Pracuj so svojou aurou – raketou napredovania.

Spracuj strach, zlosť, krivdu, vinu, svoju nevedomosť, svoju bolesť psychickú, fyzickú. Si božím dieťaťom, učíš sa. Prebúdzaš – tvoríš si zlatú energiu svojho tela. Pomalým tichým dychom pracuješ s pľúcami a hrubým črevom, /čuchom/. Pracuješ na zákazke života, vo svojej statike. Jadro statiky je zrkadlová sieň. Zdravá psychika tvorí zdravú fyziku. Svojim pokojným, tichým dychom, štartuješ svoju myseľ, aby prišlo kľúčové slovo – nápad. Nápad – skutok vychytáš, staneš sa olympijským víťazom odbornosti.

Pamätaj, potrebuješ zvládnuť zavíjanie vĺkov – svoje emócie. To je nespracovaný strach, zlosť, vina, krivda, pýcha… . Stíš svoju myseľ tak, akoby si tíško spal vo svojej truhle, spracuješ svoje emócie. Žiadny pohyb, reakcia, ticho prechádza nespracovaný film života. Neposlušné miesta v tele, ovíjaj, tak ako si videl múmiu. Táto truhla je raketa, ktorá prechádza všetkými časmi naraz, neobmedzeným časopriestorom. Použitím neobmedzeného časopriestoru, si robíš nový šat, ako prebudený strom na jar, nový letokruh. Človek si vytvára nový zlatý prsteň, spevňuje auru okolo seba. Pracuje s päť- cípom, prebúdza kmeň života.

Maj na pamäti svoju statiku – kríž – kompas – kolobeh života – hormonálny systém. Vo všetkom hľadáš pravú lásku. Pravá láska je dotyk, kde svoje telo prebúdzaš mysľou na pravý obojstranný sex. Voláme to charizmatický človek – spokojnosť. Psychika spolupracuje s fyzikou.

Statika človeka sa skladá so siedmych slov, aby človek napredoval.

Ručička ukazuje sever – prácu s mysľou – zákazkou života. Opakuje sedem autosugescií po prvýkrát, pre prívod vzduchu, posilňuješ pľúca, hrubé črevo, čuch:

1. som esom života, som božím dieťaťom, učím sa poznávať, prijímať nové, pokrokové- modernizujem sa.

2. stíšim sa, aby som naštartoval svoju auru, kvet života – lupku vajíčka svojej bunky, zdravej ľudskej DNA.

3. dávam všetkému čas, aby oheň života prešiel neobmedzeným časopriestorom, skopíroval celý odkaz.

4. pre plodnosť svojho života.

5. pre prijatie svojho blížneho.

6. pre prijatie nového pokrokového učiva.

7. slovo božie žije sedem dni v týždni.

Ručička statiky sa pohla na východ – práca so slovom – prijímaš svojho blížneho. Kontroluje sa čestnosť napredovania pre získanie múdrosti. Opakuje sa sedem autosugescií po druhýkrát, pre prívod posvätného ohňa, posilňuješ obličky, močový mechúr, sluch.

1. som esom života, som božím dieťaťom, učím sa spoznávať, prijímať nové.

2. stíšim sa, aby som naštartoval svoju auru, kvet života- lupku vajíčka svojej bunky, zdravej ľudskej DNA.

3. dávam všetkému čas, aby oheň života prešiel neobmedzeným časopriestorom, skopíroval celý odkaz.

4. pre plodnosť svojho života.

5. pre prijatie svojho blížneho.

6. pre prijatie nového pokrokového učiva.

7. slovo božie žije sedem dni v týždni.

Ručička statiky sa pohla na juh – práca so skutkom – prijímaš svojho blížneho. Kontroluje sa pohyb vytrvalosti vychytať nápad múdrosti v praxi. Opakuje sa sedem autosugescií po tretíkrát, pre prívod vody, posilňuješ pečeň, žlčník, zrak.

1. som esom života, som božím dieťaťom, učím sa spoznávať, prijímať nové.

2. stíšim sa, aby som naštartoval svoju auru, kvet života – lupku vajíčka svojej bunky, zdravej ľudskej DNA.

3. dávam všetkému čas, aby oheň života prešiel neobmedzeným časopriestorom, skopíroval celý odkaz.

4. pre plodnosť svojho života.

5. pre prijatie svojho blížneho.

6. pre prijatie nového pokrokového učiva.

7. slovo božie žije sedem dni v týždni.

Ručička statiky sa pohla na západ – praxou si vychytal skutok. Svojou vytrvalosťou si sa stal odborníkom. Precítil si múdrosť v praxi. Je to pravá spokojnosť, pravá láska, pravý sex života v obore. Prešiel si kontrolou pre pohyb vytrvalosti, vychytal si nápad múdrosti v praxi, podávaš olympijský výkon. Opakuje sa sedem autosugescií po štvrtýkrát, vystupuješ na breh vody, posilnil si srdce, tenké črevo, hmat.

1. som esom života, som božím dieťaťom, učím sa poznávať nové možnosti, prijímať nové.

2. stíšim sa, aby som naštartoval svoju auru, kvet života – lupku vajíčka svojej bunky, zdravej ľudskej DNA.

3. dávam všetkému čas, aby oheň života prešiel neobmedzeným časopriestorom, skopíroval celý odkaz.

4. pre plodnosť svojho života.

5. pre prijatie svojho blížneho.

6. pre prijatie nového pokrokového učiva.

7. slovo božie žije sedem dni v týždni.

Stíš sa, pomalým tichým dychom uzatváraš kolobeh života. Ďakuj, že si sa stal odborníkom, priprav sa na druhé kolo. Posilňuješ plodnosť svojho života. Máš pod kontrolou žalúdok, pankreas, slezinu, hormonálny systém, chuť. Uzatváraš päť- cíp. Zvládol si maturitu života.

Vysoká škola života.

Si v druhom kole. Si majstrom svojho života – božím anjelom. Učíš sa odovzdávať svoje skúsenosti. Zdravé skúsenosti máš v ľudskej DNA, nadobudnuté vedome, podvedome, dedične, karmicky. Práca so šesť- cípou hviezdou. Zdravou bunkou – pravým diamantom v tele, ktorá tvorí pevnú škrupinu – plodu bunky, aury človeka. Človek je majiteľom nového zlatého prsteňa, vkladá drahý kameň života – svoju odbornosť. Vloží pevne drahý kameň života – naučí blížnych svoju odbornosť. Zvláda štrnásť autosugescií pre zdravý pevný chod svojej osobnosti.

Štyri kroky majstra pre vloženie drahokamu.

Prvý krok: Začíname od severu. Mám vedomosti, poznám mapu bunky pre štvor – cíp a šesť- cíp. Viem, že používam myseľ pre zdravý vzduch, vietor života, udržiavam zdravé pľúca, hrubé črevo, čuch. Môj čuch pozná pravú vôňu. Stal som sa stopovacím psom, pre pokrok. So zdravou psychikou posilňujem zdravú fyziku. Na pamäti mám štrnásť krokov života. Kroky života sú rozdelené na statiku a pohyb.

Najprv si upevním statiku svojej zdravej bunky:

1. som esom života, božím anjelom, odovzdávam poznanie svojim blížnym, mysľou.

2. stíšim sa, pomalým dychom sledujem formovanie svojho blížneho, aby sme napredovali obojstranne. Mne ide o uchovanie zdravej bunky. Blížnemu pomáham obnovovať zdravú bunku.

3. dávam každému kroku čas, môj blížny kopíruje celý odkaz, porovnáva ho v neobmedzenom časopriestore na všetkých možných frekvenciách.

4. pre plodnosť svojho blížneho.

5. pre prijatie svojho blížneho.

6. pre prijatie nového pokrokového slova.

7. slovo božie žije sedem dni v týždni.

Druhá časť autosugescií je pre zdravý pohyb:

8. pre zákazku života – posilňujem pľúca, hrubé črevo, čuch.

9. odovzdávam blížnemu múdrosť života – posilňujem obličky, močový mechúr, sluch.

10. pre vytrvalosť života – posilňujem si žalúdok, pankreas, slezinu, hormonálny systém, chuť.

11. pre zvládnutie pokrokového učiva – posilňujem pečeň, žlčník, zrak.

12. pre vyššie Ja v rutine života – posilňujem zdravý rozum, zdravé DNA človeka pre pokrok.

13. pre kraľovanie v obore, posilňujem srdce, tenké črevo, hmat.

14. pre zdravú psychiku a fyziku.

Druhý krok: Ručička ukazuje na východ. Mám vedomosti, poznám mapu bunky pre štvor – cíp a šesť- cíp. Viem, že používam slovo pre zdravý oheň života, udržiavam zdravé obličky, močový mechúr. Môj sluch pozná pravý hlas. Stal som majstrom struny zvuku pre pokrok. Poznám frekvenciu pohybu mojej odbornosti. So zdravou psychikou posilňujem zdravú fyziku. Vyživujem žalúdok, pankreas, slezinu, hormonálny systém potvrdzujem chuť života. Na pamäti mám štrnásť krokov života. Kroky života sú rozdelené na statiku a pohyb.

Najprv si upevním statiku svojej zdravej bunky:

1. som esom života, božím anjelom, odovzdávam poznanie svojim blížnym, slovom.

2. stíšim sa, pomalým dychom sledujem formovanie svojho blížneho, aby sme napredovali obojstranne. Mne ide o uchovanie zdravej bunky. Blížnemu pomáham obnovovať zdravú bunku.

3. dávam každému kroku čas, môj blížny kopíruje celý odkaz, porovnáva ho v neobmedzenom časopriestore na všetkých možných frekvenciách .

4. pre plodnosť svojho blížneho.

5. pre prijatie svojho blížneho.

6. pre prijatie nového pokrokového slova.

7. slovo božie žije sedem dni v týždni.

Druhá časť autosugescií je pre zdravý pohyb:

8. pre zákazku života – posilňujem pľúca, hrubé črevo, čuch.

9. odovzdať blížnemu múdrosť života – posilňujem obličky, močový mechúr, sluch.

10. pre vytrvalosť života – posilňujem si žalúdok, pankreas, slezinu, hormonálny systém, chuť.

11. pre zvládnutie pokrokového učiva – posilňujem pečeň, žlčník, zrak.

12. pre vyššie Ja v rutine života – posilňujem zdravý rozum, zdravé DNA človeka pre pokrok.

13. pre kraľovanie v obore, posilňujem srdce, tenké črevo, hmat.

14. pre zdravú psychiku a fyziku.

Tretí krok: Ručička ukazuje na juh. Mám vedomosti, poznám mapu bunky pre štvor – cíp a šesť- cíp. Viem, že používam skutok pre zdravú čistú vodu života, udržiavam zdravú pečeň, žlčník, zrak, aby som obhájila zdravý rozum. Môj zrak vidí skutok. Som majstrom diela pre pokrok. Poznám frekvenciu pohybu mojej odbornosti. So zdravou psychikou, posilňujem zdravú fyziku. Na pamäti mám štrnásť krokov života. Kroky života sú rozdelené na statiku a pohyb.

Najprv si upevním statiku svojej zdravej bunky:

1. som esom života, božím anjelom, odovzdávam poznanie svojim blížnym – skutok.

2. stíšim sa, pomalým dychom sledujem formovanie svojho blížneho, aby sme napredovali obojstranne. Mne ide o uchovanie zdravej bunky. Blížnemu pomáham obnovovať zdravú bunku.

3. dávam každému kroku čas, môj blížny kopíruje celý odkaz, porovnáva ho v neobmedzenom časopriestore na všetkých možných frekvenciách.

4. pre plodnosť svojho blížneho.

5. pre prijatie svojho blížneho.

6. pre prijatie nového pokrokového slova.

7. slovo božie žije sedem dni v týždni.

Druhá časť autosugescií je pre zdravý pohyb:

8. pre zákazku života – posilňujem pľúca, hrubé črevo, čuch.

9. odovzdať blížnemu múdrosť života – posilňujem obličky, močový mechúr, sluch.

10. pre vytrvalosť života – posilňujem si žalúdok, pankreas, slezinu, hormonálny systém, chuť.

11. pre zvládnutie pokrokového učiva – posilňujem pečeň, žlčník, zrak.

12. pre vyššie Ja v rutine života – posilňujem zdravý rozum, zdravé DNA človeka pre pokrok.

13. pre kraľovanie v obore posilňujem srdce, tenké črevo, hmat.

14. pre zdravú psychiku a fyziku.

Štvrtý krok: Ručička ukazuje na západ. Mám vedomosti, poznám mapu bunky pre štvor – cíp a šesť- cíp. Viem, že používam odborný skutok, mám pevnú zem pod nohami života, udržiavam zdravý rozum, aby srdce tenké črevo, mohli vo mne kraľovať. Môj zdravý rozum vidí odborný skutok. Som majstrom diela pre pokrok. Poznám frekvenciu pohybu mojej odbornosti. So zdravou psychikou posilňujem zdravú fyziku. Na pamäti mám štrnásť krokov života. Kroky života sú rozdelené na statiku a pohyb.

Najprv si upevním statiku svojej zdravej bunky:

1. som esom života, božím anjelom, odovzdávam poznanie svojim blížnym – odbornosť.

2. stíšim sa, pomalým dychom sledujem formovanie svojho blížneho, aby sme napredovali obojstranne. Mne ide o uchovanie zdravej bunky. Blížnemu pomáham obnovovať zdravú bunku.

3. dávam každému kroku čas, môj blížny kopíruje celý odkaz, porovnáva ho v neobmedzenom časopriestore na všetkých možných frekvenciách .

4. pre plodnosť svojho blížneho.

5. pre prijatie svojho blížneho.

6. pre prijatie nového pokrokového slova.

7. slovo božie žije sedem dni v týždni.

Druhá časť autosugescií je pre zdravý pohyb:

8. pre zákazku života – posilňujem pľúca, hrubé črevo, čuch.

9. odovzdávam blížnemu múdrosť života – posilňujem obličky, močový mechúr, sluch.

10. pre vytrvalosť života – posilňujem si žalúdok, pankreas, slezinu, hormonálny systém, chuť.

11. pre zvládnutie pokrokového učiva – posilňujem pečeň, žlčník, zrak.

12. pre vyššie Ja v rutine života – posilňujem zdravý rozum, zdravé DNA človeka pre pokrok.

13. pre kraľovanie v obore, posilňujem srdce, tenké črevo, hmat.

14. pre zdravú psychiku a fyziku.

Prijímam nové, pokrokové, so zdravým rozumom. V dnešných časoch pľúca, hrubé črevo, čuch sú vo veľkom ohrození. Nazvali ho akcia covid 19.

Prebuď sa človek, prebúdzaš svoju silu pre pokrok svojho života. Stíš sa, prijímaj nové, posilňuješ blanu svojho bytia – zacítiš kvet života, svoj originálny afrodiziakum.

Prebuď sa človek, odovzdávaj pokrok, posilňuješ pevnosť svojej zdravej bunky, plod svojho života.

Buďme stvoriteľovi vďační za jeho múdrosť, za žiaru života, ktorú uložil do vety: Miluj svojho blížneho, ako seba samého, odhaľovať poklad múdrosti napredovania. Zvládať žiaru života. Všetko sa deje preto, aby si v tichosti napredoval. Našiel skutočnú lásku vo svojej mysli – posilňuješ pľúca, hrubé črevo, čuch, poznávame afrodiziakum. Keď poznáš afrodiziakum, poznávaš struny života, naladíš sa na správnu frekvenciu života. Zvukom posilňuješ obličky, močový mechúr, sluch, prijímaš múdrosť života. Slintáš? To sa ozýva posvätný oheň života, pretrváva chuť života, zdravý žalúdok, pankreas, slezina, hormonálny systém, plodnosť života. Ženie nás do nového pohybu, plaviť sa v čistých božích vodách – zvládať nové pokrokové učenie, posilňovať pečeň, žlčník, zrak. Byť majiteľom zdravého zraku života. Zdravým videním situácie potvrdzujeme zdravý ľudský rozum, zdravú DNA. Tak sa môže srdce, tenké črevo, tešiť zdravej hmatateľnej budúcnosti.

V Bardejove 22.10.2020

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť