Prach lásky

Všetko a každý má prach nekonečnej lásky, voláme to náboj elektrického prúdu – vodopád sily – plynový a brzdný pedál – dotykový telefón spojený s Bohom Univerzum.

Dnešný dátum 26.07.2023 nás posilňuje: Anna – strážkyňa písmen A – áno a N – nie, pre výkon Márie – má energie pre výkon zázrakov

  1. 2 x 0. = základ prachu emócie ,,Nie“ je slovo prosím, spúšťaný vodopád statickej sily s tlakom používania dotykového telefónu pre Božiu cestu, uctievanú v zamení dreva kríža, prach emócie ,,Áno“ je slovo ďakujem, zastavujeme vodopád sily, tlakom používania mobilného telefónu, pre poznanie ramien kríža, kde si uvedomujeme prínos tmy: ,,oddychujúce spiace slovo“, od svetla: ,,biča slova v pohybe“
  2. 3 x 2. = stíš sa, tvoríš si dotykovú čiaru dreva kríža, maľovanú na čelo a nos, zhmotňované videnie pre dýchanie čuchom: ,,prach charizmatickej chvíle života“
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas, kým si nastavíš a zvykneš na dotykový telefón dreva kríža – Božiu charizmatickú cestu
  4. 1 x 6. = pre zvládnutie nového pokrokového slova – nápad, prirodzene kráčať po dreve kríža: ,,slovo rozpráva a vedie ťa ku koordinovanému pohybu“, pre výraz slov: ,,poriadna robota sa chváli sama“ – zázrak v tichosti zhmotnený pohybom citu: mysle, rúk a nôh – novodobý ukrižovaný Ježiš = odborník s výsledkami praxe pre rast s blížnymi
  5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, slovo je nocou – prachom pre pohyb – spánkom tela, skutok je dňom – prachom pavúčích ciest tanečného koordinovaného pohybu – večnou živou energiou – vodopádom presýpacích hodín

Myšlienka dňa:

Staňme sa neviditeľní pri prebúdzaní slova, aby sme za sebou zanechali zázrak: zhmotnené slovo – a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 26.07.2023

Vytlačiť Vytlačiť