju princeznu, svoje telo – chrám Boží
 3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa: A – v myšlienkach zvládam/š/ tlaky morských hĺbin, pre čistotu svojej mysle, B – v slove komunikujem/š/ s pracovníkmi továrne svojich svalov – orgánov tela, C – svojím skutkom ukazujem/š/ svoje orgány – svaly tela, D – svojou odbornosťou mám/š/ obuté čarovné črievičky pre koordinovaný výkon tela
 4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, pre prax tréningu mysle, slova, skutku, odbornosti
 5. 1 x 4. = pre plodnosť života, informačná prax plodnosti hýbe mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 14.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť